Výběr softwaru pro High-Tech a průmyslovou výrobu

Výrobci a high-tech společnosti chápou, že změna představuje v současné době trvalou výzvu. Konkurence může velmi rychle přijít z jakéhokoli místa na světě a rizika a příležitosti jsou často úzce propojeny. Udržení přijatelné míry rizika a identifikace a využití příležitostí patří mezi typické znaky společností, které v tomto prostředí dosahují úspěchu. Podnikový software (ERP) představuje jeden z hlavních nástrojů, které moderní výrobci používají k tomu, aby se chopili příležitostí, jež vznikají v souvislosti s úspěšným zdoláváním výzev, jako jsou například:

  • Problémy s dodržováním předpisů
  • Tlaky na zvyšování marží
  • Transparentnější informace
  • Spotřebitelská poptávka
  • Standardizace
  • Převratné inovace

Tento dokument uvádí, jak správný software umožňuje řešit tyto problémy, a předkládá řadu klíčových faktorů důležitých při výběru softwaru, které budou optimalizovat návratnost investic do softwaru.

Informace o souboru: Propagační materiál,   pdf   0.6 MB

DOWNLOAD Propagační materiál

To download your free copy, please fill in the form below.

Informace o vás