energy and utilities

EAM, RCM en AIM voor de energiesector en nutsbedrijven

IFS kent haar oorsprong in de nucleaire energiesector, dus het is niet verwonderlijk dat IFS vandaag de dag door onafhankelijke analisten als marktleider wordt genoemd voor enterprise asset management (EAM) in de energiesector.

Energy & Utilities Overview

IFS kent haar oorsprong in de nucleaire energiesector, dus het is niet verwonderlijk dat IFS vandaag de dag door onafhankelijke analisten als marktleider wordt genoemd voor enterprise asset management (EAM) in de energiesector. IFS biedt alle functionaliteiten die nodig zijn voor asset lifecycle management (ALM), Reliability Centered Maintenance (RCM), contractmanagement, projectmanagement:

  • Naleven van de ISO 55000 norm.
  • Functionaliteiten voor het ontwerp, beheer en onderhoud van Asset Lifecycle Management (ALM). 
  • Ondersteuning voor lineaire assets zoals hoogspanningskabels en pijpleidingen. 
  • Ondersteuning bij de planning en installatie van nieuwe assets.

INDUSTRIE EXCELLENT

IFS is een van de weinige leveranciers die van oorsprong brede Enterprise Asset Management (EAM) en Enterprise Resources Planning (ERP) oplossingen biedt voor energie- en nutsbedrijven. Voor IFS blijft dit een belangrijk sector, waar wereldwijd de beste oplossingen geïmplementeerd zijn. IFS heeft een aantal van 's werelds grootste projecten mogen ondersteunen. Projecten voor energieopwekking, nucleaire centrales, multinationale energieopwekking, transmissie en distributie. IFS Applications ondersteunt bij deze projecten de enterprise asset infrastructuur, die van cruciaal belang is voor miljoenen mensen.

A leader in the energy & utilities industry

 

Enterprise Asset Management en meer

IFS heeft in de loop der jaren veel kennis en ervaring opgedaan in onderhoud en facility management. Alle best-partices leveren dan ook een belangrijke bijdrage de verdere ontwikkeling van IFS Applications. 

Onze enterprise resources planning (ERP), Enterprise Asset Management (EAM), projecten, services en supply chain management oplossingen kunnen als stand-alone oplossing functioneren, geïntegreerd worden in bestaande bedrijfssystemen of als onderdeel van IFS Applications.

IFS Applications is de meeste uitgebreide oplossing, die om kan gaan met elke fase en bijbehorende uitdagingen van de levenscyclus van een asset. Zo zijn infrastructuurplanning, ontwikkeling, engineering, constructie, inbedrijfstelling, exploitatie en onderhoud volledig geïntegreerd in IFS Applications.

Deze aanpak zorgt ervoor dat alle betrokkenen nauw in contact staan met elkaar, iedereen volledig geïnformeerd is en dat er eenduidig beeld ontstaat van de asset. Dit is de basis van optimaal 'cradle-to-grave' management. 

ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT: maximale beschikbaarheid, minimale kosten

IFS Applications is de enige EAM-oplossing waarbij de financiële administratie, human resources en projectmanagement volledig geïntegreerd is en voorziet in elke fase van Asset Lifecycle. IFS Applications ondersteunt zowel predictief als preventief onderhoud, reparatie, revisie en een optimale inzet van assets, mensen en processen.

Enterprise asset management geeft een bedrijfsbrede weergave van alle activiteiten en het onderhoud. Het real-time uitwisselen van informatie en data helpt downtime van apparatuur te voorkomen, de levensduur van assets te verlengen, service- en reparatiekosten te verlagen en de efficiency te maximaliseren.

ASSET-DESIGN, MANAGEMENT VAN KAPITAALINTENSIEVE PROJECTEN

In de energie- en nutssector is veel vraag naar managementinformatie. Veel bedrijven hebben hoge kosten voor verschillende systemen die de voortgang van projecten volgen. IFS Applications biedt deze mogelijkheden aan in één oplossing. Van planning en ontwerp, naar bouw, exploitatie en onderhoud. U heeft altijd de meest actuele informatie voorhanden.

SUPPLY CHAIN, SPARE-PARTS SECURITY & SERVICES

Geïntegreerde supply chain management betekent een betere beschikbaarheid van goederen en diensten, zowel bij geplande als ongeplande werkzaamheden. IFS was een van de eerste softwareleveranciers die het mogelijk maakte om externe dienstverleners te integreren in de bedrijfsprocessen van een nutsvoorziening.

Glitre (voorheen EB Energy) maakt gebruik van IFS Applications

Glitre gebruikt IFS Applications als geïntegreerde bedrijfsoplossing voor de administratie, onderhoud, logistiek van reserveonderdelen en HR-management.

Glitre the energy company uses IFS Applications

Hoe ERP u helpt te voldoen aan kwaliteitsnormen en wet- & regelgeving

Manufacturing Software blog post image

Fabrikanten staan onder constante druk van overheden en klanten om zich te certificeren voor bepaalde normen of regelgeving ... 

Bekijk hier de laatste blog posts