Řešení údržby linky od společnosti IFS

Aerospace and Defense Engine Line Maintenance

Řešení IFS Údržba linky podporuje provádění menší neplánované či plánované údržby na majetku (letadle, vozidle apod.) primárně vzniklé nepředvídanou událostí ve chvíli, kdy je majetek nakládán, vykládán nebo servisován. Toto řešení obsahuje i plánované kontroly, které zahrnují servisování a/nebo kontroly nevyžadující specializované školení, vybavení ani zařízení. Řešení lze použít k údržbě vzdušného, pozemního nebo námořního majetku.

IFS Údržba linky podporuje veškeré činnosti prováděné ve chvíli, kdy majetek zůstává v provozním prostředí, a je mnohem vhodnější pro operace patřící mezi konkrétní, relativně jasné úlohy oprav.

IFS údržba linky má plně integrovány funkce poskytované řešením správy vozového/leteckého parku a řízení majetku a řešením řízení dodavatelského řetězce od společnosti IFS a funguje spolu s IFS řízením služeb jako podpora souvisejícího pozemního podpůrného vybavení (GSE) používaného k provádění práce – například elektrických vozíků, hydraulických kompresorů, pracovních plošin a zdviží.

Funkce řešení

Spouštění výpočtů úloh

Proces výpočtů úloh v IFS Aplikacích umožňuje plánovači rozhodnout, zda lze úlohu provést jako součást obrátky vozidla, a následně přiřadí činnost údržby konkrétnímu časovému úseku v rámci denního provozu tak, aby se provedla.

Plánování, příprava harmonogramu, provedení údržby

Organizace údržby mohou využít IFS Aplikace k efektivnímu a účinnému plánování, přípravě harmonogramu a provádění veškerých činností údržby linky. Typické činnosti zahrnují identifikaci údržby, distribuci úloh technikům, přípravu materiálu, nástrojů a zařízení, fyzické provedení pracovní objednávky a zaznamenání toho, že byla práce provedena.

Údržba struktury série

Jakákoli změna sériové struktury majetku se zaznamená do IFS Aplikací. V průběhu tohoto procesu IFS řídí účtování stavu konfigurace majetku, generování příznaků servisovatelnosti a vytvoření CRS dokumentace společně s provozním stavem majetku.

Správa neplánované údržby

Tato činnost se obvykle používá k hlášení poruchy nebo chyby vozidla či výrobního čísla. Poruchy a chyby mohou nastat při provozu nebo v průběhu údržby vozidla či výrobního čísla. Neplánovaná údržba také zahrnuje požadavky na úlohu, které jsou výsledkem činností údržby stavu nebo generování úlohy v palubním systému HUMS.

Řízení údržby

Proces řízení údržby podporuje kontrolory údržby, aby zvládali problémy v rámci servisování a požadavky na odklad. Tato činnost zahrnuje údržbu technických záznamů, koordinaci týmů údržby linky u zákazníka a řízení činností souvisejících se závažnými případy v souladu s požadavky odpovídající expozice organizace údržby.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje ke správě provozních prostředků

Zdroje

Propagační materiál: Proč odvětví letectví a obrany potřebuje mobilní MRO

Jaký je důvod pro řešení mobility u bojového stíhacího letounu v rámci údržby vojenských prostředků? Jak si můžete vybrat správný software, když většina podnikového softwaru používaného pro údržbu majetku v odvětví letectví a obrany byla navržena za předpokladu, že se tyto činnosti vyskytují v řízeném a předvídatelném prostředí?

Přečíst další informace v tomto propagačním materiálu