Globální podpora

Společnost IFS poskytuje na globální úrovni komplexní a flexibilní podporu a údržbu. A to včetně služeb, jež jsou navrženy pro velké nadnárodní společnosti s dobře vybavenými IT odděleními i pro malé a střední společnosti vyžadující komplexnější služby podpory.

IFS Global Support

Mezi hlavní výhody patří

  • Maximalizovaná dostupnost a provozuschopnost
  • Větší obchodní výhody a nižší celkové náklady na vlastnictví
  • Efektivní komunikace, analýzy a řešení případů
  • Flexibilní přístup k dodatečným službám podpory

Rozdělení pravomocí

Oddělení podpory společnosti IFS poskytuje místní znalosti a zkušenosti obohacené o globální zdroje, experty z oddělení výzkumu a vývoje a odborníky specializující se na dané odvětví – a pracuje jako jeden tým společně se zákazníkem, přičemž využívá tytéž nástroje a procesy.

Služby podpory a údržby

Společnost IFS poskytuje globální jednotnou podporu založenou na jedinečných požadavcích každého zákazníka. Našim zákazníkům nabízíme možnost naprosté kontroly nad podporou jejich vlastní instalace nebo předplatné dodatečných služeb, jak je uvedeno v části o vlastní podpoře a dodatečných službách.

We Support you!

Contact us for more information

Contact us