IFS Řízení služeb v terénu pokrývá kompletní životní cyklus služeb. Zásluhou nejnovějších vylepšení a integrovaných funkcí IoT se jedná o nejlepší řešení ve své třídě, které nabízí nejkomplexnější propojené služby v terénu dostupné na trhu. Pomáháme organizacím, jako je ta vaše, maximalizovat provozní efektivitu, zvýšit příjmy, snížit náklady a zlepšit spokojenost zákazníků.

Výroky zákazníků společnosti IFS:

  • „Zvýšení produktivity techniků o 40 %“
  • „Zkrácení doby potřebné k poskytnutí služeb o 15 – 20 %“
  • Zvýšení počtu úspěšných oprav při první návštěvě o 10–20 %
  • „Zvýšení provozuschopnosti zařízení o 10 %“
  • Snížení nákladů na cestovné a přesčasy o 15 %"

IFS Field Service Management – the most complete, connected Field Service

Kontaktní centrum

Chcete-li skutečně optimalizovat organizaci svých služeb, potřebujete optimalizovat a automatizovat zákaznický servis a podpůrné procesy ve vašem kontaktním centru.

Kontaktní centrum

Správa záruk

Spravujte, zpracovávejte a sledujte všechny záruky po dobu jejich provozního cyklu, abyste zvýšili úroveň spokojenosti zákazníků, kvalitu produktu a snížili náklady na servis.

Správa záruk

Zpětná logistika

Zlepšete výkonnost služeb, optimalizujte zásoby a logistiku, zvyšte zisky z oprav, zlepšete záruky, automatizujte zpětnou logistiku, zlepšete úroveň spokojenosti zákazníků a snižte náklady na zásoby – to vše díky softwaru pro zpětnou logistiku od společnosti IFS.

Zpětná logistika

Customer Engagement

Market competition is fiercer than ever, with customers ready to share their experiences across online platforms and quick to take their loyalties to new providers. Companies are under pressure to provide rapid, effective customer service across multiple channels of engagement. Without a customer-focused self-service strategy, they risk falling behind, losing customer loyalty and damaging their reputation.

IFS enables quick, easy and effective engagement with your customers through a range of cloud-based managed service capabilities focused on the next generation of customer engagement.

CUSTOMER ENGAGEMENT