IFS Advanced Resource Planner

IFS Advanced Resource Planner (IFS ARP) rozšiřuje funkce modulu IFS Dynamic Scheduling Engine (IFS DSE) o možnost optimalizovat práci v rámci nejbližšího období tím, že nabízí řadu funkcí pro modelování činností v delším období a plánování zdrojů potřebných pro jejich realizaci. Plánovanými činnostmi mohou být jednotlivé projekty nebo jen aktuální požadavky na kapacitu určitých typů zdrojů. Plánované činnosti lze bez problémů kombinovat s reaktivními úlohami v modulu IFS DSE, aby bylo zajištěno optimalizované plánování kombinace různých typů činností v rámci jednoho plánu.

Informace o souboru: Souhrnný přehled,   pdf   0.3 MB

DOWNLOAD Souhrnný přehled

To download your free copy, please fill in the form below.

Informace o vás