Software Enterprise Operational Intelligence (EOI)

IFS Aplikace nabízejí zákazníkům řadu nástrojů pro vizuální vhled, pochopení výkonnosti podniku a pomoc s lepším rozhodováním. Řešení Enterprise Operational Intelligence (EOI) představuje součást strategie vizuálního vhledu společnosti IFS a umožňuje kompletní celopodnikové zobrazení procesů a výkonnosti v perspektivě shora dolů, které je v souladu s obchodní strategií.

Informace o řešení EOI od společnosti IFS

Řešení EOI od společnosti IFS umožňuje vrcholovým manažerům prohlížet a připravovat procesy, které zapadají do jejich obchodní strategie. Manažeři tak budou moci zaručit, že realizace procesů zajistí dosažení této strategie – software EOI zavádí tyto procesy jako základní funkce pro koncové uživatele. Zásluhou řešení EOI také koncoví uživatelé plně porozumí tomu, která funkce poskytuje skutečnou hodnotu pro zákazníka, která je méně účinná a která z hlediska plnění cílů organizace mrhá jak časem, tak prostředky. V konečném důsledku řešení EOI od společnosti IFS umožňuje podnikům urychlit realizaci jejich obchodní strategie, protože se mohou lépe a rychleji rozhodovat. Toho je dosaženo hodnocením výkonnosti podniku v reálném čase v kontextu toho, jak tato výkonnost ovlivňuje klíčové podnikové procesy a cíle. Manažeři tak mají k dispozici provozní informace a nástroje, které jim umožňují řešit potíže v reálném čase ještě před tím, než se z nich stanou vážnější problémy. Řešení spočívá v urychlení a realizaci strategie, nikoli v tom mít nejlepší naplánovanou strategii.

Výhody softwaru pro EOI

 • Urychluje dosažení vašich obchodních cílů – pomocí prosazování strategie organizace ve struktuře shora dolů.
 • Poskytuje ucelený pravdivý obraz napříč mnoha zdroji – mapujte, monitorujte a řiďte svůj podnik.
 • Umožňuje účinnější činnost řízení – zvýšenou kvalitu, rychlost a lepší zaměření.
 • Účinně optimalizuje procesy – místo toho, aby jen znázorňoval divize, organizace či funkce.
 • Zvyšuje organizační efektivitu – zlepšuje flexibilitu a předvídatelnost vašeho podniku zásluhou kompletních a podrobných informací.
 • Vzhledem k tomu, že zkracuje dobu, za kterou se projeví přínosy – je rychlejší než tradiční řešení BI ve struktuře zdola nahoru – umožňuje řešení EOI od společnosti IFS podnikům lépe a rychleji se rozhodovat díky hodnocení výkonnosti podniku v reálném čase v kontextu toho, jak tato výkonnost ovlivňuje klíčové podnikové procesy a cíle.

Řešení EOI od společnosti IFS umožňuje podnikům dynamicky zvyšovat hodnotu aktivním řízením výkonnosti, podporou změny podnikových procesů v řádu dnů a nikoli měsíců a odstraněním omezení tradičních řešení BI ve struktuře zdola nahoru tím, že poskytuje přístup vázaný na konkrétní obchodní model.

Pomocí řešení EOI od společnosti IFS můžete vytvořit holistické, dynamické a grafické zobrazení svého jedinečného hodnotového řetězce a definovat své obchodní priority. Tento komplexní přístup zajišťuje, že je výkonnost podniku řízena s ohledem na hlavní obchodní strategické cíle a procesy, čímž lze předcházet jakýmkoli překvapením ve výkonnosti.

Mapování procesů je klíčem k zlepšení výkonnosti a správě informací. Řešení EOI od společnosti IFS porovnává výkonnost vašeho podniku vůči vašim obchodním cílům a pomocí kokpitů založených na rolích monitoruje výkonnost v reálném čase. Můžete v reálném čase vypočítat dopad změn ceny nebo kvality surovin na vaše finanční výsledky podnikání. Řešení EOI od společnosti IFS vám pomůže soustředit se na úlohy, které jsou vzhledem k dosažení vašich strategických cílů nejdůležitější.

Řešení EOI od společnosti IFS se zaměřuje na řízení podniku a podnikové informace zajišťující „vizuální přehled o celém podniku“. Jde o schopnost provádět rozhodnutí podpořená citlivostními analýzami v reálném čase, které jsou hnací silou vašeho podnikání a odlišují vás od ostatních, čímž vám přináší konkurenční výhodu. Můžete okamžitě vypočítat dopad navrhovaných změn v prodejní ceně energie na ziskovost a bod zvratu výroby elektrické energie.

Kompletní přehled

Klíčem k dosažení provozní dokonalosti je uplatnění strategického přístupu. Plán transformace musí vycházet ze strategických priorit vyznačujících se jasně měřitelnými metrikami. Dříve než se pustíte do provádění změn, je důležité podívat se na celou organizaci jako na celek a nikoli jako na samostatné části. Holistický pohled vám umožní rozpoznat a vyřešit strukturální problémy. Dosažení provozní dokonalosti vyžaduje provádění činností napříč celou organizací. Proto je nezbytné zapojení a účast všech zainteresovaných subjektů.

Všechny klíčové aspekty a vzájemné závislosti potřebné pro správu vašeho podnikání integrovaným způsobem jsou uvedeny v řešení BizMap™ (viz níže). Využití řešení BizMap zajistí propojení všech oblastí vaší organizace – strategické, taktické a provozní – prostřednictvím jediné platformy. Existuje přímé propojení mezi strategickými cíli, výsledky a provozními činnostmi. To zvyšuje agilnost podnikání umožňující lépe reagovat na měnící se podmínky a poskytuje přehled, data a nástroje potřebné pro získání provozních informací v rámci celého podniku.

Agilní podnikání

Jádrem našeho přístupu je zachycení vašeho hodnotového řetězce přímo v softwaru. Zahrnuty jsou všechny klíčové aspekty a vzájemné závislosti potřebné pro správu vaší organizace integrovaným způsobem. Hodnotový řetězec poskytuje základ pro ucelený pravdivý obraz o organizaci.

 • Plán pro definování vaší strategie, procesů a KPI
 • Odstranění složitostí a zaměření se na to, co je opravdu důležité
 • Analýza hlavních příčin jedním kliknutím
 • Modul poskytující různé modely nabízí agilní podnikové operace založené na modelech
 • Hodnotový řetězec slouží k určení informační architektury: jaká data jsou potřeba z jakého zdrojového systému nebo toku událostí, přičemž výsledkem je IT řízené na základě potřeb podnikání.

Propagační materiál ke stažení

Výhody softwaru pro EOI od společnosti IFS

 • Urychluje dosažení vašich obchodních cílů – pomocí prosazování strategie organizace ve struktuře shora dolů
 • Poskytuje ucelený pravdivý obraz napříč mnoha zdroji – mapujte, monitorujte a řiďte svůj podnik

 • Umožňuje účinnější činnost řízení – zvýšenou kvalitu, rychlost a lepší zaměření
 • Účinně optimalizuje procesy – místo toho, aby jen vytvářel dílčí řešení v rámci organizací či funkcí

 • Zvyšuje organizační efektivitu – zlepšuje flexibilitu a předvídatelnost vašeho podniku zásluhou kompletních a podrobných informací

 • Zkracuje dobu, za kterou se projeví přínosy – řešení EOI od společnosti IFS podnikům umožňuje lépe a rychleji se rozhodovat díky hodnocení výkonnosti podniku v reálném čase v kontextu toho, jak tato výkonnost ovlivňuje klíčové podnikové procesy a cíle

ING

 • Hlavní nástroj pro získání provozních informací důležitých při plánování strategie společnosti ING Retail Banking
 • 83 % všech procesů COO je transparentních
 • Poskytnutí přehledu o 16 mil. požadavcích zákazníků
 • 95% požadavků zákazníků splněno dle jejich přání
 • Snížení plýtvání z 16 % na 1 %
 • Optimalizované plánování pracovních sil prostřednictvím předpovědí

Dodsal

 • Dosažení prvních výsledků u této miliardové EPC společnosti za 6 týdnů
 • Poskytnutí měřítka ziskovosti projektu
 • Zajištění společného chápání toho, co se měří v rámci jediného zdroje pravdy
 • Přeměna z tradiční papírově orientované organizace na digitální organizaci
 • Posun procesu od „data přijetí na místě“ směrem k „nákupu“

Fach

 • Zvýšení dostupnosti letadel o 20 %
 • Přeměna z tradiční papírově orientované organizace na digitální organizaci
 • Chilské letectvo rozšiřuje své aktivity o oblast provozních operací, financí, obranných systémů a HR
 • Zajištění kompletního přehledu a integrované správy
 • Zrychlení dodávek – z několika roků na několik měsíců

Capgemini

 • Jedna platforma pro správu smluv a programů pro outsourcing aplikací
 • Možnost dodání do různých zemí
 • Zobrazení skutečných údajů o výkonnosti, včetně informací o stavu a hlavních příčinách
 • Přes 200 spravovaných smluv
 • Méně hodin strávených vytvářením zpráv: výrazné roční úspory v rámci hospodářského výsledku


Společnost Serco přejala IFS EOI jako svůj globální standard pro řešení Enterprise Operational Intelligence. Díky tomu může Serco svým zákazníkům poskytovat mnohem vyšší úroveň služeb. Řešení IFS EOI rovněž umožnilo společnosti Serco získávat nové zákazníky a přesněji zaměřit její investice na ty oblasti, které potřebují zlepšení.

Serco Testimonial video

 

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje podnikového softwaru

download

Zdroje

Rychlý úvod do řešení EOI pro odvětví výroby elektrické energie

Rychlý úvod do řešení EOI od společnosti IFS pro průmyslové odvětví výroby elektrické energie představuje platformu zaměřenou na obchodní model, která organizacím poskytuje kompletní celopodnikové zobrazení všech provozních podnikových procesů a hodnotových řetězců výkonnosti a nabízí přehled jejich vzájemné interakce a funkce v rámci vašeho podniku.

Stáhnout informační list

Zvýšení výkonnosti podnikových operací

Většina společností využívá komplexní vrstvenou kombinaci podnikových aplikací, nástrojů pro výkaznictví a analýzy a metod spolupráce. Technologie provozních informací propojuje tuto vrstvenou kombinaci v reálném čase, aby bylo možné činit lepší informovaná rozhodnutí.

Stáhnout leták

CO ŘÍKÁ SPOLEČNOST GARTNER

Společnost IFS byla již třetí rok po sobě zařazena do Průvodce trhem společnosti Gartner pro analýzu podnikových procesů (EBPA) jako příkladný dodavatel. EBPA pomáhá lídrům prostřednictvím modelování procesů a obchodních činností při transformaci a zlepšování výsledků a výkonnosti podniku. Řešení IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) se dostalo také do žebříčku Průvodce trhem s platformami pro optimalizaci provozu. Zásluhu na tom má skutečnost, že tento produkt je vhodný k implementaci monitorovacích systémů napříč heterogenními provozy, procesy a systémy pokrývajícími několik obchodních jednotek nebo nesourodých aplikací.

Společnost Gartner nepropaguje žádného prodejce, produkt nebo službu figurující v jejích výzkumných publikacích ani nedoporučuje žádnému uživateli technologií, aby volil pouze mezi prodejci s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace Gartner a neměly by být chápány jako konstatování skutečnosti. Společnost Gartner vylučuje veškeré záruky, přímo či nepřímo vyjádřené, související s tímto výzkumem, včetně jakýchkoli záruk prodejnosti nebo vhodnosti řešení pro konkrétní účel.

Stáhnout informační list