Profesionální služby pro zákazníky IFS

Nabízíme celou řadu služeb, které maximalizují návratnost vaší investice do IFS Aplikací.

 • Nákladově efektivní metodika realizace zajistí, že vaše nové řešení je v provozu včas a v rámci rozpočtu, se zárukou transparentnosti a kontroly v průběhu celého procesu.
 • Nepřetržitý přístup k vzdělávacím materiálům prostřednictvím našich e-learningových materiálů znamená, že vaši zaměstnanci mohou průběžně zvyšovat své kompetence, což vám pomůže zůstat konkurenceschopní.
 • Koncept podpory vám umožní mít kontrolu nad tím, jak se krok za krokem přidávají nové funkce a technologie. A to na lokální úrovni s globálním podporou v případě potřeby.
 • OpenIFS, naše on-line komunita, poskytuje zákazníkům a partnerům možnost komunikovat mezi sebou a s IFS, a sikutovat o tématech, která je zajímají.
 • Dostat se do blízkosti našich zákazníků je pro nás důležité. Uživatelské skupiny jsou nezávislá fóra, ve kterých naši zákazníci scházejí, aby diskutovali o aktuálních trendech mezi sebou i s námi.
 • Poradenské rady existují v různých průmyslových odvětvích, aby zákazníkům umožnily podělit se s námi o své názory na budoucí trendy a požadavky.

Společnost IFS nabízí flexibilní spektrum služeb podpory a údržby. Zákazníci si mohou zvolit různé úrovně komplexní nebo základní údržby. Služby poskytují centra podpory umístěná po celém světě, která jsou v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

VÝHODY

 • Snížení nákladů a složitosti pomocí individuálního poradenství a optimalizovaných zlepšení výkonů.
 • Celosvětová podpora poskytovaná globální organizací a nepřetržitý přístup k odborným znalostem, které jsou pro vás důležité.
 • Maximalizovaná návratnost investice zásluhou rychlého rozlišení kritických problémů a proaktivní eliminace problémů.
 • Lokální podpora pomocí servisních pracovníků, kteří znají vaše podnikání a vaše lokální podmínky.
 • Optimalizovaná pohotovost s průběžnými informacemi o opravách a alternativních řešeních dostupných pro vaši instalaci.
 • Plná kontrola po celou dobu životního cyklu s podrobnou analýzou při plánované změně vašeho systému.
 • Efektivní řešení oprav nebo uživatelských úprav se strukturovanými informacemi o vašem prostředí.
 • Spokojenost koncových uživatelů, kteří mohou nahlásit, sledovat a řídit problémy 24 hodin denně 7 dní v týdnu nebo mají přístup do informační databáze.

Společnost IFS nabízí dobře strukturovanou implementační metodiku, která je zárukou úspěchu. Naši pracovníci používají tento prověřený způsob, což je důvodem, proč zákazníci společnosti IFS patří k nejspokojenějším v odvětví.

Společnost IFS ctí zásady profesionálního přístupu, jednoduchosti a dodržování závazků. Nabízíme širokou škálu kompetencí, které garantují, že vy jako zákazník dostanete to, co potřebujete.

Nasloucháme, jsme aktivní a disponujeme rozsáhlými kompetencemi, dlouholetými zkušenostmi a hlubokými znalostmi několika různých odvětví. Jsme přesvědčeni, že víc hlav víc ví. Ve společnosti IFS se snažíme za všech okolností uspokojit požadavky zákazníka. Přesvědčíme se, že chápeme vaši situaci, a vedeme vás ke správné volbě, takže získáte přidanou hodnotu z IFS Aplikací a z úzké spolupráce s našimi konzultanty.

Jsme odvážní a zpochybňujeme předpojaté představy. A děláme to proto, aby vaše společnost mohla optimalizovat své silné stránky a příležitosti.

Společnost IFS nabízí velký počet výukových kurzů pro konzultanty, partnery a zákazníky. Obraťte se na svého manažera pro styk se zákazníky, který vám poskytne více informací o školení.

Smlouva o mlčenlivosti

S ohledem na skutečnost, že zaměstnavatel uživatele spolupracuje se společností IFS, tyto strany spolu podepíší Smlouvu o mlčenlivosti.

Smlouva o mlčenlivosti

KOMUNITA UŽIVATELŮ OPENIFS

OpenIFS je trvale přístupná on-line komunita a platforma pro spolupráci s cílem využít kolektivní znalosti zákazníků, partnerů a zaměstnanců společnosti IFS. Prostřednictvím on-line komunity mohou její členové navazovat kontakty s jinými členy například za účelem sdílení nápadů, osvědčených postupů nebo chtějí-li pokládat otázky.

Přihlášení k portálu IFS