Software pro dynamické plánování pro alokaci zdrojů v reálném čase

Náš software pro dynamické plánování, IFS Dynamic Scheduling Engine (IFS DSE), je základem aplikace IFS Řízení zaměstnanců v terénu. Náš jedinečný modul pro optimalizaci splňuje požadavky na komplexní plánování pracovních sil v podobě zaměstnanců v terénu s důrazem na maximalizaci vašich marží u služeb.

Pomocí nejpropracovanějších matematických metod a algoritmů dokáže vyřešit mimořádně velké problémy při plánování zahrnující několik omezení a vytvořit vysoce optimalizované plány během několika sekund. Modul IFS DSE implementuje vaše obchodní pravidla a automaticky provádí více než 95 % rozhodnutí, čímž umožňuje zaměstnancům zabývat se pouze složitými výjimkami, které opravdu vyžadují lidský zásah. Proces dynamického plánování vyhodnotí před stanovením optimálního plánu tisíce alternativ během několika málo sekund.  Modul DSE je skutečně dynamický, což umožňuje rychleji reagovat na nové naléhavé pracovní úlohy. Výsledkem je úspora času, který je v případě náročných smluv o úrovni služeb (SLA) velmi cenný.  Modul IFS DSE lze nakonfigurovat tak, aby provedl optimalizaci, která je jedinečná pro vaši organizaci, s použitím vašich omezení – jež se mohou kdykoli dynamicky měnit – jako jsou smlouvy SLA, přesčasy, odbornosti a položky potřebné k vytvoření vždy nejlepšího možného scénáře plánování.

  • Neustále monitoruje, co se děje a co naopak ne; umožňuje okamžitou reakci na události, včetně přeplánování či přesměrování, pokud je potřeba
  • Skutečně dynamické plánování se projeví vyšší efektivitou harmonogramů: ty se neustále zlepšují místo toho, aby se stále dokola restartovaly.
  • Propojuje činnosti do skupin hierarchických aktivit – je jedno, zda jde o řadu po sobě jdoucích úloh nebo o několik činností, které je třeba naplánovat ve stejnou chvíli

  • Výrazné snížení poměru dispečerů vůči technikům
  • Plánování více úloh na mobilní zdroj na den
  • Mnohem lepší při správě smluv SLA a zákaznických smluv – výsledkem je spolehlivější zákaznický servis
  • Výrazně méně cestování (obvykle o 10–15 % méně), což vám ušetří peníze a ještě je to šetrnější k životnímu prostředí

PROPAGAČNÍ MATERIÁL: VÝBĚR SYSTÉMU DYNAMICKÉHO PLÁNOVÁNÍ PRO ŘÍZENÍ SLUŽEB V TERÉNU

Cílem systému dynamického plánování je dosáhnout možnosti přizpůsobení harmonogramu služeb měnícím se obchodním podmínkám v reálném čase. Myslíte si, že u svého softwaru pro správu služeb tuto možnost potřebujete?

Přečíst další informace v tomto propagačním materiálu