IFS Poland

IFS Warszawa HQ

IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. Flanders Business Park ul. M. Flisa 4

02-247 Warszawa

Puola

IFS Krakow

ul. Radzikowskiego 3

31-305 Krakow

Puola

Phone:

IFS Gdańsk

ul. Marynarki Polskiej 163 (Budynek C200)

80-868 Gdańsk

Puola

Phone: