Zpětná logistika

Zlepšuje výkonnost služeb, optimalizuje zásoby a logistiku, zvyšuje zisky z oprav, zlepšuje záruky, automatizuje zpětnou logistiku, zlepšuje úroveň spokojenosti zákazníků a snižuje náklady na zásoby.

Servisní oprava

Získejte větší zisk ze servisu a oprav díky centralizovanému a přesnému řízení všech klíčových obchodních procesů zpětné logistiky.

Servisní oprava

Správa reklamací

Zlepšete zpětnou logistiku optimalizací klíčových funkcí, jako jsou autorizace vrácení materiálu, technologický postup, příjem, oprava, balení, expedici a fakturaci.

Správa reklamací

Správa záruk

Optimalizujte proces správy nároků díky správě, zpracování a sledování všech záruk v průběhu jejich provozního cyklu.

Správa záruk