Digitální dvojčata

Digitální dvojčata jsou digitální reprezentace fyzických aktiv, přičemž většina lidí je používá v kontextu Internetu věcí (IoT). Digitální dvojčata účinně propojují senzory s aplikacemi a umožňují vizualizovat stav aktiv, která mají často podobu 3D modelu. Lze je využívat k celé řadě účelů a záměrů.

Objasněme si to na několika příkladech:

  • Letecké motory lze dnes monitorovat v reálném čase a za letu, aby bylo možné identifikovat bezpečnostní rizika a nutnou údržbu, takže jakmile letadlo přistane, pracovníci údržby jsou již připraveni.
  • Vozidlo F1 je monitorováno v reálném čase pomocí mnoha senzorů, takže mechanici v boxech mohou měnit nastavení, vydat řidiči pokyn, aby zpomalil, nebo změnit chování vozu na okruhu, je-li to nutné.
  • Chirurg může využívat digitální dvojče robotické ruky, aby provedl operaci na dálku.

Samozřejmě, že získávání dat ze senzorů v reálném čase a jejich odesílání např. do řídicí místnosti a převádění objektů na 3D modely není žádnou novinkou. Továrny to dělají již mnoho let a některé z nich dokonce uvedené postupy kombinují. Bylo však obtížné dostat tyto informace za dveře řídicí místnosti.

Jak byste se spojili se vzdálenými aktivy mimo pracoviště? Jak byste dostali relevantní informace k servisnímu technikovi v terénu nebo mechanikovi ve výrobě? Vzestup IoT, cloudu a nárůst výpočetního výkonu nám umožnil vstoupit do nové oblasti kombinování dat ze senzorů v reálném čase a 3D modelů – právě to představuje digitální dvojče.

Vzít konkrétní aktivum, převést jej na digitální 3D model včetně dat ze senzorů v reálném čase a doplnit o data údržby představuje pro mnoho podniků obrovský potenciál.

Tento přístup skýtá dvě příležitosti, které jej mohou posunout o další krok kupředu; rozšířit náš pohled za obzor tradičních dat ze senzorů a dat údržby a pohlížet na aktivum jako na součást většího systému.