15. October 2007

God design er nøkkelen til økt brukerproduktivitet for forretningssystem

Innovasjoner i markedet for konsumentprodukter samt Web 2.0 former forventningene til fremtidens forretningssystem. Denne trenden øker med ”generasjon I”s forventninger til økt brukervennlighet i fremtidens arbeidsplass, basert på deres erfaring med intuitiv teknologi fra applikasjoner som Google, iPods, mobiltelefoner, spillkonsoller og web-communities. Bedre brukervennlighet bidrar dessuten til enklere global samhandling og kan således virkeliggjøre de muligheter som ligger i ekspansjon til nye markeder.

IFS har nettopp gjennomført en undersøkelse blant IT beslutningstagere* for å finne ut hva de egentlig mener om brukervennlighet og forretningssystem. Nesten halvparten (45 %) sier at brukervennlighet betyr at de kan gjøre sin jobb raskere og enklere. 30 % mente at brukervennlighet betyr at man ikke skulle behøve å lese en bruksanvisning før man bruker produktet. På spørsmål om hva de synes om sitt nåværende forretningssystem svarte 95 % at systemet ble vanskeligere å bruke når man forlot basisfunksjonene for mer avanserte oppgaver.  

− Det er tydelig at det man har vært opptatt av innenfor forretningssystem har vært å automatisere eksisterende prosesser. Utviklerne har dessuten addert mer og mer funksjonalitet, noe som har medført at systemet blir for tungrodd for brukerne, sier Peter Robertshaw, Markedsdirektør i IFS. − IFS fokuserer nå på å levere samme enkelhet og brukervennlighet i yrkeslivet som brukerne har i sin private elektronikk- og internettsfære. 

Respondentene ble også spurt om hva som er de største tidstyvene i dagens forretningssystem. Høyest på listen, 29%, var at ulike moduler fungerer på ulike måter, fulgt av vanskeligheter med å flytte data mellom ulike applikasjoner (16%) siden for høy kompleksitet i søk etter spesifikke data (15%). 

Undersøkelsen viste også at 47 % la stor vekt på brukervennlighet under valget av forretningssystem, mens 36 % konsentrerte seg om andre faktorer som funksjonalitet og pris. 17 % anså at problemer med brukervennlighet kan løses med mer opplæring.   

− Forbedret brukervennlighet forutsetter at designen er ergonomisk. Den delen av skjermen man arbeider med bør inneholde og håndtere forretningsprosesser, intuitiv navigasjon, web-tjenester, innebygde søkemotorer og integrerte office-applikasjoner snarere enn tradisjonelle funksjoner, sier Dan Matthews, Teknologidirektør i IFS konsern. − Leveransekjeder som spenner over hele verden samt økt samarbeid med leverandører, kunder og partnere innebærer at selskapene også eksponerer sine system utenfor egen virksomhet. Kombinerer man dette med høyere krav fra unge ansatte og de som arbeider fra hjemmekontor, blir det tydelig at fremtidens forretningssystem i større grad må utvikles i retning av større enkelhet og bedre brukervennlighet og derigjennom levere økt brukerproduktivitet.     

− Forbedret brukervennlighet forutsetter at designen er ergonomisk og håndterer forretningsprosesser snarere enn tradisjonelle funksjoner, og at intuitive navigasjon, web-tjenester, innebygde søkemotorer og data fra office-applikasjoner.

* Undersøkelsen ble utført blant IT beslutningstagere i UK i September 2007. Disse var ikke IFS kunder.

Om IFS

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; produksjonsbedrifter; prosessindustri, handel og logistikk, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Dan Matthews

Phone: +46 31 726 27 12

Contact Dan Matthews

Peter Robertshaw

Phone: +46 31 726 27 12

Contact Peter Robertshaw