Társadalmi felelősségvállalás

Egy globális vállalat, amelyet jellegéből adódóan egyének tömege alkot, rendelkezik azzal a mérettel, hogy hatással legyen a világra, jó vagy rossz irányban. Ha akkora erővel rendelkezik, hogy ilyen hatást fejtsen ki, kötelessége ezt felelősséggel tenni.

Tisztában kell lennie döntései hatásaival, és bizonyosnak kell lennie abban, hogy az érintettek – legyenek akár a környezet részei vagy emberek – fejlődjenek az üzleti tevékenysége által. Mi az IFS-nél proaktív módon közelítjük meg a társadalmi felelősségvállalást (CSR-t) a következő tényezőkön keresztül:

  • Fenntarthatóság
  • Oktatás
  • Munkatársaink

Ha világszerte rendelkezik irodákkal a vállalata méretéből adódóan jelentős erőforrásokat használhat fel, például villamos energiát vagy papírt. Ugyanakkor nagy a távolság a munkatársak és az irodák között. Az utazások és az erőforrás felhasználás csökkentése érdekében olyan hatékony technológiák kerültek bevezetésre a vállalatnál, mint az online megbeszéléseket támogató vagy a villamosenergia-fogyasztást csökkentő eszközök. IT infrastruktúránkat olyan szolgáltatók üzemeltetik, amelyek magas szintű környezetvédelmi elvárásoknak felelnek meg, a munkatársainkat pedig arra ösztönözzük, hogy együttműködést támogató számítástechnikai eszközökkel, otthonról dolgozzanak.

Az oktatás olyasvalami, amivel valódi eredményt lehet elérni. Nagy munkáltatóként érzékeljük, hogy az oktatás milyen előnyöket képes nyújtani az egyéneknek, családoknak, közösségeknek. Az IFS büszke arra, hogy együttműködik iskolákkal, egyetemekkel, IT eszközöket, és a munkatársak idejét, szakértelmét nyújtva számukra, valamint ösztöndíjat és munkatapasztalatot, amelyek nem csak a hallgatók tanulmányait segítik, de készpénzre váltható előnyt jelentenek számukra, miután végeztek. Az IFS sri lankai irodája jó példa arra, hogy miként lehet ezt a megközelítésmódot nagy hatással átültetni a gyakorlatba.

Munkatársaink alkotják a vállalatunkhoz legközelebb álló közösséget. Valójában maguk a munkatársak a vállalat. Sokszínű állományt hoztunk létre, amely az egyenlőséget képviseli, és amelybe az emberek szívesen jönnek dolgozni. A filozófiánk, hogy a boldog munkatársak fognak egészséges és sikeres vállalatot működtetni. Az alapján, hogy a „Legjobb munkahelyek Svédországban” szavazáson egymás után hat alkalommal végeztünk az első tízben, úgy gondoljuk, jó úton haladunk.

Our Global CSR commitment

Corporate Social Responsibility at IFS

A global company, which by its definition is a collective of many individuals, has by its sheer size the opportunity to affect the world, be it in a good or bad way. If you have the power to make such an impact, you also have an obligation to act in a responsible way.

You have to be aware of the impact of the decisions you make and be sure that the communities affected by them – be they environmental or people related –improve by the way you do business. At IFS, we are taking a proactive approach to corporate social responsibility (CSR) through:

  • Sustainability
  • Education
  • Our people

When you have offices all around the world, the sheer size of your company can mean heavy use of resources such as electricity and paper. It also means long distances between colleagues and offices. In order to reduce travelling and waste of resources, smart technologies like online meeting tools and power saving utilities have been implemented throughout the company. Our IT infrastructure has been consolidated with suppliers that conform to high environmental demands and employees are encouraged to work from home by using collaborative computer tools.

Education is something that can make a real difference. As a large employer, we recognize the benefits that education can provide individuals, families and communities. IFS is proud to be collaborating with schools and universities to provide them IT equipment, time and expertise from staff as well as scholarships and work experience not only to enhance students’ learning experiences, but also to make sure that they can make a material difference when graduating. IFS’s operation in Sri Lanka is a great example of how this approach can be implemented to great effect.

Our employees comprise the community closest to our business. In fact, employees are the company. We have created a diverse workforce, where equality is promoted and people like coming to work. Our philosophy is that happy employees will run a healthy and successful business. Given our sixth consecutive placement as one of the top ten Great Places to Work in Sweden, we figure that we are on the right track.

Többre kíváncsi?

Kérdése van az IFS-sel vagy megoldásainkkal kapcsolatban?

Kapcsolat felvételi űrlapunk és helyi telefonszámaink megtalálhatóak a Kapcsolat oldalon.

Kapcsolat