Výhody pro partnery

Why partner with IFS? Here are just a few reasons

 • Enjoy a partnership that delivers clear accountability, increased market visibility, and measurable results.
 • Stand out as a company that provides its customers with user-friendly solutions that enhance productivity and increase ROI.
 • Benefit from our more than 30 years of industry expertise and global reach with a strong regional presence.
 • Choose from a variety of partnership opportunities that suit specific focus areas, including services, channel, software, etc.
 • Choose the level of commitment that suits your business, from far-reaching global partnerships to local, industry-specific collaborations.
 • Grow your business by developing new sales opportunities with established IFS customers and work with us to identify new joint customers.
 • Enjoy superior sales and marketing enablement support, technical services and training and certification opportunities.

Click on each benefit below to learn more.

Více informací se dozvíte po kliknutí na jednotlivé přínosy.

Program Autorizovaný Silver Gold Platinum

Partneři společnosti IFS mohou propagovat svoje partnerství a odbornost tím, že na svých webových stránkách zveřejní příslušná loga sítě partnerů společnosti IFS spolu s reklamními a jinými schválenými marketingovými materiály. Certifikované osoby obdrží logo, které lze využívat na vizitkách a/nebo v podpisech e-mailů. Zásady správného používání loga jsou k dispozici na portálu sítě partnerů společnosti IFS.

Společnost IFS zřídila kancelář sítě partnerů, kterou mohou všichni partneři navštívit, pokud budou mít obecný dotaz nebo budou potřebovat poradit. Zaručujeme rychlou odpověď, aby partneři mohli poskytovat svým zákazníkům špičkové služby a udrželi si náskok před konkurencí. Partneři platinové a zlaté úrovně mají k dispozici specializovaný tým, který s nimi spolupracuje na regionální – a v případě některých partnerů také na globální – úrovni.

Partneři musí na počátku vztahu a každý rok poté spolu s manažerem pro partnery vytvořit a vypracovat společný obchodní plán. Ten by měl obsahovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a stanovovat jasnou sadu cílů, jak těchto ukazatelů dosáhnout. Naše vyhrazené zdroje pro partnery vám pomohou s realizací marketingových programů a získáním co nejlepších výsledků s využitím dostupného rozpočtu.

 

Obchodní hodnocení poskytují kontrolu stavu pro odhady partnerů, činnost prostředků a sledování pokroku směrem ke vzájemným KPI. Zde můžeme identifikovat jakékoli problémy, které by mohly brzdit snahy partnerů, a náležitě upravovat obchodní plány, úzkou spoluprací podporovat klíčové iniciativy a pokračovat ve zvyšování růstu nových produktů a služeb. V závislosti na svém přínosu a míře závazků jsou platinoví partneři rovněž požádáni o naplánování výročního hodnocení vedoucích pracovníků.

 
Marketing, Obchod Autorizovaný Silver Gold Platinum

Partneři společnosti IFS získají přístup k portálu sítě partnerů společnosti IFS, což je centralizovaný online portál, který partnerům poskytuje nástroje, s jejichž pomocí bude možné úspěšně sladit provoz se společností IFS. Zde lze procházet naši knihovnu prodeje a marketingu, získat informace o IFS Academy a mnoho dalšího. Portál je navržen tak, aby zprostředkovával přístup ke všem prostředkům společnosti IFS, které každodenně využívají naše interní týmy, což umožní bezproblémovou spolupráci. Tato stránka je k dispozici na adrese www.IFSWORLD.com.

Hlavní body:

 • Kontaktní údaje
 • Záznamové listy
 • Materiály specifické pro konkrétní odvětví
 • Marketing/Média
 • IFS Academy

Tato stránka je centrálním registrem pro aktivní partnery v programu sítě partnerů společnosti IFS. Díky tomu mohou zaměstnanci společnosti IFS rychle identifikovat partnery, kteří podporují jejich zákaznické potřeby, a to ve svém regionu, vertikální oblasti i oblasti řešení.

Získejte uznání a demonstrujte svůj závazek společnosti IFS tím, že zobrazíte logo své společnosti na webu IFS. Viditelnost na této úrovni pomůže vaší organizaci získat více zákazníků a potenciálních zákazníků IFS. Možnost „Najít partnera“ přidaná na inovované webové stránky společnosti IFS umožňuje návštěvníkům vyhledat společnost podle typu partnerství, regionu, odvětví a akreditací.

Zdůrazňuje silné stránky vaší organizace pomocí profilu partnera na webu www.IFSWORLD.com. Zásluhou toho můžete poskytovat podrobný přehled informací o vaší společnosti a upozornit na svoji partnerskou úroveň IFS, certifikace, regionální pokrytí a klíčové kompetence. To vše lze navíc propojit s vlastním firemním webem.

   

Referenční program společnosti IFS nabízí partnerům příležitost získat marži za každé odeslané doporučení potenciálního partnera, ze kterého se nakonec skutečně stane zákazník společnosti IFS. Registrační formulář najdete na partnerském portálu IFS. Velmi doporučujeme, abyste tuto službu využívali, protože vám poskytne podporu v rané fázi a sníží riziko konfliktu, pokud je zapojeno více partnerů nebo jíž společnost IFS s daným zákazníkem aktivně spolupracuje. Po schválení potenciálního zákazníka a probrání dalších příslušných kroků s vyhrazeným manažerem pro partnery s vámi probereme každý krok na cestě k úspěšnému uzavření této příležitosti.

Našim partnerům poskytujeme školení týkající se prodeje a předprodeje. Tento typ školení spadá mimo náš portál IFS Academy a byl vytvořen za účelem poskytování základního přehledu o příběhu společnosti IFS a portfolia řešení. Díky tomu může řídicí pracovník z oblasti prodeje či technik na jakékoli úrovni identifikovat příležitost a přiřazením správných prostředků zahájit prodejní cyklus.

 

Společnost IFS partnerům poskytuje příležitosti pro přizpůsobený marketingový obsah. Ušetřete čas díky automatizaci svých marketingových snah ve společnosti IFS. Využijte našich možností pro generování potenciálních zákazníků a rozsáhlé sítě sociálních médií k navýšení prodeje.

   

Co je nového? Společnost IFS chce, abyste byli informováni o nejnovějších produktech, propagačních akcích a událostech. Firemní komunikace IFS se distribuuje prostřednictvím partnerského webu, partnerských informačních bulletinů, profilu LinkedIn sítě partnerů společnosti IFS, Twitteru a webu IFSWORLD.com

Zásluhou toho budete mít na různých platformách neustále přehled o novinkách ve společnosti IFS a aktuálních informacích. Pravidelně se rozesílají tiskové zprávy ohlašující nová partnerství, které podléhají schválení. Společnost IFS úzce spolupracuje s analytiky, aby dokázala ve svých programech sítě partnerů nabízet transparentnost a pomáhat se zveřejňováním partnerských příspěvků do naší databáze klientů. Zákazníky rovněž informujeme o jedinečných nabídkách našeho ekosystému partnerů pomocí sítí Facebook, LinkedIn a Twitter.

Pro společnost IFS a její partnery jsou klíčové případové studie, které ověřují hodnotu, již lze získat, a které poskytují knihovnu referencí, jíž lze využít v budoucích projektech. Po celém světě máme více než 2 400 jedinečných zákazníků, kteří zásluhou škálovatelných řešení IFS dokážou rychle reagovat na změny trhu a agilněji využívat prostředky pro dosažení vyššího obchodního výkonu.

 

Společnost IFS pomáhá vytvářet zisková partnerství. Společnost IFS je ochotna dorovnat až 50 % nákladů jakékoli činnosti pro generování potenciálních zákazníků nebo činnosti společného marketingu, které byly schváleny pro partnery v našem exkluzivním programu sítě partnerů. Během roku rovněž hostíme naše vlastní obchodní výstavy a často zveme partnery k účasti (o náklady se podělíme), a to v závislosti na konkrétním odvětví a úrovni partnera. Všechny tyto činnosti lze zahrnout do ročního obchodního plánu, který je vyvinut ve spolupráci s vyhrazenými pracovníky IFS.

 

Členové sítě partnerů společnosti IFS mohou být pozváni k účasti a/nebo sponzorování konkrétních zákaznických a prodejních akcí IFS. Partneři mohou komunikovat se zákazníky, kteří potřebují komplexní řešení, a zároveň mohou posilovat svazky s prodejní organizací společnosti IFS a doplňkovými partnery. Společnost IFS během roku organizuje akce zaměřené na konkrétní vrstvy partnerů nebo partnery se zkušenostmi ze specializovaných odvětví.

 
Produkt, služba podpora Autorizovaný Silver Gold Platinum

S investicemi od partnera existují příležitosti k zajištění stálé podpory a uspokojení požadavků na testování sady IFS. Cílem je zvýšení efektivity partnerů na trhu při práci s IFS Aplikacemi.

 

Použití databáze ukázek a školení ze strany partnerů společnosti IFS slouží pouze pro školení interních koncových uživatelů a ukázky pro potenciální koncové zákazníky. Mohou se účtovat další poplatky.

 

IFS Academy poskytuje školení pro techniky, vývojáře a konzultanty pracující s IFS Aplikacemi, aby měli partneři k dispozici dovednosti a znalosti nezbytné k tomu, aby zákazníkům zajistili realizaci maximální výše hodnoty z IFS Aplikací. Je důležité spolupracovat s manažerem pro partnery a IFS Academy, aby se zajistilo, že budou školicí plány součástí ročních obchodních plánů. Slevy se liší podle úrovně partnerů.

   

Výuková centra IFS Academy poskytují cesty k získávání znalostí: E-learningové moduly. Jsou otevřeny každému, kdo má přihlašovací údaje do výukového centra IFS Academy. Tento nově vyvinutý e-learningový nástroj je postaven na produktu platformy Oracle s názvem Oracle User Productivity Kit (UPK).

 

Po splnění konkrétních požadavků na certifikaci získáte komplexní sadu SDK (software development kit) a doprovodnou dokumentaci. Rádi bychom podpořili vaše vývojáře ve vytváření aplikací pomocí naší platformy, kterou lze využít rovněž jako marketingový nástroj. Mohou být vyžadovány další poplatky, dokumentace a certifikace.

 

Díky informativním schůzkám vedení bude mít společnost IFS i naši nejstrategičtější partneři maximálně ucelený obraz toho, jak poskytovat zákazníkům společnosti IFS co nejvyšší hodnotu. Tito partneři se rovněž dozví, jak se může společnost IFS stát strategičtějším partnerem a dosáhnout požadovaných výsledků.

     

Ke sledování je třeba se připojit.

 

*Ve vývoji

Partner Application

To become an IFS partner, fill out our IFS Partner Network application and we’ll contact you to start the conversation.

Apply today

Join the IFS partner network

What do we look for in a partner? How do you become an IFS partner? Click on the link below to find out.

Learn more