11. July 2013

Avinor velger IFS for kvalitetsrapportering

IFS, the global enterprise applications company, announces that Avinor has chosen IFS solutions for health & safety, quality assurance (QA), and risk management to streamline HSEQ-related (health, safety, environment, and quality) reporting. Avinor is a state-owned company that operates most of the civil airports in Norway, including three control centers, control towers, and technical stations. The contract includes licenses and services worth approximately NKr 10 million.

IFS kunngjør at Avinor har valgt IFS-løsninger for HMS (helse, miljø og sikkerhet), kvalitetssikring og risikohåndtering for å effektivisere all rapportering innen disse områdene. Avinor er et statseid selskap som eier og drifter de fleste flyplasser i Norge, inkludert 2 kontrollsentraler, kontrolltårn og tekniske installasjoner. Avtalen omfatter lisenser og tjenester verdt ca. 10 millioner kroner.

I desember 2012 valgte Avinor å implementere IFS Applications 8. Avinor har nå, etter en offentlig anbudsprosess, valgt å utvide løsningen med komponentene IFS Health and Safety™, IFS Quality Assurance™ og IFS Risk Management™.

Løsningen kommer til å muliggjøre for Avinor å integrere forretningskritiske prosesser som avvikshåndtering i sitt forretningssystem. Systemet inkluderer apper for smart telefoner for rapportering ute i feltet samt OLAP-kuber for databearbeiding. Løsningen kommer til å settes i drift for 3900 brukere ved 46 flyplasser, kontrollsentraler, kontrolltårn og tekniske enheter over hele Norge.

– Vi valgte IFS fordi vi ville ha et helhetlig og brukervennlig system som kunne håndtere kvalitetsavvik, lage statistikk, levere elektronisk rapportering til myndighetene – og gjøre enda bedre risikovurdering. Dette vil gi oss et langt bedre verktøy for og fatte gode beslutninger og løfter vårt sikkerhetsarbeid, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

– Flyplass operatører som Avinor må forholde seg til strenge krav og reguleringer, noe som gjør arbeidsmiljø, kvalitet og avvikshåndtering til kritiske forretningsprosesser. Gjennom å utvide sin sentrale IFS-løsning med disse komponentene vil Avinor få bedre oversikt og kontroll, sier Glenn Arnesen, Administrerende Direktør, IFS Scandinavia.

IFS-løsningen vil leveres med et grensesnitt for Microsoft SharePoint og mobile enheter utviklet av IFS sin teknologipartner Din ERP. 

– Din ERP tilbyr en intuitiv brukeropplevelse basert på standardiserte prosesser tilpasset hver individuelle brukers rolle i verdikjeden. Gjennom å kombinere IFS Applications med vårt SharePoint grensesnitt og våre mobile løsninger tilbyr vi Avinor et robust system i et intuitivt miljø som bidrar til å øke brukerens effektivitet og tilfredshet, sier Dagfinn Stave, Administrerende Direktør, Din ERP.

Implementeringen starter umiddelbart og beregnes å være ferdig i juni 2014.

Om Avinor

Avinor er ansvarlig for planleggingen, utviklingen og driften av Norges flyplassnettverk. Avinor drifter 46 flyplasser i Norge hvorav 12 i samarbeid med det norske forsvaret. Virksomheten inkluderer også kontrolltårn på flyplassene, kontrollsentraler samt teknisk infrastruktur for flyplass navigering.

Mer information finnes på www.avinor.no

Om IFS

IFS er en børsnoteret virksomhet (XSTO: IFS) grunnlagt i 1983. Virksomheten utvikler, levererer og implementerer IFS Applications™, et komponentbaseret forretningssystem. IFS fokuserer på bransjer hvor en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske: service & vedlikehold, produksjon, logistikk og prosjekt.  IFS har mer enn 2000 kunder, er aktive i cirka 60 land og har 2800 ansatte. I 2012 gikk nettoomsetningen opp til SEK  2,7 milliarder.

For mere informasjon se www.IFSWORLD.com.
Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Contact Information

Chief Marketing Officer Mark Boulton

Phone: +44 1494 428900

Contact Mark Boulton

Frédéric Guigues

Phone: +46 8 58 78 45 00

Contact Frédéric Guigues