Podpora a údržba

Balíček podpory a údržby Platinum je založen na podpoře a údržbě základních služeb na úrovni Gold a poskytuje nejvyšší hodnotu a podporu kompletní funkcionality produktu. Poskytuje přístup k novým verzím našich produktů, softwarovým aktualizacím, opravám a vylepšením, díky nimž si zákazníci udrží kvalitu a budou moci využívat nejmodernější technická i funkční vylepšení.

Podpora a údržba Platinum

Tato možnost kromě standardních funkcí podpory a údržby obsažených v balíčku Gold přidává následující funkce.

Nepřetržitá podpora

Poskytování nepřetržité podpory 365 dní v roce pro případy závažnosti 1 a 2 pro licencovaný software. Včetně veškerých modifikací, které byly vyvinuty (jsou-li přidány jako vlastní služba).

Prioritní fronta

Všem případům bude přidělena vyšší priorita, přičemž případy s vysokou prioritou budou mít kratší reakční dobu.

Customer Care Advocate

Nabízí proaktivní plánování aktualizací. Asistence pro zákazníky při přidělování priority otevřeným případům, poskytuje plánované kontroly případů a měsíční přehledy případů během pracovních hodin.

Proaktivní aktualizace

Budete mít k dispozici výhody neustálých technologických inovací bez nutnosti předběžných objednávek aktualizací. Vždy tak budete využívat tu nejnovější verzi softwaru IFS, jejíž implementace bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu.

Podpora a údržba Gold

Podpora a údržba úrovně Gold je základem služeb podpory a údržby společnosti IFS a obsahuje tyto prvky.

Nepřetržité reakce na kritické události

Nepřetržitý přístup ke komplexnímu portálu, který zákazníkům umožňuje:

  • vytvářet a spravovat případy podpory,
  • prohlížet statistiky týkající se výkonnosti u minulých i současných případů,
  • řešit známé potíže s využitím vyspělé databáze znalostí,
  • hlásit problémy závažnosti 1 pro nepřetržité sledování.

Služby podpory

Základ naší každodenní podpory, zajišťující vyhodnocení a klasifikaci registrovaných případů podpory a stanovení řešení. Tato služba zahrnuje rovněž analýzu dopadu aktualizací, aplikaci aktualizací a přípravu a rozesílání aktualizací na servery, odkud si je mohou stáhnout a nainstalovat zákazníci. Spadá sem také slučování vlastních přizpůsobení, pokud byla zakoupena jako Vlastní služba.

Údržba

Nabízí přístup k novým verzím, aktualizacím softwaru a opravám, jež zachovají kvalitu a zůstanou aktualizované pomocí nejnovějších technologických a funkčních vylepšení. V průběhu oficiálního období podpory bude společnost IFS udržovat licencovaný software v souladu se softwarovou dokumentací.