Prediktivní analýza pro řízení služeb v terénu

IFS What-If Scenario Explorer (IFS WISE) je pokročilý softwarový nástroj pro prediktivní modelování, který vám pomůže prozkoumat několik budoucích scénářů plánování zdrojů. IFS WISE podporuje funkci modulu IFS Dynamic Scheduling Engine (IFS DSE), čímž pomáhá vašemu strategickému týmu posoudit různé scénáře rychleji a přesněji než kdykoli dříve.

Tento účinný nástroj plánování poskytuje odpovědi na složité otázky, například jak snížení nebo zvýšení pracovních sil ovlivní výkonnost nebo jak velký objem zdrojů je nezbytný pro dosažení stanovené výkonnosti vůči zadané poptávce. Když se například ucházíte o novou zakázku na provedení služeb, kolik dalších zdrojů budete potřebovat?  IFS WISE vám sdělí počet a typ zaměstnanců spolu s jejich ideálním umístěním.  Nástroj IFS WISE je poskytován prostřednictvím uživatelského rozhraní se známou pracovní plochou pro plánování, která umožňuje snadné používání.

  • Predikce výsledků ukazatelů KPI pomocí analýz, jež jsou modelovány podle scénářů ze skutečného života
  • Prozkoumejte různé scénáře pomocí několika datových sad z řešení IFS Planning & Scheduling Optimization nebo importovaných souborů
  • Výpočet počtu zaměstnanců nezbytných ke splnění určené sady ukazatelů KPI
  • Hodnocení vlivu přijetí či ztráty zaměstnanců na vaše ukazatele KPI
  • Otestujte svoji organizaci na pracovní zátěž při rušných dnech, během dovolených, víkendů atd.

  • Dynamicky spravujte svoje služby poskytované v terénu: buďte o krok napřed a vyhněte se nepříjemným překvapením.
  • Plánujte a předpovídejte stav personálu: ujistěte se, že nemáte příliš mnoho nebo naopak málo zaměstnanců.
  • Identifikujte potřeby školení nezbytné ke splnění očekávané poptávky.

SOUHRNNÝ PŘEHLED: IFS WHAT-IF SCENARIO PLANNER

IFS ARP se integruje s modulem IFS Dynamic Scheduling Engine za účelem optimalizace práce prostřednictvím funkce pro modelování činností v delším období. Potřebujete software pro správu služeb v terénu, který se přizpůsobí změnám ve vašem podnikání?

Přečíst další informace v tomto souhrnném přehledu