Souhrnný přehled: Správa provozního cyklu aktiv pro odvětví energetiky a veřejných služeb

Poskytování základních veřejných služeb lidem na celém světě je jednou z nejdůležitějších záležitostí tohoto století. IFS Aplikace pro odvětví energetiky a veřejných služeb zahrnují řízení podnikového plánování, operací a majetku v kombinaci s kapitálovými projekty, dodavatelským řetězcem a funkcemi pro správu služeb. Výsledkem je integrovaná sada využitelná pro konstrukční návrh a výstavbu zařízení přes provoz a údržbu až po případné vyřazení z provozu.

Informace o souboru: Souhrnný přehled, pdf 0.1 MB

Souhrnný přehled

Chcete-li si zdarma stáhnout kopii, vyplňte dotazník níže.

Informace o vás