Integrated project management software

Those charged with managing complex project lifecycles are often forced to use separate software products to manage different stages of the project - tendering, commercial, estimating, engineering, procurement, manufacturing & fabrication, planning, cost control, construction, installation and commissioning.

Our enterprise project management software capabilities unite these steps in a single integrated process, pulling data on real-time activities directly into a project plan. This affords the ultimate in control and visibility, enabling real-time control over cost, cash, time, resources and risk. We offer a true project-based solution - in essence, an enterprise solution built around project management principles rather than repetitive processes.

Proč se na nás obracejí výrobci všech velikostí z celého světa, z odvětví tak rozdílných, jako je ropný a plynárenský průmysl, high-tech a výroba těžkých strojních zařízení, aby získali řešení pro řízení projektu, která jsou integrovaná do komplexní sady ERP? Odpověď je jednodušší, než si myslíte – kvůli integraci. IFS poskytuje komplexní řešení řízení životního cyklu projektů se silným důrazem na finance, HR a řízení majetku, které doplňují standardní funkce potřebné pro řízení projektů. Jediné integrované řešení vám poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase v jakémkoli stádiu vývoje projektu, takže na odchylky od plánu můžete reagovat proaktivně – plán je automaticky aktualizován při každém přidání informací do kterékoliv části projektu. Takže další zpracování není pouze doháněním. Navíc se všechny informace o dokončených projektech ve vašich aplikacích stávají šablonami pro následující projekty. Tím se velmi zjednodušuje řízení nákladů a rizik a eliminují se nepříjemná překvapení. Podrobnější informace jsou ke stažení níže. Nebo nás kontaktujte přímo a zjistěte, jak můžete řídit svou budoucnost místo plýtvání časem kvůli chybám z minulosti.

Mapa řešení projektového ERP softwaru od společnosti IFS

Možná se ptáte, jak vám může prodejce ERP pomoci se zvýšením efektivity a ziskovosti vašich projektů. Je to díky naší více než dvacetileté praxi v této oblasti? Našemu agilnímu softwaru? Našim kořenům v tomto průmyslovém odvětví? Odpověď je jednoduchá – integrace. IFS nabízí komplexní řešení řízení životního cyklu se silným důrazem na finance, HR a řízení majetku a také standardní funkce potřebné pro realizaci projektu. Jediné projektově orientované řešení od jednoho prodejce vám poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase v jakémkoli stádiu vývoje projektu, takže na odchylky od plánu můžete reagovat proaktivně – plán je automaticky aktualizován při každém přidání informací do kterékoliv části projektu. To také platí pro změny v legislativě. Časově náročné ruční vkládání, které je navíc náchylné k chybám, se tak stává minulostí. A další zpracování není jen doháněním zpoždění. A po vyplnění všech informací do vašich aplikací se dokončené projekty stávají šablonami pro následující projekty. Tím se velmi zjednodušuje řízení nákladů a rizik a eliminují se nepříjemná překvapení. Pokud chcete zjistit, jak můžete pomocí IFS Aplikací investovat do budoucnosti místo toho, abyste platili za minulost, stáhněte si více podrobností níže. Nebo nás kontaktujte osobně. Tento způsob jednání preferujeme.

Mapa řešení projektového ERP softwaru od společnosti IFS pro EPC

Úspory času a nákladů díky řízení materiálu podle projektů, které zajišťuje, že veškeré vybavení je pořízeno a/nebo vyrobeno podle projektového plánu a není řízeno tradičním výrobním procesem (MRP). Správa smluv a subdodavatelských smluv, která vám na rozdíl od tradičního přístupu využívajícího nákupní objednávky umožňuje zvládat složité smlouvy a nestrukturované dokumenty se specifickými pravidly průběhu a fakturace.  Tvorba předpovědí a účtování projektu, které vám umožňuje provádět přerušení a prognózy v rámci vašich projektů nezávisle na finančních obdobích. Účtování projektu, které vám umožňuje automatické sledování průběhu projektů a obsahuje automatické postupy pro uznání výnosu. Software, který zaručuje tok informací a přehlednost napříč celou vaší organizací a umožňuje automatické změnové řízení. IFS toto všechno nabízí – a mnohem více. Podrobnější informace jsou ke stažení níže. Nebo nás kontaktujte osobně. Smlouva se společností IFS může být tou nejvýhodnější smlouvou, kterou kdy podepíšete.

Mapa řešení projektového ERP softwaru od společnosti IFS

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k plánování podnikových zdrojů

Zdroje

Zaznamenávání nákladů na projekt v projektovém ERP

Většina softwaru pro plánování provozních prostředků (ERP) není navržena k efektivnímu zaznamenávání nákladů v projektově řízeném prostředí, jako je například výroba na objednávku, konstrukce, pořízení, výstavba nebo služby. V tomto katalogu jsou popsány organizační a technologické překážky zaznamenávání nákladů na projekt a shrnuta kritéria výběru ideálního ERP pro efektivní kalkulaci projektovýc

Přečíst další informace v tomto propagačním materiálu