IFS Řízení služeb v terénu pokrývá kompletní životní cyklus služeb. Zásluhou nejnovějších vylepšení a integrovaných funkcí IoT se jedná o nejlepší řešení ve své třídě, které nabízí nejkomplexnější propojené služby v terénu dostupné na trhu. Pomáháme organizacím, jako je ta vaše, maximalizovat provozní efektivitu, zvýšit příjmy, snížit náklady a zlepšit spokojenost zákazníků.

Výroky zákazníků společnosti IFS:

  • „Zvýšení produktivity techniků o 40 %“
  • „Zkrácení doby potřebné k poskytnutí služeb o 15 – 20 %“
  • Zvýšení počtu úspěšných oprav při první návštěvě o 10–20 %
  • „Zvýšení provozuschopnosti zařízení o 10 %“
  • Snížení nákladů na cestovné a přesčasy o 15 %"

IFS Field Service Management – the most complete, connected Field Service

Zpětná logistika

Zlepšete výkonnost služeb, optimalizujte zásoby a logistiku, zvyšte zisky z oprav, zlepšete záruky, automatizujte zpětnou logistiku, zlepšete úroveň spokojenosti zákazníků a snižte náklady na zásoby – to vše díky softwaru pro zpětnou logistiku od společnosti IFS.

Zpětná logistika

Zapojení zákazníků

ESM Customer Engagement

Konkurenční síly na trhu jsou mocnější než kdykoli předtím. Zákazníci neváhají sdílet své zkušenosti napříč online platformami a také se nerozpakují obrátit se na nové poskytovatele. Na společnosti je vyvíjen tlak, aby poskytovaly rychlý a efektivní zákaznický servis prostřednictvím různých kanálů. Společnosti, které nejdou cestou strategie samoobsluhy orientované na zákazníky, riskují

IFS CUSTOMER ENGAGEMENT

Správa záruk

Spravujte, zpracovávejte a sledujte všechny záruky po dobu jejich provozního cyklu, abyste zvýšili úroveň spokojenosti zákazníků, kvalitu produktu a snížili náklady na servis.

Správa záruk