Řešení IFS Tail Planning Optimization & Assignment

Optimalizujte využití leteckého parku a provádějte přiřazení v rámci širokého souboru omezení, jako jsou trasy, plány, údržba, typy letadel a řízení rušivých vlivů.

Optimalizace leteckého parku je složitý proces

Jakým způsobem zajišťujete minimalizaci neefektivnosti při alokaci letadel, podporujete efektivní plánování letadel, řešíte omezení v důsledku neplánované údržby a vyrovnáváte se s variabilitou kapacity, provozními změnami, krátkodobou údržbou, omezeními na trase a nečekanými výpadky?

Jak v současné době fungují letecké společnosti

Typická letecká společnost má tým, který stráví zhruba 3 až 4 hodiny přípravou optimalizovaného plánu na jeden den, a zaměstnance pracující na 24hodinové směny, kteří se musejí vypořádat s neplánovanou variabilitou a dynamickými rušivými událostmi. Komplikace se přitom mohou začít rychle hromadit a vzájemně propojovat, až přerostou ve velký problém.

Když dojde na nečekané

Náhlé a neočekávané vlivy, které vzniknou na poslední chvíli, mohou výrazně narušit přesně naplánované harmonogramy. Počasí, zpoždění na letišti, závady na trupu či v motoru letadla nebo nedostupnost posádky mohou brzy ohrozit nákladovou základnu, hospodářský výsledek a celý provoz letecké společnosti.

Nyní to jde lépe

Řešení IFS Tail Planning Optimization and Assignment bylo vyvinuto ve spolupráci s jednou z největších světových leteckých společností a představuje součást širšího řešení pro sektor civilního letectví od společnosti IFS.

Optimalizaci využívání vašeho leteckého parku lze přirovnat k zajištění synchronizace šesti ozubených kol v převodovém systému:

  • Komerční plánování—stanovení frekvence, řízení alokace letadel, výpočet kapacity sedadel, plánování volných časů, sezónní letové řády
  • Operativní plánování—zvládání komplikací při plánování posádky, rozpisu služeb a plánování zařízení pozemní podpory
  • Řízení omezení—vytvoření plánů dlouhodobé údržby, vypořádání se s omezeními v rámci sektoru a cíle, definování časů pro navazující spojení a minimální doby pobytu letadel na zemi, stanovení omezení letadel, definování pravidel pro změnu typu letadel
  • Alokace letadel—optimalizované přidělování letadel na trasy, optimalizace přiřazování letadel na základě preferenčních pravidel leteckého parku
  • Plánování údržby—výpočet požadavků střednědobé údržby, zajištění krátkodobé plánované a neplánované údržby
  • Řízení rušivých vlivů—zajištění preventivních opatření, vyproštění letadel, přeplánování posádky, přeplánování pasažérů a řešení zpoždění

Funkce

  • Shromažďování dat v reálném čase z různých leteckých systémů za účelem průběžné optimalizace využití leteckého parku na základě ukazatelů KPI
  • Řídicí panel KPI znázorňující, jak účinné a efektivní plánování letadel ovlivňuje důležité obchodní cíle
  • Ruční změny prováděné přetažením myší
  • Integrace s jinými leteckými systémy nebo samostatné fungování jako součást komplexního řešení pro sektor civilního letectví od společnosti IFS

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje ke správě provozních prostředků

Zdroje

Optimalizace plánování a údržby letadel

 

11 % nákladů leteckých společností připadá na údržbu, ale díky řešení TPOA od společnosti IFS vám pomůžeme snížit náklady na údržbu a zvýšit zisky. Podívejte se na naše video a zjistěte více informací.