16. October 2007

IFS lanserer løsninger for prosjektintensive bransjer

På IFS’ Verdenskonferanse i Berlin, som samlet over 1000 deltagere fra 39 land, lanserte IFS store forbedringer i IFS Applications for service- og prosjektintensive foretak. Løsningen håndterer alle deler og prosesser innenfor prosjekt, kontrakt samt styring av eiendom og anlegg.

Løsningen, som er videreutviklet i samarbeid med kunder som Aker Yards og First Engineering, støtter ingeniørs- og entreprenørsforetak, foretak som arbeider med installasjoner, vedlikehold og konstruksjon samt prosjektdrevne produksjonsforetak. IFS’ komponenter for prosjektdrevne foretak støtter hele prosessen og i hele prosjektets livssyklus.  

I fokus for løsningen står prosjektstyring og prosesser som håndtering av kunde- og underleverandørskontrakter, risikohåndtering, kostnadsoppfølging, ressursallokering, betalinger samt budsjettering og prognostisering.    

− Foretakene etterspør denne typen løsninger, ettersom de er lei av å tilpasse sine egne system som er utviklet for vareproduksjon til mer prosjektfokuserte systemer, sier Alastair Sorbie, Konsernsjef i IFS. − Vellykkede prosjekt er gjerne basert på nært samarbeid mellom leverandører, partnere og kunder. Tradisjonelle applikasjoner har ikke bra løsninger for dette. Således har vi videreutviklet vår tilnærming til prosjektintensiv virksomhet slik at den skal underlette kommunikasjonen mellom partene og hjelpe dem måle resultatene.        

− Vi har utviklet komponenter tilpasset behovet for prosjektfokuserte kunder siden midten av 90-tallet. Nå da stadig flere foretak arbeider i prosjektform, ofte i parallelle prosjekt med medarbeidere spredd over hele verden, øker etterspørselen etter disse løsningene også i andre bransjer, sier Alastair Sorbie.

Viktige funksjoner i IFS Applications for prosjektfokusert virksomhet inkluderer: 

Håndtering av kontrakter med kunder  for raskere og mer fleksibel av håndtering og forbedring av arbeidsflyten ved fakturering. 

Håndtering av underleverandørkontrakter  som støtter alle faser fra tilbud til betaling. Dette inkluderer endringshistorikk og revisjonshåndtering sammen med funksjonalitet for godkjenning basert på prosjektets fremdrift.  

Budsjettering og Prognostiseringmuliggjør proaktiv finansiell kontroll. Grafisk analyse av periodiske kostnader og inntekter mot fremdrift i prosjektet. Denne tidsplanen gir brukerne av IFS Applications detaljert informasjon gjennom hele prosjektets livssyklus. 

Risikohåndtering  gir en kvalitativ analyse av risiko og gir prosjektadministratøren en fleksibel mulighet til å agere og informere utfra definerte parametere. ..

Komponentene i IFS Applications for prosjektfokuserte virksomheter er også integrert med prosjektplanleggingsverktøyet Primavera Project Management for import og eksport av informasjonen.  

Forresters sjefsanalytiker Ray Wang skrev i rapporten “Introducing Project-Based Solutions” fra mai 2007: I takt med at foretakene endres til tjeneste- og prosjektbaserte virksomheter er prosjektfokuserte applikasjoner de eneste som kan levere og støtte forbedrede og automatiserte prosesser og innovasjoner for fremtiden. Med projektfokuserte applikasjoner overskrides grensene mellom prosjektstyring, tradisjonelle forretningssystem, salg og markedssystem samt logistikk. De inkluderer også budsjettering, endringshåndtering, tid og omkostnadsrapportering med mulighet til å analysere utført arbeid.”

Om IFS og IFS Applications

IFS(OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene. IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk. IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; produksjonsbedrifter; prosessindustri, handel og logistikk, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President, Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: 44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer