Řízení rizik a dodržování předpisů ve světě VUCA

Nestálost, nejistota, složitost a nejednoznačnost (VUCA) mohou být tou největší výzvou, které dnes představenstva čelí. Socioekonomické a tržní posuny, technologické změny, globální a politická nestabilita a stále výraznější regulace, to vše představuje hrozbu pro kapitálové investice, dodavatelské řetězce, finanční výsledky, GRC (Řízení rizik a dodržování předpisů) a průběžnou životaschopnost podniku.

Tváří v tvář těmto změnám se musejí firemní zásady a postupy plynule měnit a tyto změny musejí procházet celou organizací, aby se podle nich jednalo a byly dodržovány.

Naštěstí je tu společnost IFS a IFS Aplikace, aby vám pomohly. IFS Aplikace nabízejí specifický software pro GRC jako integrovanou komponentu ERP (Plánování podnikových zdrojů) a EAM (Správy provozních prostředků), která poskytuje viditelnost a kontrolu v reálném čase.

Řízení výkonnosti podniku

Chytrá správa změn obchodních procesů.

Řízení ekologické stopy

Měření a využívání konfigurovatelné metriky životního prostředí, jako jsou chemické složení nebo dopad provozního cyklu na životní prostředí.

Řízení rizik

Ideální pro dohled nad projektem a další prvky, které se vyvíjejí v reálném čase.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k softwaru pro GRC

Zdroje

Software pro GRC pro firemní řízení ve světě VUCA

Firemní řízení bylo před 20 lety před rozvojem globalizace poměrně složité, protože čím dál výraznější regulace a neustálé obchodní změny s sebou přinášely trvalou volatilitu, nejistotu, složitost a nejednoznačnost (VUCA). Zjistěte, jak vám správný ERP software může pomoci přeměnit hrozby v podobě VUCA na potenciální příležitosti.

Stáhnout kopii