15. October 2007

IFS lanserer IFS Applications 7.5 for globale virksomheter

Under åpningen av IFS’ Verdenskonferanse i Berlin denne uken, annonserte Alastair Sorbie, konsernsjef i IFS, den nye versjonen av IFS’ komponentbaserte forretningssystem — IFS Applications™ 7.5 — til over 1000 deltagere fra 39 land. Den nye versjonen er utviklet spesielt for multinasjonale selskap som ser mulighetene i et stadig skiftende internasjonalt miljø. IFS Applications 7.5 gir kundene èn felles plattform for hele virksomheten, med utvidet støtte for lokale legale krav og språk innenfor de største markedene.

En felles plattform gjør global utrulling av forretningssystemet betydelig enklere ettersom hele applikasjonen er basert på èn felles kildekode. Eksempelvis er det tilstrekkelig å gjøre en endring en gang for hele den globale virksomheten. 

“IFS Applications 7.5, som er basert på tjenesteorientert arkitektur, bygger på syv versjoner komponentbaserte applikasjoner”, sier Alastair Sorbie. “Under arbeidet med å utvikle 7.5, har vi hatt tett kontakt med kundene våre for å sikre at så vel brukervennlighet som funksjonalitet for økt forretningsnytte har blitt ivaretatt. Dette gjelder også bransjespesifikk funksjonalitet innenfor våre syv fokuserte bransjer. Globale selskap har behov for fleksible bransjeløsninger som støtter vekst og utvikling i en heterogen organisasjon”, fortsetter han. 

Flint Group, en av verdens største leverandører av trykkfarge, vil oppgradere til IFS Applications 7.5 umiddelbart etter lanseringen. Selskapet forventer en rekke gevinster som følge av oppgraderingen:

“Vi styrer vår leveransekjede gjennom atten lokasjoner i elleve land”, sier Heinz Ensen, CIO Europe i Flint Group. “Dette gjør vi effektivt med IFS’ løsning for flerstedsplanlegging (multisite planning);  en løsning som blir enda bedre med 7.5. Med den nye løsningen skal vi bli enda raskere til å reagere på kundens behov. Muligheten til samle inn lokale data basert på ulike standarder og likevel få en konsistent og nøyaktig oversikt over virksomheten til enhver tid og i samtlige regioner, betyr svært mye for oss”, sier han. 

IFS Applications 7.5 har en rekke nye funksjoner og det bygges stadig nye tjenester på versjonen. Her er noen eksempler på ny funksjonalitet: 

  • Utvidet støtte for globale organisasjoner  

Et økende antall organisasjoner opererer i dagens økonomi med virksomheter på flere steder i flere land. Dette innebærer blant annet. behov for rapportering og skatte- og avgiftsberegning i henhold lokale krav, men også høye krav til styring av vareflyt og lageradministrasjon. Informasjon fra alle nivåer i den globale organisasjonen skal konsolideres og sammenstilles for interne og eksterne rapporteringskrav og være et verktøy for planlegging og daglig styring av virksomheten.

  • Risikohåndtering for prosjektorientert virksomhet:   

IFS Applications 7.5 gir støtte for håndtering av salgs- og underleverandørskontrakter, inkludert finansiell kontroll og planlegging, gjennom hele prosjektets livssyklus fra anbud til ferdigstillelse. Effektiv håndtering av risiko gjennom hele prosjektet med tidlig identifisering og kontinuerlig evaluering av nøkkelfaktorer gjør at virksomheter tidlig kan iverksette nødvendige tiltak for å motvirke negative effekter. 

  • Effektive løsninger for global vareforsyning og andre operasjoner  

Ny funksjonalitet gjør at virksomheter bedre og hurtigere kan takle endringer i kundenes behov og det evige presset med reduserte produktlivssykluser og økt produktvariasjon. IFS Applications 7.5 har f. eks kontroll på KPI’er (Key Performance Indicators), som f. eks leveransetider på tvers av lokasjoner. Dette forsikrer at flersteds produksjon kan gjennomføres hurtig og pålitelig.

IFS Applications 7.5 er tilgjengelig fra 11. oktober, 2007, og de første implementeringsprosjektene vil begynne umiddelbart etter dette. Ytterligere detaljer finnes på www.IFSWORLD.com

Om IFS

IFS(OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene. IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk. IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; produksjonsbedrifter; prosessindustri, handel og logistikk, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer