Rozsáhlá údržba, opravy a renovace od společnosti IFS

Aerospace and Defense Heavy Equipment MRO

Řešení IFS Rozsáhlá údržba zahrnuje hlavní činnosti údržby a renovace například na letadlech a vrtulnících, lodích, ponorkách a složitých pozemních vozidlech.

IFS Rozsáhlá údržba je šablonovým řešením, které podporuje nejvyšší úroveň údržby díky možnostem demontáže, kontroly, opravy, repasování, renovace a obnovy, to vše v prostředí komerčně běžně dostupných produktů (COTS). Možnosti zařízení často zahrnují opravárenskou stanici certifikovanou podle části 145, kde lze provádět také složitější opravy a renovace jednotlivých komponent. Podpora IFS Aplikací pro správu zařízení a vybavení pomůže vaší organizaci uchovat si řízené zařízení, kde se práce provádí tak, aby byla zajištěna shoda s požadavky na údržbu vyžadovanými příslušnými orgány.

Funkce řešení

Příprava návštěvy za účelem údržby

Jak poskytovatelé služeb, tak provozovatelé se musí shodnout na obsahu návštěvy za účelem údržby, včetně optimalizovaného balíčku plánování návštěvy, balení a všech požadavků na údržbu a opravu. Strukturu pracovního rozsahu objednávky lze propojit se strukturou projektu, což umožňuje využít kontroly projektu k udržení a obsažení nákladových prvků návštěvy. Pracovní rozsah návštěvy poskytuje také transparentnost a kontrolu nad probíhající prací během celého procesu. Funkce Údržba rozsahu používá standardní logiku řízení projektu k seskupování, sestavování a řazení obsahu návštěvy za účelem údržby tak, aby bylo dosaženo optimálního výkonu a provedení.

Příprava harmonogramu návštěvy za účelem údržby

Příprava harmonogramu umožňuje manažerům / vedoucím týmů naplánovat harmonogram obsahu návštěvy za účelem údržby na základě aktuálně dostupných informací ohledně prostředků, kapacity zařízení a dostupnosti materiálu. Podrobná příprava harmonogramu využívá vztah nastavený v průběhu fáze plánování tak, aby se zajistilo, že bude návštěva provedena účinně. Zobrazení struktury v GANTTOVĚ grafu umožňuje dobrou viditelnost postupu práce i podporu záznamu změn rozsahu práce identifikovaných v průběhu provádění návštěvy. V průběhu procesu lze materiál vázat a rezervovat, aby se zajistilo, že požadovaný materiál je na místě ve chvíli, kdy je potřeba. Postup zaznamenávaný oproti sledování postupu stavu různých pracovních objednávek nebo jejich operací je zobrazen jako sloupce v GANTTOVĚ grafu, což manažerům umožňuje graficky sledovat skutečný postup práce.

Provedení návštěvy za účelem údržby

V rámci tohoto procesu jsou naplánovány pracovní objednávky, přiřazeny prostředky, alokovány operace úloh, je rezervován, vyzvednut a vydán materiál a dokončena úloha. Při dokončování operací úlohy lze zjištěné dodatečné nerutinní/neakutní práce buď provést integrací do stávajícího rozsahu, nebo odložit zařazením do dalšího pracovního balíčku. Jakmile je práce dokončena, postup stavu se aktualizuje a operace úlohy se uzavřou, případně nastaví jako připravené ke kontrole.

Uzavření návštěvy za účelem údržby

Toto je proces, v němž jsou ověřovány kódy a karty úloh, aby se zajistilo, že všechny aspekty návštěvy za účelem údržby byly úspěšně uzavřeny.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje ke správě provozních prostředků

Zdroje

Brožura: IFS Aplikace pro MRO

Přečtěte si, jak vám IFS Aplikace pro MRO mohou pomoci zajistit včasné dodávky, shodu s regulačními požadavky a kratší doby obratu tak, abyste mohli poskytovat zákazníkům nejlepší možnou hodnotu a maximalizovat své zisky.

Přečíst další informace v této brožuře