Dynamické plánování pro zaměstnance v terénu

IFS Řízení zaměstnanců v terénu poskytuje dynamické plánování, které lze pomocí mnoha kritérii optimalizovat za účelem zvýšení zisku, snížení nákladů a zajištění shody se smlouvou o úrovni služeb (SLA). Příběhy úspěšného nasazení IFS Řízení zaměstnanců v terénu zahrnují 15% snížení nákladů na cestovné a přesčasy, 40% zlepšení produktivity techniků a více než 20% zlepšení shody se SLA a včasné dodávky.

Srdcem IFS Řízení zaměstnanců v terénu je modul pro dynamické plánování (DSE – Dynamic Scheduling Engine). Automatizuje plánovací rozhodnutí na základě konfigurovatelných a překonfigurovatelných obchodních požadavků. Nabízí také citlivostní analýzu toho, jak by změny obchodu, objemu a zaměstnanců ovlivnily schopnost plnit požadavky zákazníků, a mnoho dalšího. Pomocí modulu DSE a IFS Řízení zaměstnanců v terénu lze provádět plánovací rozhodování v IFS Aplikacích, v IFS Řízení mobilních pracovníků a lze jej také licencovat samostatně a integrovat do jiného softwaru pro řízení služeb.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k řízení služeb v terénu

Download

Zdroje

Book a Demo