16. October 2007

Nytt, avansert og konfigurerbart CAD-integrasjonsverktøy fra IFS

IFS lanserer i dag en rekke nyheter og forbedringer i sin bransjeløsning for prosjektorienterte ingeniør- og entreprenørforetag. Et nytt, dedikert integrasjonsverktøy for CAD systemer er en av de viktigste nyhetene.

Som en del av IFS Applications 7.5 leverer IFS en rekke forbedringer for ingeniørforetag som arbeider med EPCI-prosjekter (engineering, procurement, construction & installation). Forbedringene omfatter håndtering av anlegg/systemstruktur, styring av kostnader og fremdrift i prosjekt, samt materialstyring.

Et av de viktigste tilleggene er i bransjeløsningen er IFS/Asset Information Integration Manager (AIIM) som kompletterer IFS/Engineering Register og muliggjør bruk av mer detaljert konstruksjonsdata i den kritiske innkjøpsprosessen. Den nye komponenten er bygget på åpne standarder og forenkler integrasjonen av CAD/konstruksjonsverktøy med IFS Applications. Verktøyet håndterer data om definisjon av det leverte anlegget inklusive utrustning, dokument og artikler, samt strukturer og relasjoner.

− Mange forretningssystem kan overføre artikkelnummer og materiallister fra moderne CAD system, men mye av den forretningskritiske informasjonen for ingeniør- og entreprenørforetag ligger snarere i tagget utrusning, dokument og attributt, sier Martin Gunnarsson Global Director Contracting Industries på IFS. − Med det nye integrasjonsverktøyet kan også denne viktige informasjonen hentes inn i IFS Applications slik at systemet på en kontrollert måte kan håndtere endringer i et EPCI prosjekt. Våre kunder kan derfor tidlig løse potensielle problem relatert til prosjektaktiviteter, innkjøp og lignende. 

IFS’ integrasjonsløsning AIIM kan håndtere all den informasjon som finnes i de fleste benevnings- og beskrivelsesstandarder, som NORSOK, IEC, KKS og SSG. Verktøyet er bygget på xml som sammen med et adapter-konsept muliggjør integrasjon med ulike CAD/konstruksjonssystem.
I følge Martin Gunnarsson viser erfaring at kundene kan være i gang med IFS Engineering Register etter så kort tid som tre måneder, og med det nye integrasjonsverktøyet blir også CAD/konstruksjonsverktøyet enklere å integrere. 

IFS/Asset Information Integration Manager er også tilgjengelig for brukere av IFS Applications 7.

Om IFS

IFS (OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene.IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk.IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; produksjonsbedrifter; prosessindustri, handel og logistikk, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Vice President Corporate Communications Oliver Pilgerstorfer

Phone: +44 1494 428900

Contact Oliver Pilgerstorfer

Joakim Fransson

Phone: +46 31 726 30 08

Contact Joakim Fransson