2. July 2013

TOMRA Sorting konsoliderer med IFS Applications 8

IFS kunngjør at TOMRA Sorting, en ledende leverandør av sensorbaserte sorteringsløsninger og en del av TOMRA Systems ASA, har valgt å implementere IFS Applications 8™ som sitt sentrale forretningssystem. Avtalen omfatter lisenser til en verdi av 1,2 millioner euro samt tjenester.

TOMRA Sorting Solutions har hovedkontor i Asker og produserer sensorbasert teknologi for sortering og prosessanalyse innen gjenvinning, bergverksdrift og matvareindustrien.

Selskapet valgte IFS Applications 8 for å konsolidere sine forretningssystemer og sikre full støtte for produktets livssyklus. IFS-løsningen vil effektivisere forretningsskritiske prosesser som økonomi, logistikk, service, prosjektledelse samt kundebehandling (CRM). Løsningen erstatter en rekke eldre og frittstående systemer, blant annet Microsoft Dynamics NAV.

IFS-løsningen vil hjelpe selskapet til å optimalisere sin sterke internasjonale vekst og vil bli brukt av 500 ansatte fordelt på 10 anlegg i like mange land i Europa. Avtalen markerer også en betydelig utvidelse av TOMRA-konsernets bruk av IFS. Selskapet valgte IFS Applications i 2007 for forretningssområdet Collection, for Tomra Manufacturing i 2010 samt for sin nordamerikanske organisasjon i 2012.

– Vi ønsket et komplett ERP-system som kunne standardisere våre multinasjonale forretningssprosesser, støtte vår vekst og optimalisere vår produktslivssyklus. Vi valgte IFS Applications 8 fordi denne løsningen oppfylte disse kravene best. Ved å konsolidere vår virksomhet på IFS-plattformen, vil vi også oppnå økt åpenhet mellom våre ulike forretningsområder, sier Espen Gundersen, CFO, TOMRA Systems ASA.

– Vi er glade for å ønske TOMRA Sorting velkommen som IFS-kunde og samtidig styrke vårt forhold til TOMRA-gruppen. Som et selskap hvor virksomheten dekker hele produktets livssyklus – fra design og produksjon til leveranse og servise – er vi sikre på at TOMRA Sorting vil dra nytte av de omfattende mulighetene i IFS Applications 8, sier Glenn Arnesen, VD, IFS Scandinavia.

Implementeringen vil starte umiddelbart.

Om Tomra Sorting

TOMRA (www.tomra.com) ble grunnlagt på en nyskapning i 1972 som startet med design, produksjon og salg av panteautomater for automatisert innsamling av brukt drikkevareemballasje. I dag har TOMRA installasjoner i over 80 markeder over hele verden og hadde en omsetning på cirka 4,1 milliarder i 2012. TOMRA har rundt 2 200 ansatte og er notert på Oslo Børs. TOMRA-gruppen forsetter å levere innovative løsninger for optimal ressursproduktivitet innen to forretningssområder: Collection Solutions (panteautomater, materialgjenvinning og kompaktering) samt Sorting Solutions (gjenvinning, bergverksdrift og matvaresortering).

Om IFS

IFS™ er en børsnoteret virksomhet (XSTO: IFS) grunnlagt i 1983. Virksomheten utvikler, levererer og implementerer IFS Applications™, et komponentbaseret forretningssystem. IFS fokuserer på bransjer hvor en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske: service & vedlikehold, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har mer enn 2000 kunder, er aktive i cirka 60 land og har 2800 ansatte. I 2012 gikk nettoomsetningen opp til SEK 2,7 milliarder.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com

Contact Information

Chief Marketing Officer Mark Boulton

Phone: +44 1494 428900

Contact Mark Boulton

Frédéric Guigues

Phone: +46 8 58 78 45 00

Contact Frédéric Guigues