Business Agility Software

Business Agility Flexibility

Great business insight has minimal impact if you don’t have the flexibility to make changes quickly. But to gain true business agility you need more than flexibility alone. To capitalize on opportunities in full you also need the knowledge and vision to understand how to maximize success.

Flexibilita: včas učinit správný krok

Znalosti a přehled nejsou k ničemu, pokud nedokážete změnit zaměření svého podnikání a přizpůsobit se novým tržním příležitostem předtím, než tak učiní vaši konkurenti. Schopnost provést okamžitý krok, když se stane neočekávané, vyžaduje software, který umožní rychle implementovat změnu.

Vyrovnání zásob v rámci několika podnikových složek a divizí, nalezení nového dodavatele komponentů nebo přesměrování servisního technika. Rozšíření činnosti na nový trh, získání dodavatele nebo změna hlavní produktové řady. Velké i malé obchodní výzvy vyžadují podnikový software, který umožňuje provedení změny rychle, aniž by došlo k přerušení nebo narušení.

Věříme, že flexibilita – vedle vize a znalostí - je jedním ze základů agilnosti podnikání. Tímto tématem a také způsobem, jak jí během příštích několika měsíců můžete dosáhnout, se budeme zabývat.

IFS pro agilní podnikání

Řešení ERP, EAM a ESM od společnosti IFS jsou od základu navržena k zajištění flexibility. Zásluhou snadného zavedení, rozšíření a přizpůsobení umožňují rychle reagovat na měnící se potřeby vaší organizace.

Jak společnost IFS pomáhá k dosažení agilnosti

Flexibilita v 60 sekundách

Flexibilita: Schopnost pohotově reagovat při neočekávaných událostech, která mění zaměření organizace tak, aby se přizpůsobila novým tržním příležitostem. Poznejte hlavní problémy u investic do podnikového softwaru v tomto šedesátisekundovém videu.

Agilnost podnikání společnosti IFS: Flexibilita v 60 sekundách

Flexibilita podrobně

Mnoho společností si uvědomuje, že schopnost rychle a přiměřeně reagovat na změnu je zásadním předpokladem úspěchu. Avšak ještě více společností se potýká s problémy při dosahování potřebné flexibility.

Ať už se potýkáte s novými průmyslovými předpisy nebo legislativními nařízeními, náhlými změnami v cenách komodit, nebo dokonce velkým jednorázovým požadavkem zákazníka, potřebujete stěžejní podnikový software, který vám umožní rychle provést změny.

Co byste měli zvážit při zlepšování vaší provozní flexibility?

Reakce na nové a měnící se požadavky zákazníků

Změny v očekáváních zákazníků vytvářejí více komplikací a rozdílností než kdykoli předtím. Proto se kromě klasické výroby na sklad a dalších obchodních modelů a režimů výroby na objednávku, jako je například konfigurace na objednávku, vytvářejí vyspělé a vysoce uzpůsobené produkty. Podniky se musí se všemi požadavky vypořádat snadno a prakticky v reálném čase.

Smíšená výroba se stala normou. Avšak jen hrstka společností má natolik flexibilní podnikový software, aby mohla řídit měnící se nebo smíšené režimy tak rychle, jak potřebuje.

Efektivní rozmístění a řízení majetku a zaměstnanců

Společnosti musí zákazníkům zajistit špičkové služby a vyrábět prvotřídní produkty. Současně však musí neustále zvyšovat svou efektivitu a snižovat náklady. V takovém případě existuje velmi jemná rovnováha mezi štíhlým provozem – jen s několika málo dodavateli, zaměstnanci a kapitálovými zdroji – a zachováním kapacity na přizpůsobení se změnám.

To znamená, že musíte být schopni rychle přemístit své zdroje, abyste dokázali reagovat na výkyv poptávky, realokovat skladové zásoby různých produktů a spravovat úroveň zásob a počet pracovníků na různých místech a divizích.

Zvýšení kapacit v případě potřeby

Jestliže vaše organizace roste, pravděpodobně budete muset přizpůsobit podnikání novým zemím a regionům, stejně jako souvisejícím daňovým režimům, nařízením, jazykům, měrným jednotkám, modelům distribuce a místním obchodním praktikám a zvyklostem.  Pokud pracně doplňujete nebo rozšiřujete své obchodní schopnosti a dochází při tom k narušení provozu, náklady pravděpodobně převáží jakékoli výhody z tohoto procesu vyplývající.

Předpokladem flexibility je modulární podnikový software složený ze samostatných komponent uzpůsobených ke vzájemné spolupráci. Celá řada prodejců má zájem na tom prodat a nainstalovat co nejvíce funkcí najednou. Přitom k výrazně menšímu narušení provozu dojde při postupné implementaci, přidávání funkcí dle potřeby a několika menších nasazeních. Navíc dosáhnete lepší návratnosti investic.

Uzpůsobení vašich obchodních nástrojů a procesů

Schopnost uzpůsobit, která data a jakým způsobem budou prezentována uživatelům, je velmi důležitá. Tato schopnost má vliv na vše od produktivity zaměstnanců až po kvalitu interních dat nebo dokonce růst příjmů a zisku. Při uzpůsobování podnikového softwaru lze snadno přehlédnout dvě věci: změnu procesů a změnu rozhraní.

Měli byste být schopni implementovat správné moduly pro vaše podnikové procesy, ať už se změní jakkoli. Potřebujete mít jistotu, že budou bez problémů spolupracovat s vaším stávajícím systémem. Ne každý podnikový software je navržen tímto způsobem. To může způsobit, že namísto integrace celého systému najednou budete muset provádět řadu dílčích integrací, což výrazně sníží vaši flexibilitu.

Rozhraní musí být konzistentní, snadno použitelná a přizpůsobitelná tak, aby vyhovovala každodenním činnostem vašich zaměstnanců. Abyste maximalizovali produktivitu koncových uživatelů, musíte stejnou flexibilitu zajistit také při použití mobilních zařízení.

Provádějte změny rychle

Zvýšení provozní flexibility je zásadním předpokladem pro dosažení skutečné agilnosti podnikání. To znamená, že můžete rychleji přijímat správná opatření a využít nových příležitostí nebo snížit dopad nečekaných událostí. Staňte se skutečně flexibilní firmou.

Business Agility Software

Business Agility - IFS Applications

Great business insight has minimal impact if you don’t have the flexibility to make changes quickly. But to gain true business agility you need more than flexibility alone. To capitalize on opportunities in full you also need the knowledge and vision to understand how to maximize success.

Software a budoucnost agilnosti podnikání

Zjistěte, jak vám může flexibilní podnikový software zajistit skutečnou agilnost podnikání a podpořit váš rozvoj nyní i v budoucnu.

Přečíst propagační materiál