IFS Řízení služeb v terénu pokrývá kompletní životní cyklus služeb. Zásluhou nejnovějších vylepšení a integrovaných funkcí IoT se jedná o nejlepší řešení ve své třídě, které nabízí nejkomplexnější propojené služby v terénu dostupné na trhu. Pomáháme organizacím, jako je ta vaše, maximalizovat provozní efektivitu, zvýšit příjmy, snížit náklady a zlepšit spokojenost zákazníků.

Výroky zákazníků společnosti IFS:

  • „Zvýšení produktivity techniků o 40 %“
  • „Zkrácení doby potřebné k poskytnutí služeb o 15 – 20 %“
  • Zvýšení počtu úspěšných oprav při první návštěvě o 10–20 %
  • „Zvýšení provozuschopnosti zařízení o 10 %“
  • Snížení nákladů na cestovné a přesčasy o 15 %"

IFS Field Service Management – the most complete, connected Field Service

Zpětná logistika

Zlepšete výkonnost služeb, optimalizujte zásoby a logistiku, zvyšte zisky z oprav, zlepšete záruky, automatizujte zpětnou logistiku, zlepšete úroveň spokojenosti zákazníků a snižte náklady na zásoby – to vše díky softwaru pro zpětnou logistiku od společnosti IFS.

Zpětná logistika

Zapojení zákazníků

Konkurenční síly na trhu jsou mocnější než kdykoli předtím. Zákazníci neváhají sdílet své zkušenosti napříč online platformami a také se nerozpakují obrátit se na nové poskytovatele. Na společnosti je vyvíjen tlak, aby poskytovaly rychlý a efektivní zákaznický servis prostřednictvím různých kanálů. Společnosti, které nejdou cestou strategie samoobsluhy orientované na zákazníky, riskují

Contact Center and Customer Engagement software

Správa záruk

Spravujte, zpracovávejte a sledujte všechny záruky po dobu jejich provozního cyklu, abyste zvýšili úroveň spokojenosti zákazníků, kvalitu produktu a snížili náklady na servis.

Správa záruk