IFS Správa služeb poskytuje organizacím působícím v oblasti služeb kompletní správu služeb, jež umožňuje snížit celkové výdaje ve srovnání s využitím několika dodavatelů a zajistit bezkonkurenční efektivitu a automatizaci pomocí plně integrovaného řešení, které pokrývá všechny aspekty celého řetězce služeb. Náš výkonný produkt pro správu služeb zjednodušuje vaše procesy služeb a zároveň přináší podnikům pracujícím s majetkem kompletní řešení služeb, včetně komplexního softwaru pro MRO (Generální opravy a renovace).

ZPRÁVA PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI IFS:

  • 10% zlepšení aktualizace majetku
  • 95% míra splnění zákaznických smluv SLA
  • 100% míra dokončení veškeré plánované údržby

Řízení služeb v terénu pro správu aktiv

Naše jedinečná správa služeb založená na ERP se zaměřuje na preventivní údržbu spojenou s vyššími úrovněmi plánování a na zajištění menšího počtu neplánovaných změn během dne. Hladce integruje back-end systémy do procesů služeb v terénu, proniká do smluv o úrovni služeb (SLA) a pomáhá vám zajistit dodržování shody a optimalizovat složitější činnosti prostřednictvím modulu pro optimalizaci zdrojů.

FSM pro správu aktiv

Údržba, opravy a renovace

Ať už se specializujete na rozsáhlou údržbu, opravy komponent, poprodejní služby OEM zařízení nebo renovace motorů, společnost IFS nabízí software pro MRO (Generální opravy a renovace), který splní vaše požadavky. Dokonce i v tak silně regulovaných prostředích, jako je letectví nebo jaderná energetika.

Údržba, opravy a renovace

Správa provozních prostředků

EAM (Správa provozních prostředků) musí být něčím víc než jen skvělým systémem CMMS (Systém počítačového řízení údržby). A IFS Aplikace nabízí více. Mnohem více. IFS Aplikace, součást kompletního podnikového řešení, vám přináší svobodu při implementaci libovolného počtu podpůrných funkcí, které potřebujete ke splnění požadavků na správu aktiv a ostatních požadavků v rámci organizace.

Správa provozních prostředků