Vize: jak se připravit na neznámé

Business Agility Vision

Když nemůžete předvídat budoucnost, jak mohou vaše investice do technologie podpořit vaši dlouhodobou strategickou vizi, aniž by ji omezily? Vize znamená přípravu na neznámé, pomocí agilního podnikového softwaru určeného pro provedení změny.

Je váš software připraven řešit neočekávané?

Nové trhy, zákazníci, produkty, konkurence a způsoby práce. Podniky musí více než kdy jindy plánovat s ohledem na velmi odlišnou a více proměnlivou budoucnost. Plánování neznámého znamená být otevřený možnostem měnících se trhů a obchodní kultury, a také být připraven z těchto nových příležitostí co nejvíce využít.

To je důvod, proč věříme, že je vize jedním ze základů agilnosti podnikání: vize zvolit a použít adaptabilní softwarové nástroje, když je potřebujete, aniž by nastaly problémy.

Vize v 60 vteřinách

Vize: schopnost připravit se na neznámé a udržet vaši společnost dostatečně agilní na to, aby mohla reagovat na neočekávané hrozby a příležitosti, které se vyskytnou. Poznejte hlavní problémy u investic do podnikového softwaru v tomto šedesátisekundovém videu.

Agilnost podnikání společnosti IFS: Vize v 60 vteřinách

VIZE PODROBNĚ

Agilnost začíná vizí toho, v čem tkví v dlouhodobém horizontu příležitosti. Neméně důležité je potom také vědět, jak s nimi naložit a jak se na ně připravit.

Podnikový software až příliš často stojí této reakci v cestě. Váš základní software by však měl podporovat dlouhodobou strategickou změnu, rychlé posuny na trhu, změny v poptávce zákazníka a nové způsoby podnikání. Ve skutečnosti by toto pouto mezi obchodní strategií a investicemi do technologie mělo být jedním z nejsilnějších ve vaší společnosti.

Jaké jsou největší výzvy, kterým vaše dlouhodobé investice do podnikové technologie čelí?

Příprava na neznámé

Podnikání v dnešní době není jen o tom být připraven na zítřek. Znamená to být připraven vypořádat se se stále více nepředvídatelnou budoucností. Pružná strategie, procesy a investice do infrastruktury jsou nezbytné. 

Podniková technologie by neměla určovat pevnou cestu k pevnému cíli, ani by neměla zahrnovat placení za nadbytečné schopnosti, které řeší scénáře, jež se nikdy nemusí stát. Bohužel to je často právě to, co podniková technologie činí. Modulární technologie – vytvořená tak, aby se nové schopnosti nebo funkce přidávaly snadno – tento problém obchází. Modularita umožňuje organizacím snadno přidat nové funkce, které se zabývají novými trhy, novými produkty a novými procesy v okamžiku, kdy je to zapotřebí. To může podnikání napomoci rychle se chopit tržní příležitosti, integrovat společnost po akvizici nebo se přizpůsobit novým modelům výnosů či službám.

Rychlá realizace hodnoty z investic

Zdlouhavé implementace podnikového softwaru brání růstu a vedou k tomu, že se technologie stává spíše určujícím faktorem v obchodní vizi, než aby ji umožňovala. 

Zde si opět přijde na své modulární technologie. Přidáním určitých prvků dle potřeby a v okamžiku, kdy jsou zapotřebí, může investice do technologie držet krok s obchodní vizí, běží paralelně, přizpůsobuje se novým potřebám a trendům, a přináší hodnotu.

Převod dovedností a znalostí

Příliš mnoho organizačních informací se nachází mimo dosah technologie. Souhrnně jsou technické činnosti, znalosti odborných týmů a zaměstnanci největším aktivem organizace. 

Klíčovou výzvou je, jak převést dovednosti, znalosti a nápady z kapitálu jednotlivce na strukturální kapitál, ze kterého těží celý podnik.

Tento druh přenosu znalostí může usnadnit technologie.  Bez ohledu na to, zda se jedná o poskytování přístupu k centrálně uloženým informacím, jako jsou technické informace, a zobrazování údajů k objednávce, nebo o přístup k manuálům k majetku, scénářům oprav nebo jednotlivým systémům na sledování projektových závislostí, může ten správný software zajistit největší aktivum organizace – tj. že nedojde ke ztrátě znalostí v případě, že zaměstnanci ukončí svůj pracovní poměr nebo dojde ke strukturálním změnám.

Vztah zákazníka a dodavatele

Rostoucí digitalizace každodenního života změnila způsob myšlení a jednání zákazníků a jejich spolupráci s organizacemi.  Činnosti založené na projektech a majetku jsou pod skutečným tlakem z hlediska změny, jak zákazníkům, dodavatelům a partnerům sloužit a jak s nimi pracovat. 

Rychlý přístup ke znalostem o těchto vztazích je možný pouze se systémy, které umí spravovat a ukázat pohled na celý řetězec této interakce od prodeje po nákup a průběžnou podporu.

Nové pracovní kultury a praktiky

K tomu, aby se mohly organizace přiblížit strategické vizi, která se sama neustále mění, nutně potřebují adaptabilní pracovníky a kulturu. 

Aby bylo možno využít těchto změn a učinit z nich obchodní výhodu, musí mít organizace systém, procesy a kulturu, jež jim usnadní transformaci, jakmile se objeví. Může se jednat o malé transformace, jako jsou automatické úkoly pro provozní pracovníky, nebo větší změny jako přijetí nových technologických pravidel, např. Bring Your Own Device (Přijďte se svým vlastním zařízením), které popohání nová generace zaměstnanců.

Více informací o tom, jak realizovat vize, když čelíte těmto problémům v souvislosti s agilností, najdete v našem Dokument ke stažení: Plánování změny.

Imerys

Imerys

Aby společnost Imerys dokázala udržet náskok před ostatními a využít rychle se měnících trendů v průmyslovém odvětví, přešla nedávno na podnikové řešení od společnosti IFS.

Agilnost od společnosti IFS v praxi

Plánování změny: pět výzev pro investice do podnikového softwaru

Jak může vaše společnost v nestabilním obchodním prostředí zajistit, aby vaše investice do technologie pomohly vašim současným potřebám stejně tak, jako těm neznámým v budoucnu?

Přečíst propagační materiál

Jak software IFS pomáhá organizacím připravit se na neznámou budoucnost

IFS Aplikace, od základů modulární, jsou navržené tak, aby přidávání nových funkcí bylo snadné a rychlé. To znamená, že můžete provést hlubokou strukturální změnu, jakmile ji vaše obchodní strategie a trh budou vyžadovat, a to bez jakéhokoli přerušení nebo zpoždění.

Přečíst propagační materiál

Software a budoucnost agilnosti podnikání

Zjistěte, jak vám může flexibilní podnikový software zajistit skutečnou agilnost podnikání a podpořit váš rozvoj nyní i v budoucnu.

Přečíst propagační materiál

IFS pro agilní podnikání

Produkty a odborné znalosti společnosti IFS pomáhají podnikům stát se agilními již více než 30 let.