Řešení IFS Planning & Scheduling Optimization (IFS PSO)  se skládá z řady modulů, které lze implementovat samostatně nebo integrovaně tak, aby vytvořily výkonný nástroj, který poskytuje přehled o zaměstnancích v terénu a umožňuje plánování a optimalizaci mobilní pracovní síly. Ve své podstatě poskytuje Řešení IFS Planning & Scheduling Optimization (IFS PSO) rovněž dynamické plánování, které lze pomocí mnoha kritérií optimalizovat za účelem zvýšení zisku, snížení nákladů a zajištění shody se smlouvou o úrovni služeb (SLA).

ZPRÁVA PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI IFS:

 • 15% snížení nákladů na cestovné a přesčasy
 • 40% zlepšení produktivity techniků
 • Více než 20% zlepšení shody se smlouvou SLA a včasné dodávky

  Plánování podle cílů

  Software pro plánování na základě cílů od společnosti IFS nakonfiguruje řešení IFS Planning & Scheduling Optimization tak, aby podporovalo dosažení vašich specifických cílů a ukazatelů KPI v oblasti řízení služeb.

  Plánování podle cílů

  Prediktivní analýza

  Prozkoumejte několik budoucích scénářů plánování zdrojů pomocí nástroje IFS What-If Scenario Explorer (WISE), který nabízí skutečnou prediktivní analýzu pro řízení služeb.

  Prediktivní analýza

  Software pro optimalizaci tras

  IFS Hierarchical Travel Matrix poskytuje software pro optimalizaci tras, který stanovuje dobu jízdy a vzdálenost mezi jednotlivými stanovišti a přináší škálovatelné výsledky v reálném čase pro jakékoli místo, pro nějž existují data silniční sítě.

  Software pro optimalizaci tras