Zpětná logistika

How does your business stack up when it comes to managing reverse logistics? Do you have all the tools you need to maximize efficiency, save money, and decrease downtime for customers?

Standard parts management and logistics are well-trodden territory for most organizations. For many firms, though, when the need for parts, returns, and depot service arise, reversing that value chain is not nearly as simple.

IFS make it easy, managing all reverse logistics business processes from Return Material Authorizations (RMA) for advance exchange and repair return to receiving, routing, repairing, packaging, shipping and billing as part of a single seamless process.

Servisní oprava

Získejte větší zisk ze servisu a oprav díky centralizovanému a přesnému řízení všech klíčových obchodních procesů zpětné logistiky.

Servisní oprava

Správa reklamací

Zlepšete zpětnou logistiku optimalizací klíčových funkcí, jako jsou autorizace vrácení materiálu, technologický postup, příjem, oprava, balení, expedici a fakturaci.

Správa reklamací

Správa záruk

Optimalizujte proces správy nároků díky správě, zpracování a sledování všech záruk v průběhu jejich provozního cyklu.

Správa záruk