Software pro plánování podle cílů pro zaměstnance v terénu

Software pro plánování na základě cílů (TBS; Target-Based Scheduling) od společnosti IFS vám pomůže nakonfigurovat řešení IFS Planning & Scheduling Optimization tak, aby podporovalo dosažení vašich specifických cílů a ukazatelů KPI. Nastavte cílové ukazatele KPI, jako je například splnění smluv SLA pro specifické zákazníky, a parametry softwaru pro dynamické plánování (DSE; Dynamic Scheduling Engine) se automaticky upraví tak, aby byly tyto cílové ukazatele KPI dosaženy (jestliže je to možné).

  • Zaměření na ukazatele KPI, které jsou důležité pro aplikaci Dynamic Scheduling Engine (DSE), a optimalizace těch, které mají vliv na vaše podnikání
  • Kontrola navrhovaných změn a jejich dopadu před implementací
  • Zajištění splnění cílů v oblasti smluv o úrovni služeb (SLA), procentních podílů cestování, úrovní produktivity a dalších cílů.
  • Cílení na konkrétní zákazníky nebo typy práce za účelem dosažení lepšího výkonu
  • Za nepříznivých podmínek (špatné počasí, dopravní komplikace) modifikace činností během pár minut díky automatické úpravě parametrů plánování a zobrazení, jaký dopad to bude mít na vaše ukazatele KPI

  • Upravuje software IFS Planning & Scheduling Optimization na míru vašemu podniku tak, aby bylo zajištěno splnění konkrétních cílů a maximalizace návratnosti investic.
  • Poskytuje okamžitou automatickou pomoc, když ji potřebujete nejvíce: za nepříznivých okolností, kdy hrozí, že se provoz vymkne kontrole.

BROŽURA: IFS Planning & Scheduling Optimization

IFS Planning & Scheduling Optimization zajistí vaší organizaci kompletní přehled o činnostech v terénu a optimalizuje procesy v terénu prostřednictvím různých modulů navržených k maximalizaci marží ze služeb. Chcete se dozvědět další informace o transformaci vaší organizace poskytující služby?

Přečíst další informace v této brožuře