IFS Applications - přehled produktu

Funkce určené pro konkrétní průmyslové odvětví zajistí konkurenční výhodu

IFS Applications 10 jsou kompletním řešením, které podnikům pomůže spojit se s tím, co bude následovat v jejich odvětví, v jejich podniku a pro jejich zaměstnance. Na rozdíl od konkurenčních řešení, která jsou často příliš obecná, IFS Applications 10 poskytují specifické funkce určené pro dané průmyslové odvětví, díky nimž získáte konkurenční výhodu.

Prozkoumejte náš produkt pomocí této interaktivní grafiky:

IFS Foundation1™ — vrstvená aplikační architektura a technologie

IFS Financials™

Finanční komponenty IFS poskytují ucelený pohled na vaši firmu z různých perspektiv. Jakmile si všimnete trendu, který stojí za prošetření, můžete si vyhledat všechny detaily o příslušných finančních transakcích. Tyto komponenty posilují kontrolu na všech úrovních organizace a odpovídají regulačním potřebám po celém světě.

Konsolidace

IFS Konsolidace vám umožňuje konsolidovat data z libovolného množství společností do jednoho místa. Můžete sledovat různé grafy týkající se účtů, rozpočtů a měn od poboček až k mateřským společnostem. Díky výpisům dat poboček pořízených v určitém období mohou vedoucí sledovat aktuální konsolidované finanční informace, kdykoli je to nutné.

Podnikové plánování

IFS Podnikové plánování podporuje proces vytváření rozpočtů, prognóz a dalších finančních plánů jak pro jednotlivé společnosti, tak na konsolidované úrovni. Podnikové plánování nabízí integrovaný a centrálně řízený plánovací nástroj, který podporuje plánování řízené poptávkou na základě zákaznicky definovaných modelů plánování. Organizace mohou mít účelové formáty plánování k řešení rozličných potřeb počínaje plánováním zaměstnanců přes plánování příjmů a nákladů až po rozvahu a peněžní tok. Různé scénáře lze řídit a porovnávat podle různých předpokladů.

Cash Flow

IFS Cash Flow nabízí flexibilní analýzy likvidity založené na různých scénářích, které si můžete zvolit. K promítnutí vaší finanční pozice můžete použít zákaznické objednávky, nákupní objednávky, pohledávky a závazky. Pomocí těchto informací můžete provést analýzu vaší společnosti a zajistit tak lepší správu hotovosti a strategické rozhodování.

Projektové financování

IFS Projektové financování vám nabízí jasný přehled o financích projektu v reálném čase – a to i v době, kdy projekt probíhá. Potřebujete-li detailnější analýzu, můžete také provést rozklad na data. Začleněná pravidla účtování projektu vám poskytují podporu v souvislosti s různými metodami kapitalizace a požadavky na uznání výnosu.

eFaktura

IFS eFaktura vylepšuje a automatizuje postup práce při fakturaci dodavatelům snížením počtu faktur vyžadujících ruční zpracování. K dispozici je také skenování faktur nebo jejich elektronická podoba. Pokročilá pravidla pro autorizaci a párování s nákupními objednávkami výrazně urychlují zpracování faktur. Zprávy, události a záznamy historie tento proces dále vylepšují a usnadňují sledování.

Závazky

IFS Závazky zjednodušuje zpracování vašich přijatých faktur a plateb. Podpora samofakturace navíc snižuje množství práce s fakturami. Celá řada měn a možností úhrady navíc přispívají k agilitě této komponenty, zatímco funkce pro sledování a analýzu zajišťují kompletní kontrolu.

Pohledávky

IFS Pohledávky usnadňuje fakturaci a platbu zákazníkům. Automaticky pracuje s kódy běžných transakcí. Díky propojení se zákaznickými objednávkami a funkcí pravidel účtování pomáhá minimalizovat chyby a zjednodušit postupy.

Majetek

IFS Majetek usnadňuje strategické řízení majetku vaší společnosti. Plně integrovaný nástroj pro účtování, který zahrnuje podporu odpisových metod několika zemí, což z něj činí perfektní nástroj pro řízení majetku globálního podniku.

Hlavní kniha 

IFS Hlavní kniha zajistí, že budete mít vždy pevný základ pro finanční analýzu a výkaznictví a také výkonné funkce pro simulaci, včetně několika hlavních účetních knih a pravidel distribuce. Pomáhá vám získat a konsolidovat finanční události ze všech systémů a poboček do podnikové skupiny.

IFS Human Capital Management™

Komponenty IFS Human Capital Management™ šetří váš čas a peníze, neboť vám pomohou řídit nejcennější zdroje vašeho podniku nákladově efektivním způsobem. Získáte rychlou a přesnou analýzu, která splňuje veškeré klíčové potřeby z hlediska lidských zdrojů vaší společnosti, pokud jde o rozvoj zaměstnanců. Rovněž získáte základní procesy pro řízení zaměstnanců a úspěšné strategické řízení lidského kapitálu.

Portál pro zaměstnance & manažery

IFS Portál pro zaměstnance & manažery nabízí kompletní samoobslužný nástroj pro manažery a zaměstnance, který zajišťuje vysokou kvalitu dat a angažovanost zaměstnanců. Manažeři vykonávají úlohy týkající se lidských zdrojů v souladu se svými potřebami, např. schvalují vykazování docházky a výdaje, plánují a sledují hodnocení. Zaměstnanci si aktualizují své vlastní zaměstnanecké údaje, žádají o dovolenou, vykazují docházku a výdaje, aktualizují své kvalifikace atd.

Čas a docházka

IFS Čas a docházka usnadňuje správu údajů o pracovní době zaměstnanců, což může být vykazování docházky na základě měření času nebo na základě odchylky. Rozdělení mzdové složky a výpočet flexibilní pracovní části, přesčasů, prémií za směny atd. jsou automatické a jsou porovnávány s centrálními pravidly. To v kombinaci s řešením pro plánování absence a podávání žádostí o volno nabízí lepší kontrolu nad dobou absence zaměstnanců, včetně nutných opatření.  Kromě toho ušetříte spoustu času ve chvíli, kdy vstup zaměstnance zahrnuje současně projekt, údržbu nebo výrobní systémy a mzdy. To v kombinaci s řešením pro plánování absence a podávání žádostí o volno nabízí lepší kontrolu nad dobou absence zaměstnanců, včetně nutných opatření.

Řízení výdajů

IFS Řízení výdajů pomáhá zefektivnit a zjednodušit váš podnikový systém pro řízení výdajů a vykazování pomocí automatizace veškerých náležitostí od výpočtu daní po cestovní náhrady a import transakcí kreditní kartou. Toto řešení nabízí napojení na funkce projektů a pracovních objednávek.

Mzdy

IFS Mzdy vám umožňuje zjednodušit a řídit vaše procesy týkající se mezd. Řešení pro mzdy jsou dostupná na vybraných trzích. U ostatních trhů je řešením rozhraní mzdových transakcí s obecným rámcem na podporu přenosu autorizovaných časových a výdajových transakcí do mzdového systému třetí strany.

Zdraví & Bezpečnost

IFS Zdraví & Bezpečnost vám umožňuje zefektivnit procesy ochrany zdraví a bezpečnosti ve vaší organizaci v souladu s normami stanovenými regulačními orgány. To zahrnuje širokou škálu funkcí od sledování nehodovosti a nemocnosti až po přijímání opatření, řízení bezpečnosti, hodnocení rizik, lékařské prohlídky, informace o nebezpečnosti materiálu, osvědčení o první pomoci a distribuční seznamy s cílem upozornit příslušné osoby v okamžiku, kdy byla nehoda ohlášena. 

Rozvoj zaměstnanců & Kvalifikace

IFS Rozvoj zaměstnanců & Kvalifikace pomáhá vytvářet ve vaší společnosti strategické procesy a plány týkající se lidských zdrojů tím, že definuje požadavky na kvalifikaci ve vaší organizaci a spojuje je s vašimi dostupnými zdroji. Jakmile jsou požadavky stanoveny a propojeny, můžete je využít při rozvoji zaměstnanců a jako vstupní informace pro nábor, nebo k vytvoření seznamu zastaralých nebo nadbytečných kompetencí. Procesy pro kontroly, hodnocení a výkon zaměstnanců jsou zajištěny.

Řízení školení 

IFS Řízení školení poskytuje komplexní podporu pro podniky s činnostmi týkajícími se interního školení. Umožňuje sestavovat požadavky na interní školení a kvalifikaci a používat je jako vstup pro plánování akcí školení. Rovněž automaticky aktualizuje složky zaměstnanců o historii školení a kvalifikace po absolvování školení.

Nábor

IFS Nábor podporuje náborové procesy prostřednictvím obecného rámce, což umožňuje výměnu náborových dat se systémy sledování uchazečů (ATS – Applicant Tracking System) třetích stran. Požadavky v souvislosti s personálem lze odesílat do systému sledování uchazečů za účelem zpracování a výběru kandidátů. Poté mohou být informace o vybraném kandidátovi poslány zpět k dalšímu zpracování a zahájení činností spojených s přijetím.

Řízení zaměstnanců & Organizace

IFS Řízení zaměstnanců & Organizace pohodlně mapuje pozice a organizační struktury v systému a definuje pracovní požadavky a zaměstnanecké výhody. Poskytuje řízený přístup k informacím zaměstnanců, čímž zjednodušuje správu informací o zaměstnancích, a zároveň slouží jako základ pro komplexní fungování všech procesů, které se týkají zaměstnanců, a to rovněž v kontextu multipodnikových a maticových organizací. Řešení také obsahuje procesy pro plánování počtu zaměstnanců, dovolené, disciplinární procesy a procesy řešení stížností a rovněž zaměstnanecké průzkumy.

IFS Engineering™

Naše inženýrské komponenty usnadňují specifikaci a konfiguraci konstrukčních prvků, výrobků, sestav a zařízení. Zajišťují kvalitu zefektivněním správy veškeré související dokumentace včetně revizí. Kdokoliv v rámci organizace získá potřebné informace průběžně poskytující aktuální data nezbytná pro technická, administrativní nebo finanční rozhodnutí. Integrace procesů nákupu, inženýrského vývoje a výroby poskytuje skutečně ucelený obrázek o celé společnosti.

Projektové dodávky

IFS Projektové dodávky vám umožňují koordinovat komplexní dodávky během celého jejich životního cyklu – od nabídky, detailního návrhu, nákupu, výroby a/nebo montáže až po instalaci, testování, dodání, poprodejní podporu a údržbu.

Uvedení do provozu

IFS Uvedení do provozu vám umožňuje zajistit, aby veškeré části zařízení nebo průmyslového závodu byly navrženy, instalovány, testovány, provozovány a spravovány v souladu s provozními požadavky vlastníka nebo koncového klienta po bezpečné a řádné předání. To můžete provést v aplikaci například prostřednictvím balíčků mechanického dokončení a seznamů úkolů (známých také jako soupisy nedodělků).

Kompatibilní jednotky

IFS Kompatibilní jednotky umožňuje spravovat sadu operací, dílů, standardních činností, nástrojů nebo zařzení atd., pro konkrétní úkol (například instalace transformátoru). Je také možné vytvořit projekt a odhad potřebného materiálu ve více revizích a pracovat s nimi během celého životního cyklu, od plánu přes realizaci po redesign nebo vyřazení z provozu. Pomocí konfigurátoru je navíc možné spravovat šablony pro vytvoření kompatibilního produktu.

Konstrukce majetku

IFS Konstrukce majetku poskytuje výkonné nástroje pro konstrukční procesy a podporu pro spolupráci přes internet. Jedná se o multidisciplinární konstrukční rámec pro tvorbu a spravování informací o objektech v podniku, rozvodných sítích, optických sítích a mnoha dalších typech budov a zařízení. Můžete přímo importovat informace o projektu od dodavatelů a konzultantů. Je úzce spojen s IFS Projekt a IFS Nákup a efektivně podporuje projekty EPCI a řízení materiálu. Spolu s IFS Údržba poskytuje kompletní podporu životního cyklu majetku, aniž by došlo k narušení procesů údržby, a to dokonce i pro rozsáhlé inovační projekty.

Změnové řizení 

IFS Změnové řizení usnadňuje a urychluje vaše procesy konstrukčních změn. Umožňuje vám přijímat, prohlížet, kontrolovat a schvalovat změny před implementací objednávek konstrukčních změn.

PDM Konfigurace 

IFS PDM Konfigurace podporuje konstrukční návrh, kontrolu konfigurace a sledování položek a výrobků. Pokročilé funkce pro správu revizí vám pomohou vyhovět přísným požadavkům nařízení a směrnic. Účinné vyhledávání „best-fit“ (nejlépe vyhovující) a funkce kopírování vám umožní opakovaně použít položky a návrhy a usnadnit tak standardizaci výrobků a součástek.

IFS Projects™

Naše projektové komponenty nabízejí spolu s dalšími komponentami IFS kompletně integrovanou sadu nástrojů pro řízení projektu během jeho celého životního cyklu. Díky kompletnímu spojení s ostatními komponentami IFS, jako jsou Financials, Pořízení, Sklad, Zákaznické objednávky, Výroba, Konstrukce, Human Resources, Správa dokumentace nebo Řízení majetku a služeb, je toto řešení používáno v mnoha typech podniků, které používají projektové zásady k řízení svého podnikání, včetně projektově založené výroby, konstrukce, výstavby, smluvní činnosti a infrastruktury, a v organizacích zaměřených na výzkum a vývoj.

Projektové výkaznictví

IFS Projektové výkaznictví vám umožňuje zpracovat převod nákladů projektu vůči konkrétnímu projektu včetně času, výdajů, materiálu a dalších typů různých nákladů. Tuto komponentu můžete také použít jako základ pro klienty fakturace v případech, kde jsou vyžadovány smlouvy o náhradách a připojení ceníků a stanovení, které sazby mají být použity.

Řízení rizika

IFS Řízení rizika vám umožňuje definovat hodnocení rizik projektu. Šablony rizik lze definovat uživatelem, a proto pomáhají vytvořit konzistentní pracovní postupy. Vzhledem k tomu, že jsou definovány potenciální problémy a jejich následky, můžete řídit činnosti a reakce potřebné ke snížení rizika.

Rozpočet a prognóza projektu

IFS Rozpočet a prognóza projektu vám poskytuje komplexní funkce pro řízení nákladů na projekt. Uživatelem definovatelné typy předpovědí projektu vám umožňují použít více odhadů projektu, rozpočtů, předpovědí, kontrol atd. Systém podporuje principy Odhad pro dokončení a Odhad při dokončení. Rozpočet lze kontrolovat pomocí struktury rozkladu nákladů (CBS) a struktury přerušení práce (WBS). Dostupná jsou také pravidla rozdělení, včetně S křivek a lineární metody.

Plánování a rozvrhování

IFS Plánování a rozvrhování vám umožňuje naplánovat harmonogram projektu v IFS. Ganttův graf ukazuje dostupné možnosti a logika plánování podporuje zohlednění závislostí a omezení. Dále lze využít plánování zdrojů a simulaci. IFS Applications nabízejí vzájemné propojení s nástroji jako Microsoft Project® nebo Primavera®.

Projektové řízení

IFS Projektové řízení vám umožňuje vytvářet projekty pomocí uživatelem definovaných struktur přerušení práce. Pomocí šablon lze zajistit konzistentnost obchodního procesu. Náklady, výnosy, hodiny a množství lze spojit s projektem WBS. Podporován je také průběh a spotřebovaná hodnota. Veškeré náklady jsou sledovány na všech úrovních WBS, včetně odhadu, základny, aktuální předpovědi, potvrzení, spotřebované hodnoty a skutečnosti. Komponenta projektů udržuje plán projektu, který je následně použit k vygenerování dílčích plánů pro další oblasti, jako je pořízení, návrh, výroba, instalace nebo výstavba.

Řízení subdodávek

IFS Řízení subdodávek vám usnadňuje řízení jednoduchých i složitých aktivit subdodavatelů; například tam, kde fázi výstavby zajišťujete prostřednictvím subdodavatele, vám tato komponenta umožňuje řídit rozsah prací. Můžete sledovat postup a provádět ocenění na základě metod ocenění, jako je kupříkladu progresivní metoda nebo instalované množství. Toto řešení dále nabízí účinné funkce pro správu změn, takže můžete snadněji řídit odchylky v daném rozsahu. Svým subdodavatelům můžete posílat pracovní předpisy, přijímat od subdodavatelů faktury a žádosti a generovat oceňovací certifikáty.

Řízení kontraktů

IFS Řízení kontraktů vám umožňuje řídit životní cyklus kupní smlouvy od nabídky a tendru přes její dokončení až po samotné předání. Získáte také funkci žádosti o platbu a můžete snadněji kontrolovat definovaná pravidla přirážek a zadržení, certifikáty a platby. Můžete generovat faktury a žádosti o platbu na základě celé řady flexibilních možností včetně průběhu, kvality, prodejní hodnoty, ceny s přirážkou a milníků. Podporována je také fakturace projektu formou náhrad. Tato komponenta má účinné funkce pro správu změn a řízení odchylek v daném rozsahu.

IFS Manufacturing™

Naše výrobní komponenty kombinují jednoduchý, vysoce automatizovaný tok pro správu opakujících se úkolů pomocí funkce pokročilého řízení na základě výjimek, aby bylo možné výjimky vysledovat a vyřešit. Toto výkonné a komplexní řešení podporuje plánování, realizaci, kontrolu a analýzu mnoha typů výroby ve všech fázích výrobního procesu a pro všechny zaměstnance. Podporuje též zásady štíhlé organizace a smíšený režim výroby, kde je v jediném výrobním systému současně používáno více různých typů zpracování.

Plánování odbytu

IFS Plánování odbytu umožňuje společnostem vytvářet a udržovat měsíční souhrnný plán v rámci různých perspektiv podniku včetně prodeje, financí, kapacity, zásobování a skladování.  Toto řešení se integruje s provozními moduly za účelem shromažďování a agregace dat a rovněž prognóz a otevřených požadavků. Vypočítávají se požadavky na kapacitu a je podporováno plánování podle scénářů.

Plánování materiálů & zdrojů

IFS Plánování materiálů & zdrojů zahrnuje hlavní plánování pro plánování hotového zboží, včetně pojistných zásob pro jednotlivé časové fáze, importu prognóz z IFS Plánování poptávky a simulací scénářů. Požadavky na kapacitu lze vypočítat z hlavního plánu pomocí IFS Plánování požadavků na zdroje. Požadavky na hotové zboží z hlavního plánu jsou rozděleny na požadavky na komponenty a polotovary prostřednictvím IFS Plánování požadavků na materiál. A konečně podrobnější výpočet kapacity podle skupiny zdrojů lze provést pomocí IFS Plánování požadavků na kapacitu.

Vizuální plánování

IFS Vizuální plánování optimalizuje váš plán výroby s využitím nekonečné nebo konečné kapacity. Prostřednictvím grafické prezentace plánu lze snadno zjistit možné problémy týkající se kapacity nebo nedostatku materiálu. Interaktivní design vám umožňuje přímo jednat a okamžitě řešit nedostatky v souvislosti s kapacitou nebo materiálem. Toto řešení rovněž zahrnuje podporu rozdělování, nastavování optimalizace a možnost seskupování operací, které sdílí podobné charakteristiky, do bloků plánovaných jako jedna jednotka.

Konfigurace & Výroba na objednávku

IFS Konfigurace & Výroba na objednávku vám pomáhá řídit a zefektivnit proces výroby na objednávku od pokročilé výroby na zakázku (MTO) až po jednoduchou montáž na zakázku (ATO) včetně víceúrovňových vázaných (DOP) struktur. Toto řešení podporuje jedinečný výrobní návrh na zakázku pro standardní výrobky a konfiguraci vycházející z charakteristik s integrovanými pravidly pro výrobu. Logiky prodejních pravidel bylo dosaženo pomocí IFS Konfigurátoru prodeje.

Opravy

IFS Opravy vám poskytují rozsáhlou podporu pro provádění oprav na komponentách v servisním nebo výrobním prostředí s úplnou kontrolou nákladů, rizik, výnosů a rozsahu. Dodávají se s možností definovat dohody na výměnu dílů – půjčku, jednorázovou a dvojí výměnu – což vaše dodavatelské řetězce činí agilnějšími a efektivnějšími.

Projektově řízená výroba

IFS Projektově řízená výroba vám umožňuje plánovat a provádět výrobu jako součást rozsahu projektu. Náklady na materiál, zaměstnance a operace jsou automaticky přiděleny k danému projektu. Funkci skladu lze realizovat v kontextu projektu a vy můžete materiál převádět mezi činnostmi projektu nebo mezi skladem projektu a standardním skladem. Toto řešení zahrnuje také možnost provádět plánování požadavků na materiál v rámci celého projektu.

Diskrétní výroba

IFS Diskrétní výroba je komplexní řešení pro podporu výrobního procesu od požadavků výrobní objednávky po příjem hotových výrobků. Toto řešení zahrnuje kontrolu dostupnosti materiálu, plánování operací, posouzení nástrojů a pracovních sil, integrované řízení jakosti a analýzu. Hlášení provozních nebo materiálních transakcí lze provést různými způsoby pomocí rozhraní uzpůsobených konkrétní situaci, jako jsou čtečky čárových kódů nebo terminály operátorů.

Dávková procesní výroba

IFS Dávková procesní výroba podporuje výrobu založenou na recepturách/vzorcích, která se běžně vyskytuje v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu. Toto řešení zahrnuje kompletní sledovatelnost od surovin přes meziprodukty až po hotové zboží. Vyrovnávání šarží umožňuje snadno řešit omezení ohledně velikosti šarží na více úrovních. Rozdělování na základě charakteristik výrobku minimalizuje náklady spojené s přechodem. IFS Dávková procesní výroba se dodává s nativní podporou řízení jakosti s kontrolními plány a analýzami, hmotností, složenou MJ a kontrolou trvanlivosti.

Opakovaná výroba 

IFS Opakovaná výroba zvyšuje vaši efektivitu snížením nebo dokonce eliminací transakcí ve výrobních procesech. V kombinaci s IFS Plánování můžete pomocí plánování požadavků na materiál (MRP) vytvořit hybridní nabídkový/poptávkový systém za účelem vygenerování plánů výrobní linky, vytvoření plánů dodavatele a dimenzování okruhů Kanban.

Dílenské řízení výroby 

IFS Dílenské řízení výroby představuje efektivní a jednoduchý způsob, jak mohou vaši zaměstnanci rychle vykazovat informace o výrobě. Zpřístupní vám stav operací, množství vyrobených a vyřazených položek nebo počet akumulovaných hodin obsluhy.

IFS Supply Chain™

Naše komponenty pro distribuci spolu s výrobou tvoří základ našeho řešení řízení dodavatelského řetězce. Tyto komponenty nabízejí snadné použití, které potřebujete k lepší vizualizaci toku výrobků a efektivnímu využití systému, a dovolují vám také snadno se přizpůsobit různým distribučním modelům a pracovním metodám. Poskytují vám také agilnost, kterou potřebujete k růstu a podpoře změny vašeho podniku. Kromě toho můžete využít komunikaci v reálném čase napříč celým řetězcem od objednávky až k dodávce.

Plánování poptávky 
IFS Plánování poptávky vám umožní vizuálně plánovat pomocí grafických prezentací. Tento vysoce kolaborativní, grafický a interaktivní nástroj je v současné době jedním z nejpropracovanějších a nejsnáze použitelných nástrojů pro tvorbu předpovědí na trhu.
Plánování dodavatelského řetězce

IFS Plánování dodavatelského řetězce podporuje integrované plánování v rámci dodavatelské sítě včetně více pracovišť a právních subjektů. Prognózy a skutečná poptávka jsou shromažďovány v koncovém bodu dodavatelského řetězce, převáděny na plány dodávek pro jednotlivé časové fáze a předávány externím dodavatelům nebo interním výrobním místům. Tím dochází ke zlepšení integrace mezi pracovišti, což vede ke snížení zásob a zlepšení služeb zákazníkům.

Doplňování zásob

IFS Doplňování zásob vám umožňuje provádět diferencované a vysoce automatizované plánování zásob spojené s předpovědí poptávky. Činí doplňování zásob flexibilnějším tím, že nabízí řadu plánovacích strategií, jako jsou ekonomické množství objednávky, pojistná zásoba řízená úrovní služeb a speciální modely na zpracování položek s nízkou obrátkou zásob.

Zákaznické objednávky

IFS Zákaznické objednávky slouží k řízení zpracovávání vašich prodejních objednávek na jednom nebo více pracovištích a jsou základní součástí řešení IFS Dodavatelského řetězce. Toto řešení zahrnuje celý cyklus od prodejní nabídky po fakturace zákazníkům a reklamace. Jsou podporovány různé možnosti pořízení, jako jsou zásoby, externí dodavatel nebo výroba. Aby bylo možné zákazníkovi slíbit spolehlivá data dodání a rovněž poskytnout přesné informace o plánování, zahrnuje toto řešení rovněž zákaznické trasy a matici řetězce dodávek, které zachovávají průběžné doby mezi pracovišti, zákazníky a dodavateli. IFS Prodejní objednávky poskytují nepřeberné množství možností tvorby cen včetně dohod se zákazníkem, ceníků, kampaní, propagací prodeje, rabatů a různých typů slev a poplatků. Plány zákazníků lze využít k usnadnění prognóz a odvolávek v opakujících se podmínkách.

SRM & Nákup

IFS SRM & Nákup vám umožňuje sledovat vaše interakce s dodavateli a pořizovat komponenty prostřednictvím procesu RFI/RFQ, což vede k rámcovým smlouvám nebo nákupním objednávkám. Toto řešení zefektivní řízení vašeho nákupu. Od požadavků k objednávce přes sledování dodávky až po příjezd zboží. Toto řešení vám pomáhá dosáhnout lepších cen od dodavatelů díky centralizovanému nakupování a je velmi vhodné pro globální společnosti operující na více místech. Nákup jak přímých, tak nepřímých materiálů je řízen včetně podpory autorizace. Plány dodavatelů lze využít k usnadnění prognóz a odvolávek v opakujících se podmínkách.

Řízení zásilek

IFS Řízení zásilek je řešení pro příjem příchozích zásilek i odesílání odchozích zásilek. Příjem příchozích materiálů včetně kontroly, vrácení a vyřazení. Příjem příchozích dodávek lze provést na základě avíza o expedici obdrženého od dodavatele nebo z interního pracoviště či nákupní objednávky.  IFS Řízení zásilek podporuje také proces odchozích zásilek s rezervací, vyzvednutím a dodáním zboží. Přepravní doklady, jako jsou štítky na zboží, nákladní list, dodací list, průvodka a proforma faktura, jsou vytvořeny. Je také podporováno elektronické avízo o expedici pro odchozí zásilky. Funkce zahrnují podporu pro standardizovanou integraci mezi obchodními partnery s použitím GS1 včetně podpory pro GTIN (Global Trade Item Number – globální číslo obchodní položky) a SSCC (Serial Shipment Container Code – sériové číslo logistické jednotky).

Řízení pronájmů

IFS Řízení pronájmů poskytuje vestavěné funkce pro podporu různých druhů pronájmů a umožňuje řídit požadavky na pronájem v rámci projektů. Ty mohou být uspokojeny jak interně z vlastních rezerv či interním dodavatelem, nebo externě. Jako jednotné řešení pro sběr všech dat nabízí tato komponenta zpracování běžných procesů nejen pro nájem a pronájem, ale i pro dodávky, řízení zásob a fakturaci.

Řízení skladů

IFS Řízení skladů vám pomáhá řídit celý proces skladování od přijetí zboží do okamžiku vydání. Toto řešení zahrnuje podporu sledování, řízení doby použitelnosti, konsignačních skladů, manipulačních jednotek, odložení a řadu možností rezervace. Skladové činnosti jsou do značné míry řízeny úkoly a hlášeny s využitím čárových kódů a kapesních počítačů pro efektivní a přesné zpracování v reálném čase. Komponenta rovněž zahrnuje základní řešení pro plánování vycházející z doobjednání a automatické generování návrhů objednávek. Interní výdeje materiálu ve skladu jsou řízeny prostřednictvím materiálových požadavků. Toto řešení vám také poskytuje podporu pro standardizovanou integraci mezi obchodními partnery s použitím GS1 včetně podpory pro GTIN (Global Trade Item Number – globální číslo obchodní položky) a SSCC (Serial Shipment Container Code – sériové číslo logistické jednotky). Zahrnuje rovněž možnost plánovat a držet zásoby na vzdálených místech, obvykle zásoby spotřebního materiálu nebo náhradních dílů.

IFS Sales & Service™

Naše komponenty pro prodej a servis nabízejí podnikům procesy, které jsou nezbytné pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Řídí řetězec interakce se zákazníkem od obchodního zájmu přes cyklus prodeje až po následnou podporu a servis u zákazníka. Naše koncepce prodejů a servisu umožňuje podnikům zaměřit se na faktory, které prostřednictvím výrobku, servisu a podpory přinášejí zákazníkům vyšší hodnotu.

Integrace s mapami 

IFS Integrace s mapami vám umožňuje zobrazit dopravní trasy, upozornění na úlohy, které mají být provedeny, a efektivně plánovat úlohy na poslední chvíli. Poskytuje virtuální cestu a satelitní mapy s překryvnými informacemi o probíhajících nebo plánovaných úlohách, a je integrováno se službou Microsoft Bing Maps pro podniky (software + služba). Jakýkoli podnikový objekt, jako jsou zákazníci nebo zákaznické objednávky v IFS Applications, může být konfigurován tak, aby se zobrazil na mapě.

Řízení nabídky služeb

IFS Řízení nabídky služeb, integrovaná s IFS CRM™, umožňuje vaší organizaci poskytující služby vytvořit přesnou nabídku pro servisní smlouvy, balíčky práce a jednotlivé servisní požadavky – za účelem posílení prodeje prostřednictvím poskytování služeb.  Informace o smlouvách a pracovních maržích jsou kalkulovány a prezentovány bez problémů, což vám umožňuje přesně a rychle předvídat smluvní a pracovní výnosnost.

Řízení servisních smluv

IFS Řízení servisních smluv vám umožňuje přesně stanovit a kontrolovat úroveň servisu pro každého zákazníka a servisní činnosti. Zvyšuje efektivitu díky automatické kontrole a sledování bodů dohodnutých ve smlouvě.

Průzkumník scénářů co-když

IFS Průzkumník scénářů co-když (WISE) je nástroj pro pokročilé modelování pro organizace s mobilní pracovní silou. Protože plánování změn je nedílnou součástí úspěšných služeb, WISE umožňuje vyhodnotit alternativní možnosti pro volbu cesty s nejmenším rizikem a nejvyšším ziskem. Nástroj WISE zvyšuje přínos modulu pro dynamické plánování a dovoluje prozkoumat různé scénáře rychleji a přesněji než kdykoli dříve.

 

Dynamické plánování

IFS Dynamické plánování umožňuje optimalizovat mobilní pracovní síly pomocí dynamického plánování více typů obchodně stanovených požadavků, jako jsou požadované znalosti zaměstnanců nebo programy garantované kvality služeb (SLA). To vede ke zlepšení zákaznické zkušenosti i efektivity práce. Součástí tohoto vysoce škálovatelného řešení je modul pro dynamické plánování (DSE) a intuitivní plánovací nástroj pro správu výjimek z plánu. Funkce je k dispozici jak v podobě místní instalace, tak v cloudu (software jako služba).

 

Služby v terénu & Mobilita

IFS Služby v terénu & Mobilita umožňuje vašim provozům poskytujícím služby dodávat špičkové služby zaměřené na zákazníky, od nabídky a převzetí objednávky přes poskytování služeb v terénu pomocí IFS Mobile Work Order™ až po fakturaci a analýzu. To rovněž podporuje dynamické plánování pracovníků v terénu a také přesnou tvorbu cen pro práce na smlouvu i bez smlouvy v rámci záruční doby i po jejím vypršení.

Řízení zákaznických požadavků
IFS Řízení zákaznických požadavků umožňuje efektivně poskytovat služby call centra pro služby mimo prodejny nebo pro technickou podporu. Modul také podporuje důkladnou analýzu všech částí procesu pomocí skupiny předpřipravených metrik.
Kalkulace nabídek

IFS Kalkulace nabídek pomáhá výrobním společnostem zpracovávat složité cenové odhady za účelem stanovení té nejlepší možné cenové nabídky výrobku při předkládání nabídek. Ke zlepšení spolupráce mezi technickou podporou prodeje ve firemním zázemí a obchodními zástupci využíváme integrované řešení CRM. Pomocí pokročilých funkcí pro kalkulaci nákladů a zjištění jejich skladby mohou uživatelé určit, zda lze produkt vyrobit nebo prodávat se ziskem.

Predajný konfigurátor

IFS Predajný konfigurátor plynule a pohodlně vede vaše prodejce a zákazníky výběrem výrobků, charakteristik a příslušenství. Jedná se o snadno použitelného „výrobkového rádce“, který vytváří konfigurace na základě sady otázek, jež přesně definují požadavky.

Internetový obchod

IFS Internetový obchod vám nabízí kompletní řešení pro webovou správu objednávek a současně ideální nástroj pro prodej náhradních dílů. Přináší celou řadu způsobů vyhledávání a výběru výrobků, kontrolu ceny a dostupnosti, registraci zákazníka a sledování objednávky.

CRM

IFS CRM umožňuje vytvořit v rámci firmy jednotný a přehledný záznam s informacemi o zákaznících. Modul tak dovoluje propojit procesy, nutné pro chod společnosti, s prodejní činností.

IFS Maintenance™

Naše komponenty údržby jsou částí kompletního systému správy provozních prostředků (EAM), který vám umožňuje předvídat náhlé změny poptávky ve světě a přizpůsobit se jim. S řešením se snadno pracuje a nabízí komplexní a hlubokou funkčnost, jakou potřebujete pro každodenní údržbu i průběžný rozvoj a zdokonalování.

Celková efektivita zařízení 

IFS Celková efektivita zařízení vám umožňuje zvýšit výnosy tím, že zjednodušíte vyhodnocování navrhovaných vylepšení výkonnosti zařízení a najdete rovnováhu mezi KPI tak, aby fungovaly co možná nejefektivněji. Spravuje všechny provozní události, jako jsou například dostupnost, výkonnost, kvalita a OEE. Toto řešení má snadno použitelné grafické rozhraní určené pro operátory a procesní inženýry.

B2B Contracting

IFS B2B Contracting umožňuje pomocí portálu pro spolupráci komunikovat se schválenými subdodavateli, provádět úhrady za služby a řídit outsourcing. Lze snadněji porovnat nabídky, získat lepší ceny a snížit náklady na správu. Kvalitu údajů také zlepšuje potřeba zadávat informace pouze jednou. Vítězní dodavatelé získají přístup k podrobným instrukcím a prostřednictvím portálu reportují provedení úkolů. Všechna data dokončených prací jsou pak dostupná z jednoho místa.

Generální opravy

IFS Generální opravy pomáhá poskytovat vynikající služby zákazníkům a snižovat náklady prostřednictvím štíhlejších a efektivnějších operací MRO. Sladěním personálu, materiálu a dalších požadavků na zdroje lze spolehlivě plnit termíny a zrychlit obrátky.

Správa vozového parku 

IFS Správa vozového parku usnadňuje a zefektivňuje integrovanou správu vozového parku a konfigurace a také zajištění shody s nařízeními. Podporuje kontrolu položek s výrobním číslem, provozní plánování, plánování preventivní údržby a řízení změn.

Preventivní údržba

IFS Preventivní údržba vám pomáhá spravovat plán pravidelné preventivní údržby. Můžete organizovat a připravovat všechny druhy úkolů v zařízení. Můžete také plánovat úkoly dle vlastních parametrů údržby, jako je stav stroje, konkrétní události, kalendář nebo dokonce i to, zda danou úlohu má vykonat zaměstnanec nebo dodavatel.

Plánování údržby

IFS Plánování údržby vám umožňuje plánovat zdroje efektivněji zjednodušením plánování pracovních objednávek a plánování činností, přičemž poskytuje obvyklý způsob plánování preventivní údržby a zahájení opravné údržby. Grafické rozhraní s funkcí přetažení (drag-and-drop) vám umožňuje provádět změny rychle a jednoduše. Díky integraci s IFS Human Resources™ můžete automaticky porovnávat potřeby zaměstnanců s dostupností různých kompetencí. Navíc je u náročnějších činností údržby podporováno plánování s omezenými zdroji pro pracovní objednávky.

Pracovní objednávka 

IFS Pracovní objednávka zefektivňuje vaše operace údržby, snižuje přímé a nepřímé náklady a redukuje ztrátu výnosů způsobenou prostoji. Spravuje všechny úkoly ovlivňující organizaci údržby – hlášení chyb, přípravu, plánování, plnění a konečné vykazování.

Liniová zařízení 

IFS Liniová zařízení je modul, určený pro popis a správu lineárních aktiv i jejich segmentaci na prvky (což slouží k přidružení lineárních aktiv s nelineárními) a k provádění údržby lineárních aktiv. Řešení podporuje také řízení revizí pro lineární aktiva, které uživatelům umožňuje prohlížet historické a plánované konfigurace.

Zařízení

IFS Zařízení spravuje a člení informace o strojích, budovách, ventilačních systémech, systémech přepravy nebo o majetku, který je nutno udržovat. Díky plné integraci do komponenty IFS Asset Design nabízí řešení kompletního řízení životních cyklů majetku pro nová zařízení, operace i přestavby zařízení.

IFS Business Enablers™

Komponenty našeho nástroje Business Enabler vám umožní navázat a zlepšit vztahy a využít výhod nejnovějších webových technologií. Zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a dalším partnerům můžete zpřístupnit personalizované, přesné a naprosto aktuální informace prostřednictvím snadno použitelných, na rolích založených portálů a účelově postavených mobilních řešení. Podpůrné komponenty IFS prostřednictvím webových služeb poskytují integraci s interními a externími systémy a zároveň zajišťují bezpečnost, výkon a škálovatelnost.

API & Přístupy

IFS API & Přístupy vám umožňuje přístup k API rozhraním RESTful oData v rámci IFS Applications, například za účelem rozšíření funkcí o kancelářské doplňky, doplňkové aplikace, platformy pro rychlý vývoj aplikací atd. Podpora ověření OpenID Connect usnadňuje vytváření scénářů, které spojují data a procesy v IFS Applications s daty a procesy v jiných aplikacích a službách.

Konfigurace & Rozšířitelnost

IFS Konfigurace & Rozšířitelnost umožňuje organizacím přizpůsobit IFS Applications tak, aby ještě lépe vyhovovaly jejich podniku, a to rozšířením datového modelu, uzpůsobením nebo přidáním zkušeností uživatelů a doplněním logiky běhu aplikací.

B2B

IFS B2B vám umožňuje vyzvat vaše zákazníky, dodavatele a subdodavatele, aby se zapojili do vašeho obchodního procesu prostřednictvím intuitivního a snadno použitelného uživatelského prostředí IFS Aurena na bázi prohlížeče. Procesy, které jsou v něm obsaženy, zahrnují výrobu zajišťovanou subdodavateli, spolupráci se subdodavateli, správu dokumentů, call centrum, služby, pracovní objednávku u subdodavatele, prodej a nákup.

Lobby

IFS Lobby poskytuje lidem stručný přehled o situaci v podniku v souvislosti s jejich osobou, rolemi, které zastávají, nebo konkrétními procesy. Ukazuje jim, co na ně čeká a co musí udělat, a pomáhá jim v této souvislosti konat. IFS Lobby se snadno přizpůsobí jedinečným potřebám vašeho podniku. IFS Lobby je klíčovou součástí uživatelského prostředí IFS Aurena.

Mobilní řešení

IFS Mobilní řešení umožňuje vašim zaměstnancům plnit úkoly jako vykazování docházky a výdajů, autorizace a schvalování a mnoho dalšího z jakéhokoli zařízení a jakéhokoli místa, dokonce i v režimu offline. Aplikace je dostupná pro iOS a Android a umožňuje vašim zaměstnancům pracovat kdykoli a kdekoli chtějí včetně jejich vlastních zařízení (BYOD).

Správa dat

IFS Správa dat poskytuje integrační funkce, které potřebujete k připojení IFS Applications k vašim ostatním aplikacím nebo podnikovým servisním sběrnicím – ať již s webovými službami, softwarem pro zasílání zpráv nebo starým dobrým přenosem souborů. Migrace a synchronizace dat založená na integračních funkcích za účelem poskytování podpory během implementace nebo průběžné správy hlavních dat.

Notifikace

IFS Notifikace nabízí lidem proaktivní upozorňování nejen na klíčové události související s aplikacemi a úkoly, které jim byly přiděleny, ale také na změny jakéhokoli předmětu, k němuž se sami rozhodli přihlásit. Funkci předplatného lze využít ke sledování, kdy dojde ke změně stavu u transakce, kdy dojde ke změně předmětu zájmu, a k mnoha dalším činnostem.

Cross-Functional Components

Naše multifunkční komponenty poskytují v podnikovém softwaru množinu výkonných nástrojů, které racionalizují, zjednodušují a obsluhují kritické procesy, typické pro většinu oborů průmyslu a služeb. Týkají se činností v rámci business intelligence, řízení udržitelnosti, správy dodavatelského řetězce, procesního modelování a správy kvality nebo toku dokumentů.

Pravidla účtování

IFS Pravidla účtování vám nabízí běžnou sadu pravidel pro ruční i automatické zaúčtování v rámci IFS Applications. Získáte výborný přehled, který zajistí účtovací model vaší společnosti. Standardizovaná rozhraní vám usnadňují realizaci transakcí odeslaných a přijatých z IFS Applications a podnikových řešení jiných výrobců.

Řízení udržitelného rozvoje

IFS Řízení udržitelného rozvoje vám poskytuje komplexní podporu na všech úrovních životního cyklu výrobku, napříč celým dodavatelským řetězcem, přes fázi používání až po ukončení životnosti. Zlepšuje využitelnost stávajících dat, umožňuje vytvářet deklarace o materiálu a deklarace o vlivu produktu na životní prostředí a slouží také jako základ pro tvorbu ekologických zpráv, jako je například GRI. Díky flexibilní povaze můžete tento nástroj použít pro všechny procesy shody, např. REACh, RoHS nebo OEEZ, stejně jako k ověřování ekologické značky.

Řízení životního cyklu

S IFS Řízení životního cyklu budete mít každý životní cyklus, s nímž zacházíte, pevně pod kontrolou, bez ohledu na to, zda se jedná o majetek, produkt, projekt, zákazníka, službu nebo jinou klíčovou obchodní činnost či provozní tok. Všechny informace a zpětné vazby, od návrhu po likvidaci a dále, jsou zdokumentovány ve stejném systému a jsou snadno dostupné komukoli, kdo je oprávněn k nim přistupovat – dnes i v budoucnosti. To znamená, že se můžete učit z minulosti, snižovat chybovost a průběžně zdokonalovat své obchodní procesy.

Správa dokumentů 

IFS Správa dokumentů vám nabízí úplnou kontrolu nad dokumentací společnosti. Řeší proces tvorby a vývoje dokumentů a obsahuje snadno použitelné nástroje pro vyhledávání. Mezi další funkce patří správa průběhu prací, šablon, verzí a vydání, podpora skenování faktur (OCR) a označování změn. IFS Správa dokumentů uspokojí nejen všechny zdatné uživatele – její webové rozhraní je natolik uživatelsky příjemné, že dokonce i noví uživatelé ji budou schopni dobře ovládat během několika minut.

Reporty & Analýzy

IFS Reporty & Analýzy vám pomůže porozumět vašemu podnikání a analyzovat jej pomocí předem připravených modelů analýzy pro vše od financí a lidských zdrojů po prodej a nákup. Modely analýzy jsou dostupné z Microsoft Excel®, Microsoft PowerBI®, IFS Lobby™ a nejoblíbenějších nástrojů pro vykazování a vytváření analýz. IFS Business Reporter je obchodní nástroj pro vykazování a plánování založený na aplikaci Excel. Lze jej použít jako samostatný nástroj pro vykazování nebo jako integrovanou součást tvorby rozpočtů a obchodního plánování.

Enterprise Operational Intelligence

IFS Enterprise Operational Intelligence (IFS EOI™) přináší integrované komplexní řízení výkonnosti. To společnostem umožňuje opravovat a řídit nefunkční nebo složité obchodní procesy stejně jako řídit podnik jako celek. Prediktivní a normativní analýza přispívá k lepším a rychlejším rozhodnutím na všech úrovních podniku, od provozních částí po představitele vrcholového managementu. Klíčovým odlišujícím faktorem je naše architektura zaměřená na modely spíše než architektura zaměřená na data.

Řízení kvality 

IFS Řízení kvality umožňuje definovat kontrolní plány, prověřovat a kontrolovat instrukce, normy pro součástky, dodavatele nebo výrobní procesy a veškeré jejich kombinace. Vzorky jsou spojeny s výrobními objednávkami, nákupními objednávkami, výrobními čísly, čísly dávek a procesy s časovým razítkem. To vám poskytuje podporu pro nejběžnější SPC grafy pro proměnné a atributy, přičemž ukazatele způsobilosti lze vypočítat pro jakýkoliv proces. Můžete použít formuláře přehledu se standardními rozhraními k zadání produktů třetí strany pro pokročilejší statistické výpočty.

Procesní modely

IFS Procesní modely vám poskytují integrovanou sadu nástrojů, metod a grafických modelů pro rozvoj a šíření pracovních postupů, rutin a odpovědností ve vaší společnosti. Můžete je použít k vyladění a komunikování procesů ve vaší společnosti během zavádění IFS Applications. Vytvořené grafické dokumenty se stanou modely pro vaši podnikovou strukturu a procesy.

IoT Business Connector

IFS IoT Business Connector minimalizuje rizika a urychluje vaše IoT projekty tím, že vám pomáhá převádět surová data na informace, na které je třeba reagovat a které jsou plánované a optimalizované v IFS Applications. IFS IoT Business Connector poskytuje referenční architekturu, veškeré nástroje nutné ke správnému fungování činností, IoT Discovery Manager k řízení získávání informací prostřednictvím Microsoft Azure IoT Suite a IoT Controller používaný ke konfiguraci správného postupu, který má být učiněn v reakci na pozorování IoT.