Technologie EOI

Jádrem naší adaptivní platformy EOI je robustní a škálovatelná architektura navržená okolo přístupu založeného na modelu, který zahrnuje osoby, procesy a technologie s cílem poskytnout jedinou verzi pravdy.

Sjednocený design

Základní architektura má sjednocený design.  Společnost IFS je jediným poskytovatelem, který má plně integrovaný přístup umožňující propojit strategie s operacemi, přičemž vzájemně spojuje jednotlivé disciplíny. Rovněž přináší kompletní přehled o celém podniku v rámci jedné platformy. Řešení IFS EOI nabízí tyto funkce zásluhou třech našich modulů, které jsou schopny spolupracovat se stávajícími IT aplikacemi a systémy.

Prezentační vrstva

Jedná se o nejvyšší úroveň řešení IFS EOI. Podnikové kokpity představují uživatelské rozhraní. Sjednocují všechny podnikové informace pro specifickou roli. Aplikace jsou založeny na webovém rozhraní, takže mohou být snadno nasazeny pomocí jediného webového serveru. Zásluhou webové technologie lze aplikace používat na stolním počítači nebo jakémkoli mobilním zařízení.  Rovněž jsou podporovány různé prohlížeče.

Doménová vrstva

Řešení IFS EOI využívá design založený na doménách. Jedná se o přístup k vývoji softwaru pro komplexní potřeby prostřednictvím propojení implementace s vývojovým modelem. Technologie IFS EOI integruje několik podnikových a technických domén. Například obchodní doménu by mohly představovat finance, řízení rizik nebo HR a technickou doménou může být integrace s informačním systémem zákazníků. V rámci toho je kladen důraz na klíčovou doménu a její logiku.  Rovněž je podněcována tvůrčí spolupráce mezi technickými a obchodními odborníky za účelem interaktivního vylepšení doménového modelu, který řeší konkrétní problémy domén.

Bezchybné moduly

Modelový modul

Tento modul přináší funkce založené na modelech pro adaptivní podnikovou platformu IFS EOI. Spravuje několik integrovaných modelů, včetně meta modelu, který specifikuje informační struktury a vztahy. Definuje různé subjekty, objekty a skupiny a rovněž uvádí jejich vlastnosti, atributy a vztahy.

Datový modul

Datový modul v zásadě spravuje model Business Intelligence a funkce OLAP (Online Analytical Processing) adaptivní podnikové platformy. Model Business Intelligence určuje struktury, jako jsou rozměry, fakta, výpočty a ukazatele. Spojením funkcí modelu a datových modulů mohou uživatelé využívat výhod funkcí prediktivní analýzy založené na modelech, které slučují algoritmické modely pro dolování dat a výhledové scénáře „co kdyby“.

Prováděcí modul

Prováděcí modul zpracovává události a přidává k provozním informacím rozměr v reálném čase namísto pouhé správy dat, která jsou dávkově zpracovávána denně, týdně nebo měsíčně. Spojením světů dat a událostí přináší adaptivní podniková platforma IFS EOI manažerům integrovaný přehled o provozních činnostech v reálném čase. Prováděcí modul je určen ke zpracování velkého objemu a sledu událostí – až několik milionů událostí za sekundu.

Kompilátor modulu runtime a správce paměti

IFS EOI integruje technologii kompilátoru do adaptivní podnikové platformy jak pro kompilátor modulu runtime, tak i pro správce paměti. To nám umožňuje snadno kompletně propojit strategii s jednotlivými operacemi v rámci všech disciplín podniku.

Zvýšení výkonnosti podnikových operací

Většina společností využívá komplexní vrstvenou kombinaci podnikových aplikací, nástrojů pro výkaznictví a analýzy a metod spolupráce. Technologie provozních informací propojuje tuto vrstvenou kombinaci v reálném čase, aby bylo možné činit lepší informovaná rozhodnutí.

Stáhnout leták