Znalosti: Rozpoznejte neočekávané, každý den

Business Agility Knowledge

Agilnost znamená schopnost určit a pochopit problémy a příležitosti, jakmile se objeví, a to i v těch nejsložitějších projektech a podnicích.

Znalosti: pochopení minulosti, řízení přítomnosti, příprava na budoucnost

Nejcennější formy podnikových znalostí vychází ze schopnosti shromáždit jasný, úplný a přesný pohled na minulost, přítomnost a budoucnost produktů, projektů, zákazníků, majetku, infrastruktury a zaměstnanců i v těch nejsložitějších globálních provozech a projektech.

Znalosti, na které se můžete spolehnout, vyžadují, aby váš podpůrný podnikový software poskytoval správné informace správným lidem ve správnou dobu, a to způsobem, kterému lidé rozumí a na jehož základě mohou jednat.

Věříme, že znalosti společně s vizí a flexibilitou jsou jedním ze základů agilnosti podnikání. Vaše obchodní rozhodnutí a jednání musí být založena na přesných a aktuálních údajích, kterým můžete věřit.

Znalosti v 60 sekundách

Znalosti: hluboké organizační poznatky, které vám umožní mít dokonalý přehled o tom, co se v každém okamžiku děje ve vašem podniku, a pomohou vám připravit se na každodenní překvapení. Poznejte hlavní problémy u investic do podnikového softwaru v tomto šedesátisekundovém videu.

Agilnost podnikání společnosti IFS: Znalosti v 60 sekundách

Znalosti podrobně

Vaše organizace produkuje větší množství dat než kdy dřív, ale je také mnohem těžší odlišit přesné údaje od zavádějících, cenné od zbytečných.

Znalosti a přehled by měly tvořit základ každého rozhodnutí, které vaše společnost učiní, avšak nespolehlivá data mohou společnost ohrozit. Nepřesné nebo nekonzistentní informace mohou způsobit drahé chyby. Jak se můžete ujistit, že informace, na kterých zakládáte klíčová obchodní rozhodnutí, jsou přesné, aktuální a v celé organizaci jednotné?

To může být složité v podniku, který generuje komplexní informace o majetku, součástech, zaměstnancích, zákaznících, dodavatelích, nákladech na projekty a stavu dodavatelského řetězce v rámci několika projektů probíhajících na různých místech. Správný podnikový software vám však může pomoci objevit skutečnou hodnotu znalostí, které máte v organizaci k dispozici.

Jaké jsou hlavní výzvy na cestě ke zlepšení agilnosti vašeho podniku v souvislosti se znalostmi?

Pochopení stavu vašeho podniku

Schopnost čerpat z „jediné verze skutečnosti“ v celé organizaci je pro složité organizace největší výzvou. Od znalosti možností přidělení prostředků k řešení náhlého nárůstu poptávky až po poskytování urgentních sestav ve vysoce regulovaných odvětvích nebo sledování všech fází a interakce dlouhodobého vztahu se zákazníky je přístup k informacím a jejich přesnost výkonným nástrojem.

Informace týkající se například vašeho majetku jsou neuvěřitelně cenné v celé řadě odvětví. Je nutné je sledovat po celou dobu životního cyklu majetku, od fáze návrhu přes jeho využívání a údržbu až po vyřazení z provozu. Možnost získat úplný a přesný obraz v každé z uvedených fází životního cyklu umožňuje optimalizovat výkon a maximalizovat hodnotu majetku pro podnik. Umí váš podnikový software zajistit tyto informace rychle a spolehlivě? 

Důležitost využitelnosti

Jednotné a přesné informace jsou užitečné pouze tehdy, když k nim lidé, kteří je potřebují, mají přístup, rozumí jim a využívají je k provádění dalších činností. Zkušenosti uživatelů jsou pro podnikový software klíčovou výzvou. Pokud je software nepraktický a neintuitivní, uživatelé se budou jeho použití vyhýbat, čímž v prvé řadě potlačí smysl jeho zavedení. Potřebné informace naopak musí být snadno přístupné, přehledné, zjistitelné a využitelné pro širokou řadu uživatelů s různými potřebami a dovednostmi.

Přístup k informacím, kdekoli a kdykoli je potřebujete

Zaměstnanci očekávají, že budou moci efektivně pracovat, ať se nachází kdekoli. Poskytnutí informací zaměstnancům na cestách a možnost aktualizace klíčového systému záznamů během práce bez ohledu na to, kde se nachází, může být pro splnění úkolu rozhodující.

Produktivita návštěv pracoviště nebo zapojení zákazníků se značně zhoršuje, pokud zaměstnanci nemají přístup k centrálně uloženým informacím. Pokud musí čekat, než se z cest vrátí do kanceláře, než mohou na návštěvu nebo zapojení reagovat, ztrácí cenný čas. Taková zpoždění mohou znamenat značné navýšení nákladů, pokud se týkají všech pracovníků velkých firem v terénu, a mohou poškodit vztahy se zákazníky, pokud dojde k narušení jednoty záznamů a skutečnosti.

Pochopení a modelování budoucnosti

Schopnost rozpoznat hrozby a příležitosti dříve, než se objeví, a určit důsledky různých reakcí na ně vám může pomoci využít příležitosti dříve než konkurence a vytvořit plány činností pro řízení rizik. 

Pro mezinárodní firmy může být zjištění a pochopení klíčových nepředvídaných událostí a závislostí ve složitých dodavatelských řetězcích nebo několika projektech náročné. Se správným podnikovým systémem je však možné plánovat různé scénáře a tvořit a testovat strategické reakce založené na různých podmínkách.

Od stanovení konkurenčních, ale ziskových cen u dlouhodobých smluv o podpoře, které je založeného na podrobné znalosti minulých cen a stavu personálu, až po modelování vlivu velkých strategických rozhodnutí, jako je například vstup na nový trh, může testování scénářů s přesnými provozními daty znamenat značný rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

MagnaFlow

Společnost MagnaFlow využívá IFS Aplikace pro ERP řešení, které zajišťuje přesné plnění a kratší dobu vyřízení a odeslání zákaznických objednávek v celosvětovém měřítku.

Agilnost od společnosti IFS v praxi

Zlepšování provozních znalostí

Další informace o co nejlepším využití vašich provozních znalostí při boji s těmito překážkami na cestě k dosažení agilnosti podnikání najdete v našem propagačním materiálu.

Propagační materiál: Zlepšování provozních znalostí

IFS pro agilní podnikání

Produkty ERP, EAM a produkty správy služeb společnosti IFS už déle než 30 let pomáhají některým ze světových nejkomplexnějších globálních podniků, projektů a dodavatelských řetězců zlepšit kvalitu jejich znalostí.

Jak společnost IFS zlepšuje znalost provozu a podnikání

Zjistěte informace o softwaru a agilnosti podnikání

Zjistěte, co globální společnosti říkají o svých softwarových řešeních.

Zobrazit infografiku