Řešení CSR pro zelené podniky a ISO 26000

Význam CSR – společenské odpovědnosti podniku – na globálním trhu postupně narůstá – a to jak v souvislosti se snižováním rizik spojených s dodržováním právních předpisů, tak z hlediska posilování obchodních informací zvyšujících ziskovost.  Jedinečné ERP společnosti IFS zahrnuje širokou nabídku řešení pro účinné hlášení a vylepšenou kontrolu CSR a nefinančních výkazů v terénu. Řešení jsou plně integrována do IFS Aplikací, aby podpořila produktivitu uživatelů a zkrátila čas strávený administrativou, která nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Tím tato řešení snižují náklady.

Stav technologie CSR ve velkých společnostech

Coby součást svého závazku v oblasti CSR společnost IFS najala společnost IDC, aby pro ni provedla globální průzkum postojů společností k hlášení CSR. Propagační materiál je založen na rozhovorech s finančními řediteli globálních společností s ročním obratem přesahujícím 100 milionů eur z osmi zemí.

Hlavní poznatky

  • Přesná a spolehlivá data CSR jsou stále důležitější, neboť společnosti jsou tlačeny k tomu, aby dokumentovaly své činnosti CSR a zaváděly výkazy udržitelnosti a finanční výkazy.
  • 61 % dotázaných společností projevilo velký zájem o integrovaný podnikový software pro sledování a měření dopadu společnosti na životní prostředí.
  • 63 % společností se pokusilo vyjádřit finanční přínos ze sledování CSR. Nicméně pouze 66 % věří své schopnosti správně sledovat tento finanční přínos.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k softwaru pro GRC

Zdroje

Výběr výrobního ERP systému odpovídajícího normě ISO 26000

ISO 26000 je nová norma pro společenskou odpovědnost firem volně vycházející z UN Global Compact. Jaké nové požadavky bude ISO 26000 klást na ERP a další podnikový software používaný průmyslovými společnostmi? Bill Leedale, Senior Advisor ve společnosti IFS North America, pojednává o tom, jak může ERP systém splnit požadavky normy ISO 26000, a představuje silný argument pro přijetí této normy.

Přečíst další informace v tomto propagačním materiálu

Stav CSR technologií mezi velkými společnostmi

Coby součást svého závazku v oblasti CSR společnost IFS najala společnost IDC, aby pro ni provedla globální průzkum postojů společností k hlášení CSR. Propagační materiál je založen na rozhovorech s finančními řediteli globálních společností s ročním obratem přesahujícím 100 milionů eur z osmi zemí.

Průzkum společnosti IDC mezi globálními společnostmi