Volba ERP systému pro dodavatele a prodejce v odvětví ropy a plynu

Subjekty podnikající v odvětví ropy a plynu vyznačujícím se vysokým nárokem na objem aktiv, jako jsou vedoucí pracovníci provádějící uzavírání smluv, technici, dodavatelé zařízení a společnosti zaměřující se na poskytování profesionálních služeb, vědí, že v současné době je obtížné být v tomto odvětví úspěšný. Organizace zákazníků jsou čím dál náročnější a požadují po svých dodavatelích, aby na sebe přebírali větší míru rizika, nabízeli výhodnější cenu a poskytovali vyšší kvalitu. Informační technologie samozřejmě hrají při plnění těchto požadavků důležitou roli, a to zejména proto, že mnoho společností působících v tomto odvětví stále využívá pro své činnosti starší podnikové aplikace, které nejsou příliš vhodné pro toto odvětví náročné na objem informací. Podnikové aplikace navržené tak, aby splňovaly tyto potřeby, jsou na trhu relativně nové a vedoucí pracovníci by o nich měli důkladně přemýšlet, pokud chtějí na současném trhu uspět. V tomto propagačním materiálu se budeme zabývat trendy na trhu, které ovlivňují dodavatele v odvětví ropy a plynu. Přiblížíme vliv těchto trendů na podnikové operace a představíme konkrétní způsoby, jakými mohou podnikové technologie automatizovat osvědčené postupy, jež zaručí úspěch.

Informace o souboru: Propagační materiál, pdf 0.4 MB

Propagační materiál

Chcete-li si zdarma stáhnout kopii, vyplňte dotazník níže.

Informace o vás