Konzultanti IFS

Společnost IFS nabízí svým zákazníkům množství konzultačních služeb prostřednictvím expertů působících na všech kontinentech. Personál našich celosvětových služeb zahrnuje projektové manažery, architekty řešení, obchodní konzultanty, konzultanty systémů a technické aplikace. Snažíme se poskytovat konzultanty, kteří nabízejí odpovídající odbornost v průmyslovém odvětví a řešení a kteří vám budou vyhovovat také osobnostně. Chcete-li zjistit více informací o tom, jak vám může náš tým konzultantů pomoci vytěžit z vaší investice do softwaru od společnosti IFS co nejvíce, kontaktujte nás.

Projektoví manažeři

Projektoví manažeři společnosti IFS odpovídají za to, aby bylo zajištěno dokončení implementace nebo dohody o konzultaci v souladu se smlouvou s vámi coby zákazníkem. Zajišťují také, že projektový tým tvoří správný personál se správnými dovednostmi. V průběhu projektu projektový manažer zajišťuje, že je práce prováděna v souladu s naší metodologií, podle harmonogramu a rozpočtu.

Architekti řešení

Náš architekt řešení navrhne řešení pro zákazníka na základě dohody mezi vámi coby zákazníkem a společností IFS. Je primární kontaktní osobou v případě, že se v průběhu procesu navrhování testovacího řešení před samotným spuštěním potýkáte s problémy nebo vybíráte z více možností. Jeho odpovědností je také oznamovat konzultantům zapojeným do implementace, jaké jsou vaše požadavky na fungování daného řešení.

Obchodní konzultanti

U projektů implementace se obchodní konzultanti soustředí na zajištění toho, že procesy, na nichž jste se dohodli, budou v systému úspěšně provedeny. U projektů aktualizace vám obchodní konzultant pomůže rozvinout vaše řešení zavedením nově přidaných funkcí do vaší instance softwaru od společnosti IFS. Cílem konzultanta společnosti IFS je maximalizovat výhody vaší investice. Má hluboké znalosti o konkrétních obchodních procesech i jejich funkcích, dokáže analyzovat vaše specifické potřeby a dát vám taková doporučení, abyste z funkcí IFS získali co nejvíc.

Konzultanti aplikace

Konzultant aplikace pracuje pod vedením architekta řešení na nastavení systému. Konzultanti aplikace jsou odborníky ve svém oboru a pomohou vám při přípravě písemných postupů pro správu systému. Mají také odpovědnost za rozvoj plánu na konverzi dat z vašeho současného systému. Konzultanti aplikace budou také školit vaše klíčové zaměstnance a/nebo koncové uživatele. Pomohou vám průběžnou konzultací v případě potřeby a přispějí svými zkušenostmi a názorem k případným změnám vašich postupů.

Techničtí konzultanti

Naši techničtí konzultanti vás provedou záležitostmi týkajícími se toho, co infrastruktura softwaru od společnosti IFS vyžaduje, aby fungovala optimálně podle vašich potřeb. Rovněž zajišťují, že v případě potřeby bude možné obnovit vaše prostředí ze záložní kopie, a provádějí „kontroly stavu“ databáze, přičemž navrhují dodatečné práce podle potřeby. Technický konzultant také instaluje dodávky programů a kódu, které od nás obdržíte.

Vývojáři softwaru

Vývojáři softwaru obvykle spolupracují s našimi dalšími konzultanty při návrhu úprav softwarových produktů IFS. Dobře vědí, jak je náš systém strukturován, a proto s vámi mohou konzultovat, když dojde na hodnocení složitosti požadované úpravy kódu. Vývojáři softwaru také pomáhají převádět data ze starého systému při migraci dat a vytvářet integrace mezi různými systémy. Vytvářejí kód pro jakoukoli požadovanou funkci, která není součástí naší standardní verze.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Smlouva o mlčenlivosti

S ohledem na skutečnost, že zaměstnavatel uživatele spolupracuje se společností IFS, tyto strany spolu podepíší Smlouvu o mlčenlivosti.

Smlouva o mlčenlivosti

KOMUNITA UŽIVATELŮ OPENIFS

OpenIFS je trvale přístupná on-line komunita a platforma pro spolupráci s cílem využít kolektivní znalosti zákazníků, partnerů a zaměstnanců společnosti IFS. Prostřednictvím on-line komunity mohou její členové navazovat kontakty s jinými členy například za účelem sdílení nápadů, osvědčených postupů nebo chtějí-li pokládat otázky.

Přihlášení k portálu IFS