Sustainability med IFS

Globe hands

Hvordan sikrer at du tar et mer positivt standpunkt rundt miljø enn dine konkurrenter og at du tilbyr markedet produkter som har liten eller ingen påvirkning på miljøet? Miljø er et tema på agendaen til alle forbrukere, men det er fortsatt et nytt tema for mange forhandlere.

Hvor mange forhandlere har en miljøstrategi på plass? Og om de har en strategi, gjenspeiler denne selskapets prioriteringer og utfordringer, og har et eierskap hos ledelsen?

I følge RILAs ‘2015 Retail Sustainability Management Report’, så man en 25% økning i forhandleres miljøbudsjetter innenfor de områdene der forhandleren har direkte kontroll og dermed enklere kan gjennomføre og spore sin miljøstrategi.

For mange forhandlere kan miljøfokus faktisk betraktes som en kilde til innovasjon og en vei inn i nye markeder, og dermed gi de et konkurransefortrinn. Miljø, noe du bør tenke på? Absolutt!

Last ned våre ressurser rundt sustainability/ miljø og les mer om de underliggende trendene og utfordringene, hvordan definere en vellykket strategi og hvordan lykkes med sustainability/ miljø.

Hvordan definerer forhandlere sustainability, hvilke planer har de, hvilke utfordringer står de overfor og hvordan prioriterer de? Hvilke trender spiller en viktig rolle fremover? Last ned vår infographic ‘Sustainability within Retail’.

LAST NED

Hvordan går du frem for å definere en miljøstrategi som støtter dine retail operasjoner? Som enhver forretningsstrategi må den gjenspeile selskapets prioriteringer, og det krever et sterkt engasjement fra ledelsen.  Last ned vår sjekkliste ‘9 Steps to Retail Sustainability’.

LAST NED

Hvordan sikrer du full synlighet gjennom hele verdikjeden rundt dine miljøtiltak? Ved å integrere selskapets ‘environmental compliance software’ med ‘enterprise software’, vil du få strategisk, taktisk og operativ innsikt i organisasjonen din via en enkelt plattform.  Last ned vår Whitepaper ‘Sustainability enabled by IFS’.

LAST NED

Hvordan får du fult innblikk i hvilke deler og prosesser av din virksomhet som påvirker miljøet og hvordan de påvirker? Du trenger prosesser og programvare som bringer all informasjon saman. Last ned vår Executive Summary om hvordan du kan spore og måle ditt miljøavtrykk. 

LAST NED

Kontakt

Trenger du hjelp med å definere en vellykket miljøstrategi?

Kontakt oss