Řešení pro správu vozového/leteckého parku a řízení majetku od společnosti IFS

Řešení IFS Správa vozového/leteckého parku a řízení majetku podporuje řízení majetku tak, aby se využila optimální životnost (požadovaná životnost vs. náklady), a správu vozového/leteckého parku pro optimalizaci využití této životnosti při současném zaměření na bezpečnost, optimalizaci výnosů, minimalizaci nákladů na majetek, zvyšování provozuschopnosti a zajištění regulačního dohledu.

IFS Správa vozového/leteckého parku a řízení majetku podporuje programy řízení údržby a úprav majetku, ovládání konfigurace a provozních činností i definici struktury aktiv pro rozsáhlou údržbu, a to vše v prostředí COTS. Uživatelé mohou zajistit, aby byla údržba provedena v optimální době, což podporuje provoz s minimálními náklady, a dokumentovat, že jsou zachovány správné a přípustné konfigurace. Lze jej použít jako samostatné řešení nebo v kombinaci s funkcemi IFS pro rozsáhlou údržbu vybavení, řešeními pro MRO (Generální opravy a renovace) celku, komponent a linek.

Funkce řešení

Příprava údržby linky

IFS Aplikace plně podporují plánování a vytváření harmonogramů plánovaných a neplánovaných činností údržby linky u majetku. Obsluha zaznamenává využití majetku, což aktualizuje seznam úloh a provozní harmonogram majetku. Nové objednávky údržby jsou naplánovány a provedeny. Dokončená práce se pak zaznamená do historie majetku nebo protokolu.

Správa programu údržby

Důležitou součástí provozu parku aktiv je schopnost řídit program údržby. IFS Applications zvládají definici preventivních plánů údržby (na základě intervalu) a údržby na základě stavu. Pravidla pro povolení dokladů se používají k odkladu nekritických chyb, přičemž sada pravidel řídí, jaký typ chyb lze u jakého typu materiálu odložit. Řešení podporuje definici omezení životnosti a instrukcí pro údržbu. Při definování úprav prostřednictvím směrnic o letecké způsobilosti a podobně lze v řešení definovat podrobnosti úpravy. U šablonových struktur lze provádět údržbu modifikací, což zavádí nové alternativy.

Hlavní konfigurace manažera

Důležitou součástí správy parku aktiv je zajištění plné kontroly nad konfigurací vašich aktiv. IFS Applications se integrují do konstrukčních systémů, aby řešení správy vozového/leteckého parku a řízení majetku poskytly informace o sériových položkách přímo z revizí konstrukčních položek. Technik údržby definuje šablonové struktury každé platformy aktiv, které jsou poté použity na každý jednotlivý kus majetku. Údržba šablonových struktur je klíčová a IFS Applications zajišťují integritu dat pomocí modulu pro kontrolu přístupu.

Správa konfigurace s výrobním číslem

Definice sériové struktury zpracovává veškeré činnosti vyžadované k vybudování celé sériové struktury a jejímu zpřístupnění v řešení správy vozového/leteckého parku a řízení majetku, jako jsou například letadla, lokomotivy a lodě. U výrobních čísel, která jsou k dispozici ve skladu a jsou definovaná jako nová nebo jsou k dispozici po údržbě, využívá systém funkce přiřazení nejvhodnější položky tak, aby pomohl vybrat výrobní číslo a naplánoval jeho další údržbu shodně s údržbou jeho nadřízeného aktiva. Tím je zajištěno vyvážené využití vozidel a bezproblémový výkon údržby v dílnách.

Provoz aktiv

Řešení správy vozového/leteckého parku a řízení majetku umožňuje obsluze účinně využít dostupný vozový/letecký park a naplňovat provozní požadavky koncového uživatele. Obsluha může plánovat denní provoz, přiřadit aktiva sadě sektorů a vytvářet harmonogram provozu aktiv. Modul Flight Log v rámci řešení umožňuje obsluze během využívání majetku prohlížet a zaznamenávat informace o provozu a poskytovat tak provozní data a historickou analýzu pro správu vozového/leteckého parku.

Konstruování údržby

Technici údržby požadují možnost udržovat sériové struktury prostřednictvím šablon sériových struktur. Pomocí informací z protokolů o provozu, historických dat o využívání, pracovních objednávek a dat o životnosti OEM je také možné provádět analýzu spolehlivosti a generovat sestavy výrobků. V rámci řešení lze spravovat požadavky z věstníku služeb a směrnic o letecké způsobilosti. Plánovací dokumenty a zprávy o analýzách kontroly materiálu pomáhají organizaci údržby odvozovat požadavky na program údržby.

Stanovení rozsahu návštěvy za účelem údržby

Řešení správy vozového/leteckého parku a řízení majetku podporuje klíčové procesy výpočtů provedení do data a definice návštěvy za účelem údržby. Výpočty provedení do data zpracovávají různé typy výpočtů dat, které lze provádět, a řešení tak může vypočítat průměrné historické a plánované hodnoty provozního parametru. Obsluha může provést také výpočet data u položky s omezením životnosti, intervalu údržby a úloh modifikace. Existuje možnost změnit a/nebo obnovit intervalový plán údržby získaný z výpočtu data, ať už bylo změněno plánované datum nebo plánovaná hodnota.

Předpovídání vozového/leteckého parku

Na základě provozních rozpočtů (tj. letových hodin nebo mil) pro použití vozového/leteckého parku (např. letadla nebo lokomotivy) na několik let dopředu, historie objednávek, historie chyb a historie provozního protokolu (např. letových hodin nebo mil), které se nachází v aplikaci, můžete vypočítat předpovědi preventivní a opravné údržby na dobu rozpočtu (např. 5 let). Výsledky výpočtu předpovědi materiálních nároků na součásti, komponenty a spotřební zboží lze po simulaci přenést do skladu a při generování snížit oproti pracovním objednávkám. Předpověď uvádí také kapacitní nároky dílny a prostředky.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje ke správě provozních prostředků

Zdroje

Propagační materiál: Holistická hodnota systému HUMS v podnikových řešeních pro podporu PBL

Poznejte výhody vyplývající z možnosti synchronizace informací ze systémů pro monitorování stavu a využití (HUMS) s řešeními pro podporu podnikové logistiky založené na výkonu (PBL) za účelem snazšího získávání kvalitnějších dat, optimalizace údržby, zvýšení efektivity podpůrného řetězce, snížení kroků v oblasti procesů/zdrojů a provedení podnikové analýzy s cílem poskytnout informace.

Přečíst další informace v tomto propagačním materiálu