Vlastní služby

Kromě podpory Platinum je k dispozici také několik dalších nabídek vlastní podpory.

Podpora přizpůsobení

Poskytnutí podpory pro všechny modifikace vyvinuté a schválené společností IFS. Patří sem i korekce chyb, které zabraňují správnému fungování modifikací, a pozměňování hlavních aktualizací a záplat, jsou-li třeba, aby byla zaručena funkčnost s přizpůsobeným softwarem.

Dohoda o úrovni služeb

Zajištění specifických dohod o úrovni služeb pro nahlášené případy závažnosti 1 a 2. Podrobnosti o cenách a výši sankcí vám na vyžádání sdělí váš obchodní zástupce IFS.

Další instance

Zajišťuje řízení zdrojového kódu pro přidání další instance. Další instance může být na jiné verzi nebo může vycházet z primární instance. Při výběru údržby další instance si můžete v případě potřeby zvolit jiný primární region pro poskytování podpory.

Prodloužená podpora

Při prodloužení období podpory až o tři roky bude licencovaný software udržován tak, aby fungoval ve shodě se softwarovou dokumentací i po uplynutí původního/standardního období podpory. Délka standardního období podpory závisí na konkrétním produktu.