Pokročilé plánování pro řízení služeb v terénu

IFS Advanced Resource Planner (IFS ARP – IFS Pokročilý plánovač zdrojů) rozšiřuje funkce modulu IFS Dynamic Scheduling Engine (IFS DSE) o možnost optimalizovat práci v rámci nejbližšího období tím, že nabízí řadu funkcí pro modelování činností v delším období a plánování zdrojů potřebných pro jejich realizaci. Plánovanými činnostmi mohou být jednotlivé projekty nebo jen aktuální požadavky na kapacitu určitých typů zdrojů. Plánované činnosti lze bez problémů kombinovat s reaktivními úlohami v modulu IFS DSE, aby bylo zajištěno optimalizované plánování kombinace různých typů činností v rámci jednoho plánu.

Tento rychlý a efektivní způsob plánování vytváří rozpisy směn zaměstnanců (rotace) a plány projektů během několika minut, což eliminuje závislost na univerzálních programech, jako je Excel nebo software pro řízení projektů, které nedokážou integrovat vaše pravidla pro řízení zaměstnanců a pracovní postupy do tvorby plánů.

  • Snadná obsluha, grafické uživatelské rozhraní
  • Výkonné šablony pro plánování směn umožňující vytvářet složitá pracovní schémata
  • Vytváření samostatných pracovních skupin, které zahrnují veškeré požadavky k tomu, aby byla práce dokončena ve stanoveném termínu
  • Kontrola a ověření rozpisů, zda splňují zákonné požadavky na pracovní dobu
  • Plánování personálu pro práci na složitých projektech v zájmu dodržení termínů

  • Pokročilé plánování s kontrolou možných omezení a monitorováním kapacity
  • Plně integrované plánování, které pracuje přímo se zásadami pro řízení zaměstnanců a pracovními postupy
  • Rychlé a efektivní vytváření pracovních skupin a projektových rozpisů
  • Lepší přehled o budoucích počtech potřebných zaměstnanců a jejich nedostatku

SOUHRNNÝ PŘEHLED: IFS ADVANCED RESOURCE PLANNER

IFS ARP se integruje s modulem IFS Dynamic Scheduling Engine za účelem optimalizace práce prostřednictvím funkce pro modelování činností v delším období. Potřebujete software pro správu služeb v terénu, který se přizpůsobí změnám ve vašem podnikání?

Další informace