Řešení MRO celku od společnosti IFS

Aerospace and Defense Engine in Hanger

Řešení IFS MRO celku podporuje údržbu, opravy a renovaci složitého vybavení a strojního zařízení, včetně hlavních motorů letadel, pomocných zdrojů energie (APU) a přistávacích podvozků, které vyžadují demontáž a montáž s plným sledováním přidělovaných výrobních čísel.

Jakoukoli úroveň údržby, od servisování po renovaci, lze provést v hangáru, pokud požadovaná složitost, délka opravy, počet zaměstnanců, pomocné vybavení, nástroje, nebo součásti určují specializované kryté zařízení.  Většina oprav prováděných na této úrovni se obvykle provádí „na křídle“ nebo výměnou jednoduchých součástí.

Funkce řešení

Nastavení opravy

IFS Aplikace pro údržbu, opravy a renovace celků, jako jsou například motory a přistávací podvozky, vám umožňují definovat požadovaná výrobně-provozní data ze stávajících struktur, technologických postupů a servisních manuálů OEM. Podporují také definici úrovně údržby a údržbovou opravu struktur a technologických postupů.

Definice rozsahu práce

Definice rozsahu práce v IFS Aplikacích umožňuje organizacím MRO definovat a udržovat sériové struktury celků na základě informací z řešení správy vozového/leteckého parku a řízení majetku. Návštěvy dílen za účelem MRO lze spravovat na základě servisních požadavků a výchozích nastavení návštěv. Zachycují se veškerá historická data o životnosti aktiv a tyto informace jsou poté použity ke generování úloh údržby, variantních objednávek a konfigurovaných a schválených rozsahů práce.

Provedení rozsahu práce

IFS Aplikace zvládají úlohu řízení rozsahu práce na celku. Různé typy výrobních objednávek provázejí konstrukční proces činnostmi demontáže a vyřazování, přičemž do dalších komponent IFS jsou integrovány objednávky oprav a nákupní objednávky, které zajišťují přesné dokončení rozsahu práce. A nakonec se vygenerují objednávky montáže, které zajišťují, že bude celek správně zkompletován.  Moduly IFS pro zajištění kvality přidávají celému procesu dodatečnou úroveň kvality.

Zásilka

Funkce Zásilka spravuje odběr a balení zákaznických a distribučních objednávek prostřednictvím integrovaného přepravního modulu.

Akumulace nákladů a tvorba cen MRO

Pomocí IFS Aplikací mohou manažeři smluv zajistit, že se na pracovní objednávky a servis celku použije správná smlouva MRO.

Fakturace zákaznické objednávky

Organizace MRO potřebují širokou škálu procesů pro podporu fakturace zákaznických objednávek, od možnosti podpory samofakturace přes kredity objednávek po opravy. Jakmile je konfigurována předběžná vydaná faktura, IFS Aplikace zařídí zpracování, tisk a zaúčtování vydaných faktur, buď ve formě tištěných, nebo elektronických dokumentů.

Příjem

Tento proces umožňuje příjem položek od externích dodavatelů do skladu. Zahrnuje zpracování aktiv přijatých na přijímací rampě, a to včetně jakékoli požadované kontroly zboží a uložení aktiv do příslušných skladových umístění. Proces zahrnuje také registraci přímých dodávek aktiv prostřednictvím dodavatelů podniku jeho zákazníkům.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje ke správě provozních prostředků

Zdroje

Brožura: IFS Aplikace pro MRO

Přečtěte si, jak vám IFS Aplikace pro MRO mohou pomoci zajistit včasné dodávky, shodu s regulačními požadavky a kratší doby obratu tak, abyste mohli poskytovat zákazníkům nejlepší možnou hodnotu a maximalizovat své zisky.

Přečíst další informace v této brožuře