Řešení MRO komponenty od společnosti IFS

Aerospace and Defense Landing Gear Maintenance

Řešení MRO komponenty od společnosti IFS je komerční běžně dostupná (COTS) nabídka, která podporuje opravu či repasování komponent nebo celků. Pokud je údržba komponent provozována jako samostatné podnikání, lze služby prodávat přímo zákazníkům. Řešení lze použít samostatně nebo jako podporu rozsáhlé údržby a/nebo MRO celku, při které opravné práce začínají buď jako pracovní objednávka, výrobní objednávka využitelná poskytovateli údržby, nebo výrobní objednávka využitelná původními výrobci zařízení (OEM).

IFS MRO komponenty, které poskytuje opravy, renovace nebo repasování komponent či hlavních celků, je jedním z typů řešení MRO podporovaných spolu s MRO celku a rozsáhlou údržbou společností IFS. IFS Aplikace nabízejí možnosti funkce MRO komponenty v následujících oblastech.

Funkce řešení

Správa požadavku na CRO

IFS Aplikace podporují organizace oprav prostřednictvím správy požadavků na opravu od zákazníků ve formě objednávek oprav komponent se souvisejícími seznamy příslušenství. Jakmile je jednou schválena, systém vygeneruje zákaznickou objednávku.

Správa příjmu a rezervací součástí

Řešení objednávky opravy komponenty dokáže zařídit vrácení součástí vlastněných zákazníkem. Buď se vytvoří odpis příjmu přímo z objednávky opravy komponenty, nebo zpětná nákupní objednávka, která zařídí příchod součásti. Jakmile součást přijde, IFS začne řídit proces QA, dokud nejsou součásti připraveny k přesunu do zásob. Při tomto přesunu se sklad a objednávka komponenty aktualizují.

Definice rozsahu práce na CRO

Jako součást definice objednávky opravy komponenty spravují IFS Aplikace kontrolu součástí rezervovaných objednávkou a výběr předdefinovaných servisních smluv. Tím se vygeneruje buď rozsah práce, nebo seznam úloh, který lze uvolnit servisní organizaci ve formě dispozice opravy nebo pracovní objednávky.

Provedení rozsahu práce

Provedení procesu rozsahu práce objednávky opravy komponenty v IFS Aplikacích spravuje celý provozní cyklus pracovní objednávky od plánování a přípravy přes provedení až po odhlášení. Rozsah práce je možné v průběhu procesu provádění změnit.

Správa nákladů a prodeje

Jakmile je objednávka opravy komponenty dokončena, IFS zpracuje veškeré související náklady a prodeje, jež se vygenerovaly prostřednictvím transakcí pracovní objednávky, přičemž bere ohled na jakékoli servisní smlouvy, které se na objednávku opravy vztahují.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje ke správě provozních prostředků

Zdroje

Brožura: IFS Aplikace pro MRO

Přečtěte si, jak vám IFS Aplikace pro MRO mohou pomoci zajistit včasné dodávky, shodu s regulačními požadavky a kratší doby obratu tak, abyste mohli poskytovat zákazníkům nejlepší možnou hodnotu a maximalizovat své zisky. Poznejte jediné řešení, které vám může pomoci se správou požadavků na CRO, správou příjmu a rezervací součástí, definováním rozsahu práce na CRO a provedením práce na CRO.

Přečíst další informace v této brožuře