16. October 2007

Samarbeid mellom IFS og Pagero skal gi IFS’ kunder bedre efakturaløsninger mot små og mellomstore foretak

IFS og Pagero utvider sitt samarbeid og inngår avtale om integrasjon av Pageros efakturaløsning med IFS Applications. Pageros løsning er form for kommunikasjonsnav som er enkel og rask å sette opp. Således er det mulig også for små foretag å sende og motta efaktura uten kostbar implementering og tilpasninger av forretningssystemet. Samtidig bidrar løsningen til et bedre miljø gjennom mindre forbruk av papir.

IFS’ kunder, som hovedsakelig består av mellomstore og store foretak, kan nå tilby sine kunder og leverandører en kostnadseffektiv løsning for elektronisk fakturahåndtering. Pageros løsning er en internettjeneste som håndterer kommunikasjonen og identifiserer, konverterer, arkiverer og videresender alle typer fakturaer. Dette innebærer at alle foretak, inklusive små bedrifter, kan benytte efaktura, og dermed oppnå lavere administrasjonskostnader, raskere betaling, forbedret kontantstrøm og økt sikkerhet. 

Gjennom en enkel aktivering av funksjonalitet for arbeidsfly i IFS Applications kan kundene ta i bruk den sømløse integrasjonen med Pagero og dermed er de i gang.     

Bare i Europa vil virkelig elektronisk fakturahåndtering årlig spare 20 milliarder brev, 400.000 tonn papir, 12-16 millioner trær, 2700 tonn blekk, 165 millioner liter diesel og 1350 GWh energi om det ble innført overalt.  

− Arbeidsflyten i IFS Applications integrert med Pagero endrer ikke faktureringsrutinene til våre kunder, sier Alastair Sorbie, CEO IFS. − Innføringen tar i stedet bort unødvendige oppgaver, gjør fakturerings- og betalingsprosessen raskere og minsker belastningen på miljøet – uten ekstra kostnader.  

− Mange foretak har installert moderne forretningssystem, men de fleste utnytter ikke mulighetene som ligger i moderne teknologi, sier Fredrik Rosenqvist, Adm Dir i Pagero AB. − De fleste trykker fortsatt sine fakturaer, selv om disse finnes elektronisk i systemet. Når fakturaen er trykket, skannes den og sendes så tilbake til mottageren. Vi mener dette er unødvendig, og med løsningen fra IFS og Pagero kan hele flyten enkelt håndteres digitalt.

Om IFS og IFS Applications

IFS(OMXS: IFS) er en av verdens ledende leverandører av forretningssystem og tilbyr løsninger som muliggjør rask respons til endringer i markedet samtidig som ressursene kan utnyttes mer fleksibelt, noe som muliggjør bedre resultater og styrket konkurransekraft for kundene. IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå 2 600 ansatte verden over. IFS var en pioner innenfor komponentbaserte forretningssystem (ERP) med IFS Applications™, som nå finnes i syvende generasjon. IFS’ komponentarkitektur gir løsninger som er enklere å implementere, drifte og oppgradere. IFS Applications finnes i 54 land og på 22 språk. IFS har mer enn 600 000 brukere innenfor syv bransjer: Fly- og forsvar; bilbransjen; produksjonsbedrifter; prosessindustri, handel og logistikk, prosjekt- og serviceorientert virksomhet samt energi & telekom. IFS Applications tilbyr økt ERP-funksjonalitet, inklusiv verdikjedestyring (SCM); vedlikeholdsstyring (EAM & MRO); produktlivsyklushåndtering (PLM); kunderelasjonshåndtering (CRM) og virksomhetsstyring (CPM).

Contact Information

Monica Tinggård

Phone: +46 31 7262791

Contact Monica Tinggård

Jonas Edlund

Phone: +46 31 600732

Contact Jonas Edlund