Dobré strategie zajistí zvýšení příjmů, ziskovosti i produktivity. Postavte svou IoT strategii na řešení IFS IoT Business Connector a uvidíte, jak se z vašich provozních dat stanou nástroje Business Intelligence, obchodní postupy budou efektivnější a objeví se nové příležitosti.

IFS IoT Discovery Manager

IFS IoT Discovery Manager nabízí funkce pro správu a monitorování při používání sady Microsoft Azure IoT Suite jako platformy pro zjišťování informací. Umožňuje snadno vizualizovat různé komponenty a toky dat.

IFS IoT Gateway

IFS IoT Gateway umožňuje přenos zjištěných informací v rámci cloudu a analýzy IoT dat do produktů společnosti IFS nasazených v místním nebo cloudovém prostředí. Mezi hlavní funkce patří obousměrná zabezpečená komunikace.

IFS IoT Controller

IFS IoT Controller pomáhá pracovníkům s rozhodovacími pravomocemi při analýze IoT dat odhalit relevantní obchodní informace a řešit praktické problémy, které se objeví při mapování provozní technologie do podnikových aplikací.

IoT video

 

V našem videu se dozvíte, jakým způsobem IoT čím dál více propojuje aktiva, výrobní závody a zboží.