Integrovaný software pro řízení údržby zajišťující hladký průběh letových operací

IFS Maintenix Operator Edition je komplexní softwarový systém specificky navržený tak, aby pomohl týmům specializujícím se na řízení údržby řešit provozní výzvy v rámci vysoce dynamického leteckého průmyslu. Nabízí integrovanou softwarovou platformu pro řízení údržby, která provozovatelům letadel poskytuje informace potřebné k tomu, aby mohli spolehlivě spravovat svůj nejhodnotnější majetek a dosahovat svých hlavních obchodních cílů.

Zásluhou bezkonkurenčních možností podpory leteckých organizací (provozujících letadla i vrtulníky) všech velikostí nabízí řešení IFS Maintenix Operator Edition špičkový přístup, který umožňuje efektivní dosažení rovnováhy mezi každodenními provozními požadavky a dodržováním předpisů v oblasti letové způsobilosti. Přispívá tak ke skutečnému zvýšení efektivity a vytváří udržitelnou konkurenční výhodu.

Konečný výsledek? Jednodušší procesy, kratší doba zpracování požadavků a lepší správa dodržování předpisů a analýza spolehlivosti flotily, což vede k výrazně efektivnější údržbě a nižším nákladům.
 

 

Bezproblémové fungování letecké organizace závisí na udržování synchronizace mnoha vstupů s jediným cílem: zajištění majetku způsobilého k provozu. Správný software pro správu údržby pomáhá leteckým organizacím zaručit dostupnost majetku a jeho průběžnou kvalitu. Současně také poskytuje organizacím nástroje a data potřebné k dosažení dlouhodobých výkonnostních cílů.

IFS Maintenix Operator Edition nabízí provozovatelům letadel i vrtulníků plně integrovaný systém pro sledování dat v reálném čase, který umožňuje lepší rozhodování, rychlou reakci na změnu a dodržování předpisů při uvolňování majetku:

 • Rychlý návrat do provozu – včasná výměna informací a komunikace mezi různými odděleními zabývajícími se údržbou „během každodenního provozu“ pomáhá zajistit, aby letadlo vytvářející důležité příjmy plnilo požadavky letového plánu a trávilo více času ve vzduchu a méně času na zemi kvůli údržbě.
 • Eliminace zpoždění materiálu – strategie automatizovaného dodávání dílů optimalizuje reakční doby dodavatelského řetězce tak, aby mohly být splněny čím dál náročnější cíle v oblasti provozuschopnosti.
 • Zachování letové způsobilosti flotily – flexibilní plánování a řízení letové způsobilosti flotily minimalizuje dopad na každodenní letové operace.
 • Provádění analýzy spolehlivosti – Maintenix Aviation Analytics umožňuje komplexní analýzu bohatých transakčních dat v rámci produktu IFS Maintenix za účelem identifikace trendů a podpory rozhodování založeného na faktech.

IFS Maintenix Operator Edition se dodává s plně integrovanými modulárními funkcemi, které společně pokrývají celé spektrum řízení letecké údržby:

Řízení činností údržby

 • Intuitivní řídicí panel pomáhá plánovačům řídit provozuschopnost přiřazeného letadla během každodenního provozu.
 • Přímá komunikace s techniky provádějícími traťovou údržbu umožňuje poskytovat přehledy v reálném čase o nejnovějších přiřazených pracovních úkolech a jejich stavu, což zjednodušuje rozhodování a řešení problémů v konkrétních případech.
 • Aktualizace práce v reálném čase zefektivňují předávání směn. Nevyřízené závady, nejnovější žádosti, objednávky a poznámky pro danou směnu lze ihned předat příchozím technikům.
 • K dispozici je možnost automaticky aktualizovat záznamy (včetně plánování údržby) v případě jejich úprav u předchozího letu.

Optimalizovaná traťová a těžká údržba

 • Přiřazení práce odpovídá letadlu a zahrnuje pouze techniky, kteří jsou pro tyto úkoly způsobilí, což přispívá k zajištění odpovědnosti a dodržování předpisů.
 • Přímý přístup do dodavatelského řetězce ověřuje, že jsou na místě k dispozici správné díly a nástroje, a minimalizuje zpoždění, které by v konečném důsledku mohlo vést k přerušení provozuschopnosti letadla (Aircraft On Ground, AOG).
 • Přístup k platné historii konfigurace a údržby kdekoli a kdykoli urychluje pracovní činnosti.
 • Platforma pro přímou komunikaci mezi technikem a oddělením řízení činností údržby a výroby usnadňuje řešení problémů.
 • Podpora elektronických podpisů zajišťuje odpovědnost a integritu dat.

Pokročilé plánování údržby

 • Víceúrovňové plánování traťové údržby, dalekosáhlé plánování a plánování výroby poskytuje informace relevantní pro konkrétní časové lhůty.
 • Zajišťuje optimální využití dílů a pracovníků v rámci všech prací údržby, což snižuje riziko AOG.
 • Konstrukční aktualizace využívané v rámci termínů všech úkolů, které je třeba u flotily letadel vykonat, umožňují manažerům soustředit se na plánování práce namísto stanovování toho, co je třeba naplánovat.
 • Seznamy prostředků potřebných pro příslušné úkoly jsou automaticky sestavovány z konstrukční definice nebo záznamu o závadě, čímž urychlují vytváření plánu a zajišťují jeho efektivní realizaci.
 • Lze definovat dopady činností údržby na hmotnost a vyvážení tak, aby změny provozní prázdné hmotnosti a vyvážení mohly být zohledněny ihned po dokončení údržby.

Integrovaná správa materiálu

 • Funkce automatické rezervace vyhodnocuje požadavky na díly na základě nejnovějších plánů, aby bylo zajištěno přesné dodávání dílů a plánovači materiálu se tak mohli soustředit na řízení výjimek.
 • Funkce alternativní kontroly určuje, kde jsou v souladu s konstrukční definicí letadla k dispozici alternativní díly za účelem rozšíření možností dodávky, což zaručuje optimální využívání zásob.

Propojení pracovníci

 • Možnost spolupráce v oblasti správy časově rozlišených položek zajišťuje rychlé, efektivní a zaznamenané rozhodování.
 • Monitorování rizikových letadel / AOG poskytuje přehledné informace o aktuálním stavu.
 • Hlášení nebo uzavírání závad a uvolňování letadel znamená kratší dobu potřebnou pro vyřešení problémů.
 • Eliminace papíru, dvojitého zadávání úkolů a zmatků způsobených chybami při přepisu snižuje neproduktivní čas.

Centralizované řízení

 • Kompletní vykazování, sledování a správa konfigurace provozované flotily umožňuje zvýšit přesnost dat a zajišťuje plnou sledovatelnost dodržování předpisů, od konstrukce až po realizaci.
 • Vytváření a prosazování konstrukčních pravidel a zásad v rámci celé organizace údržby umožňuje plánovačům, mechanikům a osobám, které mají na starosti materiál, snadno pochopit a s jistotou dodržovat stanovené postupy.

Analýza odvětví letectví

 • Provádění komplexní analýzy bohatých transakčních dat v rámci produktu IFS Maintenix umožňuje identifikovat trendy a podporuje rozhodování založené na faktech.
 • Pomocí integrovaných nástrojů nebo nástrojů třetích stran mohou analytici zkoumat data na různých úrovních podrobnosti (až ke konkrétnímu letadlu nebo komponentě) a vytvářet dynamické vizualizace pro průzkum dat.

Total integration for a holistic maintenance environment

IFS Maintenix Operator Edition has been designed to fully integrate into your organization’s operating environment to facilitate the seamless communication of critical information across various departments and software systems. IFS Maintenix application programming interfaces (APIs) provide integrated connectivity to critical systems within the enterprise, including:

 • Finance
 • Human Resources
 • Timesheet
 • Supply chain
 • Flight operations
 • Diagnostics
 • Procurement
 • Third-party Maintenance
 • Shipping

Coupled with IFS Maintenix Operator Edition, the APIs provide a powerful, flexible and simple interface to any MRO IT environment. They act as a standard set of interfaces that reduce the cost of implementing, supporting and maintaining your overall maintenance business system.

IFS Maintenix Operator Edition delivers a mobile-ready, full-footprint solution spanning all aspects of an aviation organizations' maintenance and engineering requirements.

IFS Maintenix Operator Edition

CHINA AIRLINES

Safer, Faster, Better: How Modern MRO IT is playing a key role in performance excellence at China Airlines.

Read more

IFS MAINTENIX AVIATION MAINTENANCE SOFTWARE SUITE

Get a full overview and demo of IFS’s enhanced aviation maintenance software suite. Topics include IFS Maintenix Line and Heavy Maintenance, Tail Planning Optimization and Assignment, Engine Overhaul Management and more.

Sign up