Tudás: ismerje fel a váratlant, minden nap!

Business Agility Knowledge

Az agilitás azt jelenti, hogy képesek vagyunk rögtön felismerni és megérteni a problémákat, lehetőségeket a legösszetettebb projektekben és vállalatokban is.

Tudás: dolgozza fel a múltat, irányítsa a jelent, készüljön fel a jövőre!

Az üzleti tudás legértékesebb formája ahhoz a képességhez kapcsolódik, hogy tiszta, átfogó és pontos képet tudjunk alkotni termékeink, projektjeink, ügyfeleink, eszközeink, infrastruktúránk és alkalmazottaink múltbéli, jelenlegi és jövőbeli helyzetéről még a legösszetettebb globális vállalatok és projektek esetében is.

A tudás, amelyre támaszkodhat, olyan vállalati szoftvert igényel, amely képes a megfelelő embereket a megfelelő időben ellátni a megfelelő információval, mindezt olyan formában, hogy megértsék és cselekedni is tudjanak.

Mi abban hiszünk, hogy a tudás – a vízió és a rugalmasság mellett – az üzleti agilitás egyik pillére. Üzleti döntéseinek és lépéseinek pontos, naprakész információkon kell alapulnia, amelyekben megbízhat.

Knowledge in 60 seconds

Knowledge: deep operational insight that allows you to know exactly what is happening across your business at any time, helping you prepare for everyday surprises. Discover the key challenges for enterprise software investments in this sixty second video.

IFS Business Agility: Knowledge in 60 seconds

A tudásról részletesebben

Vállalata több adatot termel, mint valaha és valószínűleg egyre nehezebb megkülönböztetni egymástól a pontos és félrevezető, az értékes és felesleges adatokat.

A tudásnak és az éleslátásnak kell megalapoznia a vállalat minden döntését, a megbízhatatlan adatok azonban sebezhetővé teszik a szervezetet, a pontatlan, inkonzisztens információk költséges hibákhoz vezethetnek. Hogyan biztosíthatja, hogy a fontos üzleti döntéseit alátámasztó információk pontosak, naprakészek és tökéletesen konzisztensek legyenek a teljes vállalatra vonatkozóan?

Ezt nem könnyű megvalósítani egy olyan vállalatnál, amely összetett információkat termel eszközeivel, cikkeivel, munkatársaival, ügyfeleivel, beszállítóival, projektköltségeivel és ellátási lánca állapotával kapcsolatban számos helyszínen és több projektre vonatkozóan. Egy megfelelő vállalatirányítási szoftver segítségével kiaknázhatja a vállalatánál már meglévő tudás valódi értékét.

Milyen tudással kell rendelkeznie, hogy fokozni tudja vállalata agilitását?

Legyen tisztában vállalata helyzetével!

Az összetett szervezetek számára komoly kihívás, hogy átfogó, valós képet alkossanak a teljes vállalatra vonatkozóan. Ahhoz, hogy tudja miként kell átcsoportosítania az erőforrásait az igény hirtelen megnövekedése esetén, vagy elkészíteni egy sürgős jelentést, ha szigorúan szabályozott iparágban tevékenykedik vagy egyszerűen csak nyomon követni egy hosszú távú ügyfélkapcsolat minden lépését, a hozzáférhetőség és pontosság hatékony eszközök.

Az információ (például a vállalat eszközeire vonatkozó) számos iparágban rendkívül értékes. Ezért nyomon kell követni az eszközök teljes életciklusa mentén a tervezéstől kezdve a működésen és karbantartáson át egészen a selejtezésig. A képesség, hogy az életciklus minden említett fázisában teljes és pontos képet tud alkotni eszközeiről teszi lehetővé önnek, hogy optimalizálja teljesítményüket és maximalizálja a vállalat számára hozzáadott értéküket. Az ön vállalatirányítási rendszere képes gyorsan és megbízhatóan szolgáltatni ezeket az információkat?

A kezelhetőség fontossága

A konzisztens és pontos információnak csak akkor veszi hasznát, ha azok az emberek, akiknek szüksége van rájuk hozzáférnek, értik és képesek használni mielőtt döntéseket hoznak. A felhasználói élmény kritikus tényező a vállalati szoftverek esetében. Amennyiben a szoftver nehézkes, nem esnek kézre a funkciók, a felhasználók kerülni fogják a használatát az ellenkező hatást kiváltva, mint amiért első sorban bevezették. Ehelyett az információnak könnyedén hozzáférhetőnek, feldolgozhatónak, lekérdezhetőnek és bevihetőnek kell lennie felhasználók széles köre számára, akik különféle igényekkel és képességekkel rendelkeznek.

Hozzáférhetőség az információkhoz ahol és amikor arra szükség van

A munkatársaktól elvárják, hogy bárhol is legyenek, hatékonyan dolgozzanak. A mobil munkaerő adatokkal való ellátása és számukra a központi rendszer munkavégzésükkel szinkronban és tartózkodási helyüktől függetlenül való frissíthetőségének biztosítása kulcsfontosságú.

A kiszállás hatékonysága vagy az üzletkötés sikere csorbát szenvedhet, ha munkatársai nem tudnak hozzáférni a központilag tárolt információkhoz. Ha meg kell várniuk, amíg visszaérnek az irodába, hogy előreléphessenek, értékes idő vész kárba. Ezek a késések rendkívül költségesek lehetnek, ha egy nagyvállalat összes mobil alkalmazottjánál felmerülnek, és az ügyfélkapcsolatokat veszélyeztetheti, ha az adminisztráció és a valóság kiesnek a szinkronból.

A jövő megértése és modellezése

A fenyegetések és lehetőségek azonosításának képessége – és az ezekre adott különféle válaszok hatásainak ismerete – segíthet versenytársai előtt kihasználni a lehetőségeket, és akciótervet készíteni a kockázatok kezelésére.

Egy nemzetközi vállalatnál az összetett ellátási láncokra vagy több projektre vonatkozóan felismerni és megérteni a lehetséges történéseket és összefüggéseket komoly kihívás lehet. Egy megfelelő vállalatirányítási rendszerrel azonban különféle forgatókönyvek szerint tervezhet és fejleszthet, tesztelhet stratégiai válaszokat különböző feltételek alapján.

Versenyképesen, de nyereségesen árazni egy hosszú távú támogatási szerződést a múltbéli költségek és emberi erőforrás igény alapos ismerete alapján, egy olyan jelentős stratégiai döntés hatásainak modellezése, mint belépés egy új piacra, vagy forgatókönyvek tesztelése pontos üzemi adatokkal jelentheti a különbséget siker és kudarc között.

MagnaFlow

A MagnaFlow IFS Applicationst használ ERP megoldásához, amely globális szinten biztosítja a vevői rendelések pontos teljesítését, gyors összeállítását és kiszállítását.

IFS agilitás a gyakorlatban

Fejlessze a vállalati működésre vonatkozó tudását!

Tudjon meg többet „Improving operational knowledge” című fehér könyvünkből arról, hogy miként hozhatja ki a legtöbbet szervezete tudásából annak érdekében, hogy megfeleljen az agilitással kapcsolatos kihívásoknak!

Fehér könyv: Improving Operational Knowledge

Tudjon meg többet a szoftver és vállalati agilitásról!

Agility
Nézze meg, hogy miként vélekednek globális vállalatok szoftvermegoldásaikról!

Infografika

Valódi üzleti agilitás

A legsikeresebb vállalatok egyben az üzleti agilitás szakértői is. Miként lehet az ön vállalata is agilis?